Lenf

Kısaca: Lenf Hücreler arası sıvının, lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan mayi. Vücudun her bölgesinde lenf kılcal damarları, yaygın olarak bulunur. Bir bölgenin lenf mayiinde, o bölgenin hücreler arası mayiinin vasıfları vardır. Sol kol, başın sol tarafı gövde ve bacaklardan gelen lenf damarları birleşerek ductus thoracicus adı altında göğüs kafesi içinde solven köşesine (angulus venosus sinister) açılır. Göğsün sağ tarafı, sağ kol ve başın sağ tarafından gelen lenfatik damarlar is ...devamı ☟

Lenf Hücreler arası sıvının, lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan mayi. Vücudun her bölgesinde lenf kılcal damarları, yaygın olarak bulunur. Bir bölgenin lenf mayiinde, o bölgenin hücreler arası mayiinin vasıfları vardır. Sol kol, başın sol tarafı gövde ve bacaklardan gelen lenf damarları birleşerek ductus thoracicus adı altında göğüs kafesi içinde solven köşesine (angulus venosus sinister) açılır. Göğsün sağ tarafı, sağ kol ve başın sağ tarafından gelen lenfatik damarlar ise birleşip “ductus lymphaticus dexter” adı altında sağ yan köşesine (angulus venosus dexter) açılır. 24 saatte kana karışan lenf miktarı 1-2 litre arasındadır. Lenfte protein, yağ, karbonhidrat, hücre hücre parçacıkları bulunur. Lenfatik sistem, hücrelerden çıkan zararlı maddelerin, barsaklardan emilen yağlar gibi lüzumlu maddelerin dolaşıma katılmasını sağlar. Lenf damarları, toplardamarlar gibi kapaklıdır. Lenf sıvısının bu damarlardaki hareketi, vücut hareketi ve lenf damarlarındaki kasların hareketi ile sağlanır. Lenf damarları, lens (göz merceği), kornea (gözün en dış tabakasının bir kısmı) ve merkezi sinir sistemi organlarında bulunmaz.

Lenfatik sistem: Doku veya organların yapısındaki küçük boşluk veya aralıklarda bulunan sıvının kana döküldüğü bir ek yol. Bu mesafenin sıvısındaki protein ve kılcal kan damarlarınca emilmeyen büyük parçalar lenfatik sistem aracılığıyle kana iletilir.

Kemik, derinin yüz kısmı, sinirlerin derin, kasları iç kısımları hariç bütün dokularda lenfatik sistem mevcuttur. Doku, yapısındaki küçük boşluklarda bulunan lenf sıvısı, içindeki protein, yağ ve diğer partiküllerden (parçacıklardan) meydana gelen ihtivası ile lenfatik kılcal damarlardan kolaylıkla ilerler. Fakat bu sistemin damarları boyunca bekçi merkezler vardır. Bunlara lenf düğümleri denir. Lenf düğümleri lenf sıvısı içindeki yabancı partikülleri süzer, onları parçalar ve sindirir. Aynı zamanda bu düğümler bakteriel enfeksiyon hastalıklarında bakterileri parçalayıp onların toksinlerine karşı antikor denen maddeleri yaparlar. Böyle durumlarda lenf düğümleri şişer. Ele gelebilir.

Bu mesafelerden direne olan (taşınan) lenf sıvısını taşıyan damarlar genellikle göğüs lenfatik kanalına (Ductus thoracicus'a) dökülür. Bu da içindeki muhtevayı toplardamar sistemine iletir.

Aktivitede bulunmayan bir kişinin göğüs lenfatik damarlarından saatte 100 cc kadar lenf sıvısı geçer. Doku aralığındaki sıvı basıncının artması ile lenf akımı da hızlanır. Ekzersiz halindeki bir kişide ise lenf akımı 3-14 misli artabilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

lenf

Türkçe lenf kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. lymph

lenf

lenf damarlarında dolaşan kanla, doku öğeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı bir sıvı, akkan.

lenf

Türkçe lenf kelimesinin Fransızca karşılığı.
lymphe [la]

lenf

Türkçe lenf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Lymphe

lenf

Osmanlıca lenf kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Lenfâ) Tıb: İnce damarların içinde dolaşan beyaz kan. Kanın esasını teşkil eden sıvı. * Eski tıbba göre; ahlât-ı erbaa'dan birisi. (Bak: Hılt)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lenf
3 yıl önce

proteinlerinden oluşan dolaşım sıvısı. Lenfatik sistem veya lenf sistemi lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan bir organ sistemidir. İkinci bir...

Lenfosit, Lenf, Antijen, Antikor, B hücresi, Bademcik, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Dalak, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil
Lenf nodu
6 yıl önce

Lenf düğümü, lenf nodu veya lenf bezi, lenf sisteminin bir parçası olan birçok hücre çeşidini içeren bir organ yapısıdır. Lenf düğümleri vücudun her yerinde...

Lenf damarı
3 yıl önce

Lenf damarları, lenf adı verilen sıvı, kılcal damarlarla hücreler arasında bağlantı kurar. Sürekli hareket halinde olan lenften hücreler gerekli maddeleri...

Lenf damarı, Anatomi, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Dalak, Kemik iliği, Lenf düğümü, Lenfatik sistem, Lenfosit, Taslak, Torasik kanal
Lenfatik sistem
3 yıl önce

Lenfatik sistem veya lenf sistemi, lenf damarları, ve lenfatik organlar ve lenfodik dokudan oluşan bir organ sistemidir. İkinci bir dolaşım sistemi olarak...

Lenf, Kan, Kan dolaşımı, Lenf sistemi, Antijen, Antikor, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Dalak, Dolaşım sistemi, Hormon sistemi, Kas sistemi, Kemik iliği
Lenf ödemi
3 yıl önce

lymphedema), lenf yollarının daralması ya da tıkanması sonucunda drene olması gereken sıvı taşınamazsa doku aralıklarına birikir ve lenfödem oluşur. Lenf akımının...

Lenfadenit
3 yıl önce

Lenfadenit veya adenolenfit (yani lenf adeniti), lenf düğümü iltihabıdır. Enfekte olan lenf düğümü şişer, ısınır ve hassaslaşır. Birçok hastalığın bilinen...

Lenfadenit, Hastalık, Lenf düğümü, İltihab, Semptom
Lenf nodu diseksiyonu
6 yıl önce

Lenf nodu diseksiyonu lenf düğümlerinin kanserli olup olmadığını anlamak veya kanserliyse onları ortadan kaldırmak üzere uygulanan bir cerrahi yöntemdir...

Lenf bezi tüberkülozu
3 yıl önce

Lenf bezi tüberkülozu ya da skrofula veya tüberküloz lenfadenit. Tüberküloz etkeni olan mikobakterium tüberkülozis basilinin lenf bezlerini tutmasıyla...