Gelenek

Kısaca: Gerçek ya da hayali bir geçmişle olan sürekliliğin önemini ima ederken, belirli eylem normlarını kutsa­yan ve öğreten pratik veya uygulamalar bütünü. Bir topluluğun, mevcut toplumsal yapısı­nı ve değer sistemini çok büyük sarsıntılar yaşamadan koruyup devam ettirmek amacıy­la, kendinden önceki kuşaklardan devraldığı, belli bir dönüşüme uğratarak sonraki nesille­re aktardığı, başta inançlar, düşünüşler ve kurumlar olmak üzere, her tür sosyal pratik. ...devamı ☟

Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.

Gerçek ya da hayali bir geçmişle olan sürekliliğin önemini ima ederken, belirli eylem normlarını kutsa­yan ve öğreten pratik veya uygulamalar bütünü. Bir topluluğun, mevcut toplumsal yapısı­nı ve değer sistemini çok büyük sarsıntılar yaşamadan koruyup devam ettirmek amacıy­la, kendinden önceki kuşaklardan devraldığı, belli bir dönüşüme uğratarak sonraki nesille­re aktardığı, başta inançlar, düşünüşler ve kurumlar olmak üzere, her tür sosyal pratik.

Bu çerçeve içinde, bir toplumun gelenek­leriyle ilgili olanı; geleneğe eski alışkanlık­lara dayanan şeyi; modern dünyaya değil de, kadim dünyaya ait olanı tanımlamak için geleneksel nitelemesi kullanılır. Buna göre, kentli, kapitalist, modern endüstri top­lumunun tam zıddı olan toplum türüne gele­neksel toplum adı verilmektedir. Bir toplu­mun aktüel varoluşunun temelinde olduğu kadar, geleceğinin inşasında da hareket noktası kabul edilen geçmiş yaşantı, tecrübe ve alışkanlıkların meydana getirdiği norma­tif unsurlara geleneksel değer denmektedir. Öte yandan, iktidarın meşruiyetinin, elde ediliş tarzı ve değişiminin geçmişteki uygu­lamalara bağlı kılındığı otorite tarzı geleneksel otorite diye tanımlanır.

Yine aynı anlam içinde sözgelimi eğitimde, program, yöntem, ölçme, öğrenci-öğretmen ilişkileri açısından çağdaş eğitime ters düşen, öğren­cinin değil de öğretmenin etkin olduğu eği­tim anlayışı geleneksel eğitim olarak tanım­lanır.

gelenek

Türkçe gelenek kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tradition, custom, groove, way, observance

gelenek

bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.
yinelenerek benimsenen olgu.

gelenek

Türkçe gelenek kelimesinin Fransızca karşılığı.
tradition [la]

gelenek

Türkçe gelenek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Konvention, Usus

gelenek

Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane:
"Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır."- N. Ataç.

misafir - 8 yıl önce
Ormanbeyli, Tokat Ormanbeyli, Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. ORMANBEYLİ 'nin önceki adı Küçük Almus'tur.Bizans dönemine ait kalıntılar mevcuttur.İlk defa Alparslan'ın komutanlarından Danişmendoğulları Beyliği'nin kurucusu Melik Gazi tarafından fethedilmiştir. Yaylasındaki Melik Sultan tepesi kutsal kabul edilmektedir.Orta asyadan göçme göçebe hayvancılık yapan türkmenler yerleşerek köyü oluşturmuştur.Kayıtlara göre 1800'lü yıllarda Ahıska seferinden dönen Bender Ali Paşa'nın askerleri kalmış´ konaklamıştır.Ata sporu güreşin önemli kaynaklarından birisidir.Mustafa pehlivanlar ,topal osmanlar tanınmış başlıca pehlivanlardır.1972 MÜNİH OLİMPİYATLARINDA GÜMÜŞ madalya kazanan VEHBİ AKDAĞ tarihi KIRKPINAR yağlı güreşlerinde dereceler alan ALİ GENÇ ve ALİ CİHAN gibi çok sayıda milli takıma güreşçi yetiştirmiştir. Türk ve islam kültür ve gelenekleri canlı olarak devam etmektedir.Karakucak güreşi geleneksel olarak davul zurna eşliğinde her düğünde hala yapılmaktadır.Avcılık ve atıcılığa büyük ilgi sürmektedir.Ilk defa 2006 yazında TERTİP KOMİTESİNDEKİ OSMAN BALCI,MUSTAFA GÜVEN,muhtar NURETTİN ATMACA,HACI DOĞAN,BEKİR KARADENİZ' in girişimleriyle ,düzenlenen MELİKSULTAN YAYLA ŞENLİĞİ geleneklerimizin devamı açısından her yıl düzenlenmektedir.2006 yılı güreş agası Mehmet Meral 2007 güreş ağası Bekir Karadeniz 2008 yılı şenlik ağası FAZLI YALÇIN.Şenlik Ormanbeyli MUHTARLIĞI bünyesinde ve Gebze Ormanbeyli köyü yard. ve dayanışma derneği ile köy halkının katkılarıyla düzenlenmektedir

