Cemaziyelevvel Hicri takvime göre yılın 5. ayı...

CEMAZIYELEVVEL (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Ay takviminin beşinci ayı
3. büyük tövbe ayı.
4. 2 . Geçmiş:
Hırsız acaba bu on kişiden hangisi? .. On kişinin şekil ve şemailini şöyle bir süzerim
5. mümkünse cemaziyelevvellerini de bir yoklayıveririm.- R. N. Güntekin.

Cemaziyelevvel hakkında detaylı bilgi

Cemaziyelevvel Hicri takvime göre yılın 5. ayı
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. ...

Hicri Takvim

Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

İmam Hadis

İmam Mansur`dan sonra Çeçen-İnguşya`yı Rusların işgal ettiğini anlayabiliriz. Fakat Çeçen-İnguşya halkının günümüze kadar tarihine baktığımız zaman, Rusların bu bölgede hiç te rahat ettikleri söylenemez. Zira Çeçen-İnguşlar her fırsatta bağımsızlığın ...

İmam-ı Gazali

İmam-ı Gazali, (tan adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed).İslam âlimi. Batı dillerinde ismi Algazel'dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu.

Kemah

Kemah Erzincan'ın ilçelerinden. Kemah’ın “ Tarih öncesi çağları hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak,Erzurum çevresi gibi komşu yörelerde yapılan bazı araştırmalar, bölge tarihinin umumi manada, insanlık tarihinin en eski devirlerine, yani “Paleolitik Çağ”a ...

Takvimi Vekayi

Türkçe yayınlanan ilk gazete (resmi). İlk sayısı 1 Kasım 1831'de (1247, 25 Cemaziyelevvel) çıktı. Haftalık, iki sayfalık olarak yayına başladı. Sultan II. Mahmud zamanından, günümüze kadar (Resmi Gazete) geldi. O yıllarda Türkiye'de ilk çıkan sivil gazeteler ise Ceridei ...

Cemâzielevvel

Cemaziyelevvel Hicri takvime göre yılın beşinci ayı.

Emin Mehmed Bey

Emin Mehmed Bey (d. 5 Haziran 1758 - ö.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Şaban (ay)

Şaban Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı.

Mehmed Şevket Efendi

Şehzade Devletli Necabetli Mehmed Şevket Hazretleri Efendi ( d. 5 Haziran 1872 - ö. 22 Eylül 1899, Dolmabahçe Sarayı). Sultan Abdülaziz'in 4. oğludur. Annesi Neşerek Kadın Efendi'dir. 3 Nisan 1890'da Fatma Rûy-i Nâz Hanım Efendi ile evlendi. Bu evlilikten , Şehzade Mehmed Cemaleddin ...

Kiya Buzrug Ummid

Kiya Buzrug Ummid () ( Doğum: Hicrî 455 / M. 1062 - Ölüm: Hicrî 26 Cemaziyelevvel 532 / 9 Şubat 1138 ) Elemût – Belde’t-ûl’İkbâl'in Hasan bin Sabbah'tan sonraki İkinci Komutanı.

Selahüddin İbn-i Mevlana Siracüddin

Selahüddin İbn-i Mevlana Siracüddin ''( D: 1843, Oş - Kırgızistan - Ö: 13 Kasım 1910, Oş - Kırgızistan )'' Özbek asıllı Din Adamı, Mutasavvıf. Süleyman Hilmi Tunahan'ın manevi önderi, Orta Asya Tasavvuf Ekolü'nün 19.Yüzyıldaki Temsilcisi. Tam ismi Selahaddin Sakıb bin ...