Damlakuyu, Cihanbeyli

Damlakuyu, Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı bir köydür. Köy Muhtarı Ümit Kılıç'dır

Damlakuyu, Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı bir köydür. Köy Muhtarı Ümit Kılıç'dır Tarihçe Damlakuyu, Konya ve yöresi Hititlerden sonra Frigyalılar'ın, Lidyalılar'ın, sonra İran'da devlet kurmuş Persler'in eline geçtiğine göre, Damlakuyu'nun geçmişinin tarih öncesine dayandığını söyleyebiliriz. Köyde bulunan Hititler dönemine ait Hüyük bunun kanıtıdır. Hüyük'ün yapılışı nedeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. Hüyük (Büyük Çorca), insanların barınmak ve korunmak amacı ile inşa ettikleri bir yapıdır. Köye ismini de veren Hüyük'e Büyük Çorca denilir. Çorca, akan iki sudur. Büyük bir dere görünümünde olan su (Yer altı suyu), Hüyük'ün altından geçerek "Çoraklık" denilen yerde yeryüzüne çıkar. Hüyük'ün karşısındaki küçük tepenin altından geçen suya ise "Küçük Çorca" denilir. Hüyük'ün altında tünellerin olduğu söyleniyorsada kesin bilgi yoktur. Eskiden buraya yerleşmiş olan insanlar bu tuzları toplayıp satarak ekonomilere katkıda bulunuyorlarmış. Bir rivayete görede köyün yerleşim yeri olarak kullanıldığı zamanlarda (Hititler) Höyük, haberleşme amaçlı yapılmıştır. Çukurda olan köy arazisi üzerine kurulan evler çevreye bakıldığında, küçük yükseltilerle çevrilidir. Karşı tarafta yaşayan insanlarla haberleşmek için Hüyük'ün küçük yükseltilerin seviyesine göre yapıldığı görülür. Haberleşme aracı olarak da ateş yakıldığı rivayet edilmektedir. Hüyük'ün kuzey tarafında kapıya benzer, işlemeli bir taş bulunmaktadır. Rivayete göre bu taş, tam karşısındaki tepelerde üzerinde işlemeler olan başka bir taşı göstermektedir. 1967 yılında Hüyük üzerine Atatürk anıtı yapılarak park durumuna getirilmiş olup 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından örnek köy ilan edilmiştir. Bizanslılar döneminde "Eganda" olarak anılan "Çorca"nın ismi Cumhuriyet döneminde "Damlakuyu" olarak değiştirilmiştir. Damlakuyu'nun ismi olan "Çorca" hakkında da bazı rivayetler vardır: Eski çağlarda hastalığın genel adının "Çor" olduğu, köy yerleşiminde bulunan çamurlu suyun bazı hastalıklara iyi geldiği, bu nedenle bu ismi aldığı söyleniyor. Bir rivayete göre de, eski zamanlarda köye yerleşmek için iki yabancı gelmiş. İsimleri "Corci"imiş. Büyük Corci şimdiki köyün merkezine, küçük Corci ise köyün dışına, Höyük’ün doğusuna bakan yere birer ev yapmışlar. Bu insanlardan sonra buraya yerleşenler merkez köye Çorca, merkez köyün dışında kurulan yerde Küçük Çorca demişler. Bugün küçük Çorca adıyla anılan mevki vardır, fakat bu mevkide oturan olmayıp tarla olarak kullanılmaktadır. Köyün altından geçerek Hüyük'e, oradan da Çoraklık'a giden suyun isminden dolayı da bu ismi almış olabileceği söylenmektedir. Çoraklık, köyün kuzeyinde AnkaraKonya yolunun her iki yanındadır. Yolun batısında bulunan toprak kırmızı, doğusunda bulunan toprak ise beyazdır. Cihanbeyli ve köyleri yıllarca bu toprakları, suyu geçirmeme özelliğinden dolayı dam (Çatı) örtüsünde kullanmışlardır. Damlakuyu köyünün doğusunda bir "Düden" bulunmakta olup, Hüyük'ün altından geçen suyla beslenmektedir. Suyunun sodalı olması sebebiyle eskiden köylüler, Düden'den akan suyla yün (Yapağı) ve buğday yıkarlarmış. Düden, 30m2'lik bir alanı kaplayan küçük bir su birikintisi olup dibi yoktur. Düdenin bitki örtüsü "Kındıra" denilen bir bitkidir. Bu bitki yıllarca tırpanla biçilerek evlerde ev örtüsü, damlarda dam örtüsü olarak kullanılmıştır. Ulaşım ve Ekonomi Damlakuyu, KonyaAnkara yolu üzerinde bulunmaktadır. Cihanbeyli ilçe merkezine 12km uzaklıkta olup, doğusunda Cihanbeyli'ye bağlı Üzerliktepe Mahallesi bulunur. Köyün bu mevkiine "Hidoğlu ve Farsak" adı verilir. Güneyinde yine Cihanbeyli'nin mahallesi olan Gemecik, güneybatısında ise Ahirigüzel vardır. Batısında "Karaburun" denilen tepe bulunur.

Nüfus

u 368 kişi olup, Köyde eğitime büyük önem verilmekte olup, başta öğretmenlik, doktorluk, mühendislik gibi çeşitli mesleklerde yetişmiş pek çok Damlakuyu'lu bulunmaktadır. Köyde bir sağlık evi mevcut olup faal değildir. Başlıca geçim kaynakları tarım, kara yolu taşımacılığı dayanmaktadır. Nüfus Eğitim Damlakuyu'da 1 adet İlköğretim okulu eğitime hizmet verilmektedir.

İlköğretim okulu

* Damlakuyu İlkokulu Dış bağlantılar * Damlakuyu Köyü YerelNET Web Sayfası

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.