cıva

Cıva, sembolü "Hg" ve atom numarası 80 olan kimyasal element. "Hg" sembolü, Latince'deki hydrargyrum (sulu/sıvı gümüş) sözcüğünden gelir.

CIVA (türkçe) anlamı
1. Atom numarası 80
2. atom ağırlığı 200,5
3. yoğunluğu 13,59 olan
4. donma noktası -38,8 °C olduğundan
5. normal sıcaklıkta sıvı olarak bulunan
6. gümüş renginde bir element (simgesi Hg).
7. Atasözü
8. deyim ve birleşik fiiller
cıva gibi
CIVA (türkçe) anlamı
9. atom sayısı 80
10. atom ağırlığı 200.5 olan
11. donma noktası -38.8 c olduğundan oda sıcaklığında sıvı olarak bulunan
12. yoğunluğu 13.59 olan
13. gümüşrengi bir element
14. simgesi hg.
CIVA (türkçe) ingilizcesi
1. [Shiva]n. quicksilver
2. quickn. mercury
3. quicksilver
4. heavy metallic element known for its fluidity at average temperatures
5. element used in thermometers and barometers to measure temperature (Chemistry),
CIVA (türkçe) fransızcası
1. mercure [le]
2. vif-argent [le]
CIVA (türkçe) almancası
1. n. Hydrargyrum
2. Quecksilber

Cıva hakkında detaylı bilgi

cıva ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Civa

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cıva Zehirlenmesi

Ayna, termometre ve bazı terapötik ilâçların yapımında kullanılan cıva eskiden fötr şapka yapımında kullanılırdı. Bazen cıvayla intihar girişimi vakalarına rastlanmaktadır. Kronik zehirlenme semptomları ağızda metal tadı, jinjivit, tükürük salgısı, anemi, kolit ve ...

Cıva Sülfit

Zincifre, cıvanın indirgeme yolu ile elde edildiği cevherdir. Yunanlıların Cadı Kazanı adlı zehirli madde listesi içinde yer almıştır.

Daguerreotype

Dagerreyotipi (Fransızca: Daguerréotype), gümüş nitratla ışığa duyarlı hale getirilen bakır levhaların, camera obscura içinde 10 ila 20 dakika pozlanarak, cıva buharına tabi tutulup geliştirilmesiyle fotoğrafik görüntü elde etme yöntemidir. Sülfür ile gümüş plaka üzerine ...

Mercurial

Mercurial, yazılım geliştiricileri için platform bağımsız bir sürüm denetim aracıdır. Çoğunlukla Python kullanılarak yazılmıştır ancak C ile yazılan bazı yerleri de vardır. Önceleri sadece Linux için yazılmış olup daha sonra Windows ve Mac OSX sürümleri de ...

Mercury

Ford Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan , sadece Amerika pazarına satışı yapılan otomobil markasıdır. Ford'un modellerini başka bir isim altında üretmektedirler.

Mineral

Mineral doğal şekilde oluşan homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir. Minerallerin özellikleri: Doğal olarak oluşur, Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır, Belirli bir kimyasal ...

Pigment

Pigment, insan gözünde ve nesnelerin genellikle dış yüzeylerinde bulunarak renklerin oluşmasını sağlayan özel moleküldür. Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ...

Cam

Cam Alm. Glas (m), Fr. Verre (m), İng. Glass. Silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. Genellikle alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bâzan borat ve alüminatlar da ihtiva eder. Camın ilk defâ ne zaman yapıldığı kesin olarak ...

Sıcaklık

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

Genleşme Katsayısı

Genleşme katsayısı, bir maddenin ısı etkisiyle genleştiği miktarın belirlenmesi için kullanılan katsayıdır. Birim hacimdeki bir maddenin birim sıcaklık değişiminde hacmindeki değişme miktarı olarak tanımlanır.

Katı

Maddenin üç fiziksel halinden, belirli bir hacim ve belirli bir şekle sahib olduğu hali. Katılar hacim ve şekil elastikliği gösterirler yani hacimlerini ve şekillerini değiştirmeye zorlayan kuvvetlere direnç gösterirler. Gayet belirli yüzeyler ve bütün yüzlerinde ayrık ...

Kılcallık

Kılcallık ya da Kapiler Olay bir maddenin başka bir maddeyi kendine çekmesi olayıdır. Bir bitkinin iletim sisteminde veya pürüzlü kâğıtla kolayca gözlenebilir.