Cermen

Kısaca: Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır. Almanya anayasasının 116. parağrafında hem vatandaşlığı hem de soyundan gelme açıklanmıştır. 2001 yılında yeni çıkarılan vatandaşlık kanununda ise, Almanya vatandaşlığı olanlar Alman diye kabul edilmektedir. ...devamı ☟

cermen
Cermen

Cermen ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Alman

cermen

Osmanlıca cermen kelimesinin Türkçe karşılığı.
Germen, Alman.

cermen

Türkçe cermen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Teuton, member of an ancient Germanic people which inhabited northern Europe, member of a people that speaks a Germanic language (especially a German)

cermen

eskiden, bugünkü almanya'yı, bohemya ve polonya'nın batı bölümünü kapsayan cermanya'da oturan halk ya da bu halktan olan kimse.

cermen

Türkçe cermen kelimesinin Fransızca karşılığı.
germanique

cermen

Türkçe cermen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Germane adj. germanisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cermenler
3 yıl önce

yenilgiye uğratıldılar Cermenler'in eski tarihi, Clovis ve oğullarının yönetiminde Frankların gitgide genişlemesiyle kapanır. Cermen kabileleri önceleri...

Germenler, Almanya tarihi, 1848 Devrimleri, 9. yüzyıl, Alman Milli Birliği'nin Kuruluşu, Alman yeniden birleşmesi, Alman İmparatorluğu, Almanya, Almanya tarihi, Barbar akınları, Batı Almanya
Doğu Cermen Dilleri
5 yıl önce

Doğu Cermen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin Cermen dilleri kategorisine mensup ölü bir dil grubudur. Doğu Cermen Dilleri ile ilgili bilinen yazılar...

Cermen dilleri
3 yıl önce

göre yaşayan 48 Cermen dili vardır, bunlardan 41'i batı, 6'sı kuzey koluna aittir (Hunsrik dili sınıflandırılmamıştır.). Çağdaş Cermen dillerinin büyük...

Cermen dilleri, ABD, Almanca, Asya, Avustralya, Batı Avrupa, Crimean Gothic language, Danca, Demir Çağı, Dil, Frizce
Batı Cermen Dilleri
2 yıl önce

Cermen dilleri, Cermen dillerinin üç kolundan en büyüğüdür ve Almanca, İngilizce, Felemenkçe, Afrikaanca, Frizce ve Yidiş gibi dilleri içerir. Cermen...

Cermen paganizmi
3 yıl önce

Cermen paganizmi, Cermen toplulukların Demir Çağı'ndan Orta Çağ'daki Hristiyanlaşmalarına kadar geçen süredeki teoloji ve dinî uygulamalarıdır. "Ayrılmaz...

İskandinav dilleri
3 yıl önce

olarak da bilinen Kuzey Cermen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri koluna bağlı, Kuzey Avrupa'da yaşayan Kuzey Cermenleri tarafından kullanılan...

Erken Cermen Yasaları
6 yıl önce

Hristiyan hukukundan ve erken dönem kabile geleneklerinden etkilenmiştir. Cermen yasaları, Roma Yasaları'ndan etkilendiği dönemde yazıya geçirilmiştir; daha...

Kutsal Roma imparatorları listesi
6 yıl önce

Imperator), Orta Avrupa'da Orta Çağ ve Yeni Çağ'da hüküm sürmüş olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun seçimle işbaşına geçen hükümdarlarıydı. Geleneğe göre...