misafir - 8 yıl önce
GEBZE ORMANBEYLİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ:kurucuları YUNUS ASLAN,ilyas aydın ahmet güler ,HÜSEYİN ATMACA,ŞÜKRÜ ÖNDER,TEVFİK CİHAN,MUSTAFA BARAN,AHMET AYDIN tarafından köyümüzün gelişimi ve kültürünü ve birlik beraberlik sağlamak amacıyla kurulmuştur köyden kente göç dedikleri işte budur...insanların doğduğu yerde doyması ne güzel olurdu. ORMANBEYLİ 'nin önceki adı Küçük Almus'tur.Bizans dönemine ait kalıntılar mevcuttur.İlk defa Alparslan'ın komutanlarından Danişmendoğulları Beyliği'nin kurucusu Melik Gazi tarafından fethedilmiştir. Yaylasındaki Melik Sultan tepesi kutsal kabul edilmektedir.Orta asyadan göçme göçebe hayvancılık yapan türkmenler yerleşerek köyü oluşturmuştur.Kayıtlara göre 1800'lü yıllarda Ahıska seferinden dönen Bender Ali Paşa'nın askerleri kalmış´ konaklamıştır.Ata sporu güreşin önemli kaynaklarından birisidir.Mustafa pehlivanlar ,topal osmanlar tanınmış başlıca pehlivanlardır.1972 MÜNİH OLİMPİYATLARINDA GÜMÜŞ madalya kazanan VEHBİ AKDAĞ tarihi KIRKPINAR yağlı güreşlerinde dereceler alan ALİ GENÇ ve ALİ CİHAN gibi çok sayıda milli takıma güreşçi yetiştirmiştir. Türk ve islam kültür ve gelenekleri canlı olarak devam etmektedir.Karakucak güreşi geleneksel olarak davul zurna eşliğinde her düğünde hala yapılmaktadır.Avcılık ve atıcılığa büyük ilgi sürmektedir.Ilk defa 2006 yazında TERTİP KOMİTESİNDEKİ OSMAN BALCI,MUSTAFA GÜVEN,muhtar NURETTİN ATMACA,HACI DOĞAN,ve MEHMET MERAL in girişimleriyle ,düzenlenen MELİKSULTAN YAYLA ŞENLİĞİ geleneklerimizin devamı açısından her yıl düzenlenmektedir. 2007 güreş ağası Bekir Karadeniz 2008 yılı şenlik ağası FAZLI YALÇIN.Şenlik Ormanbeyli MUHTARLIĞI bünyesinde ve Gebze Ormanbeyli köyü yard. ve dayanışma derneği ile köy halkının katkılarıyla düzenlenmektedir. Tokat merkezine 30 km uzaklıktadır.iki dağ arasında boyun bölgesinde kurulmuştur.almus beli diye bilinir.rakım 750-1500m. arasındadır. her yıl şenlikleri düzenlenen meliksultan yaylası önemli doğal zenginlik ve güzelliğe sahiptir.kışlar soğuk ve kar yağışlı olup yazları sıcak geçer.meşe ve gürgen ormanlarına sahiptir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Ayrıca nakliye ve inşaat önemli gelir kaynağıdır.tahıllardan buğday ve arpa,şekerpancarı mısır baklagillerve sebze meyve yetiştirilmektedir. 1975 yılında SÜLEYMAN GÜVEN tarafından kurulan köy kalkınma kooperatifine ait satış mağazası ve 100 başlık besi ahırı 1980 yılına kadar köy ekonomisine önemli katkıda bulunmuştur.son dönemde ekonomik şartlar nedeniyle 350 nüfusunu İstanbul ve Gebze'ye göç vermiştir. Ekonomi Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Ayrıca nakliye ve inşaat önemli gelir kaynağıdır.tahıllardan buğday ve arpa,şekerpancarı mısır baklagillerve sebze meyve yetiştirilmektedir. 1975 yılında Süleyman Güven tarafından kurulan köy kalkınma kooperatifine ait satış mağazası ve 100 başlık besi ahırı 1980 yılına kadar köy ekonomisine önemli katkıda bulunmuştur.son dönemde ekonomik şartlar nedeniyle 800 civarında nüfusunu istanbul ve gebze,ye göç vermiştir

