Caferi

Câferîlik, Câʿferî düşünce ekôlû, Câʿferî okulu, Câʿferî hukuku ya da Câʿferî fıkhı İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islâm mezhebinin temelini teşkil eden fıkıh ekôlüdür. (Arapça: اثنا عشرية) Fıkhî islâm mezhebinin Câferîyye Şiîliği olarak adlandırıldığı da olur.

Caferi

Caferi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Caferilik

Caferi

Şiiliğin bir kolu ve bu koldan olan kimse.

Caferi

şiiliğin bir kolu ve bu koldan olan kimse.

Caferi

Türkçe Caferi kelimesinin İngilizce karşılığı.
Ja'far b. Muhammad b. Ali b. al-Husayn, al-Sadiq, Abu Abd Allah (A.S.) was the 6th Imam.

İlgili konuları ara

Yanıtlar