misafir - 8 yıl önce
klasik anadolunun islama uygun Türk gelenekleri yasmaktadır

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gelenek
2 yıl önce

Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü...

Gelenek, Ansiklopedi, Claude Levi Strauss, Kültür, Tarihselcilik, Töre, ,
Gelenek (dergi)
2 yıl önce

Gelenek, Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı olan, aylık periyotla yayınlanan Marksist siyasi dergi. Derginin yayın kurulunda Aydemir Güler...

Gelenek (dergi), 12 Eylül Darbesi, Ali Mert, Aydemir Güler, Gelenek (anlam ayrım), Glasnost, Kemal Okuyan, Lenin, Marksizm, Metin Çulhaoğlu, Perestroyka
Sözlü gelenek
2 yıl önce

Sözlü gelenek, İrfan, bilgi, sanat, fikir ve kültürel materyalin işitilerek alındığı, bireysel hafızalarda korunduğu ve bir nesilden diğerine sözlü olarak...

Türk Devlet Geleneği
2 yıl önce

Türk devlet geleneği ya da Türk devlet kurma geleneği tarihsel süreçte Türklerin farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda ve farklı özelliklerde kurdukları...

Gelenekten Geleceğe
6 yıl önce

Gelenekten Geleceğe 2006'da Ufuk Kitapları'ndan çıkan kitap. İlber Ortaylı'nın 3 ana konudaki makalelerinden oluşmaktadır. Bunlar Osmanlı Mirası, Kültür...

Gelenekten Geleceğe, Gelenekten Geleceğe
Anadolu Yapı Geleneği
6 yıl önce

Anadolu'daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri ve koşullara bağlı olarak biçimlenmektedir. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu...

Anadolu yapı geleneği, Ahşap, Anadolu, Avlu, Bahçe, Erkan İnce, Sokak, Topografik, Çeşme, Konsol, Malzeme
Jartiyer
2 yıl önce

bulundurması geleneğine rastlanır. Pek çok gelin mavi eşya olarak jartiyeri tercih eder. Gelinliğin altına kolayca gizlenebilen jartiyer bu gelenek sayesinde...

Jartiyer, Amerikan Bezi, Atkı, Atlas (kumaş), Atlet, Ayakkabı, Balaklava, Basma, Baston, Baş örtüsü, Blüz
Kaplancık, Vezirköprü
6 yıl önce

dayanan geleneklere eklenecek düğün merasimlerinin önceleri bir hafta olduğu fakat zaman ve teknolojiye yenik düşerek 2 gine düşmüş bir gelenektir. düğünlerindeki...

Kaplancık, Vezirköprü, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adatepe, Vezirköprü, Ahmetbaba, Vezirköprü