Musa

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber, öğretmen ve lider. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Bahailikte peygamber kabul edilir.

MUSA (türkçe) anlamı
1. 1 
2. Vasiyet olunan mal.
3. Menfaat
4. 2 
bir erkek adı.
MUSA (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Erkek ismi - Vasiyet edilmiş. Vasi nasbolunmuş
6. vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. Tavsiye olunmuş. Sina yarımadısında
7. Eymen vadisinde Tur dağında Allah'ın lütfuna mazhar olarak
8. kavmine on emir adı altında Allah'ın şeriatını bildiren peygam
MUSA (türkçe) ingilizcesi
1. 1 
2. musa\musa\
3. n
4. pl. mus? (#). [nl.
5. fr. ar. mauz
6. mauza
7. banana.] (bot.) a genus of perennial
8. herbaceous
9. endogenous plants of great size
10. including the banana (musa sapientum)
11. the plantain (m. paradisiaca of linn?us
12. but probably not a distinct species)
13. the abyssinian (m. ensete)
14. the philippine island (m. textilis
15. which yields manila hemp)
16. and about eighteen other species. see: illust. of banana and plantain.musa type genus of the musaceae: bananas [syn: musa
17. genus musa ].
18. 2 
19. moses. n. Muse
20. inspirationn. Muse
21. poet's source of inspiration
22. (Greek Mythology) any of nine goddesses who are associated with inspiration and creativity for the arts (poetry
23. music
24. fine art
25. etc.)n. Muse
26. poet's source of inspiration
27. 3 
28. A genus of perennial
29. herbaceous
30. endogenous plants of great size
31. including the banana
32. the plantain
33. the Abyssinian
34. the Philippine Island
35. and about eighteen other species.
36. 4 
37. See Illust. of Banana and Plantain. type genus of the Musaceae: bananas.
38. 5 
39. Moses. Moses.
40. 6 
41. or Mousa died 1332/37? Emperor (mansa) of the West African Mali empire from 1307 (or 1312). Ms left a realm notable for its extent and riches (he built the Great Mosque at Timbuktu)
42. but he is best remembered for the splendour of his pilgrimage to Mecca (1324)
43. which awakened the world to Mali's stupendous wealth and stimulated a desire among North Africans and Europeans to locate its source. Under Ms
44. Mali became one of the largest empires in the world and Timbuktu grew to be a major commercial city.,
MUSA (türkçe) almancası
1. Moses

Musa hakkında detaylı bilgi

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹ×éֶׁה MóÅ¡e) İbrani peygamber, kanun koyucu ve askeri lider.İslam İslam'da Musa: Kuran_ı Kerim, (19:51), Hristiyanlık Hristiyanlık'ta Musa, Yahudilik Yahudilikte Musa dinlerinde ve Bahai Bahailik'te Musa inancından peygamber kabul edilir. İbrahimi dinlerde Tevrat'ın Allah tarafından Musa'ya indirildiğine inanılır. Kızıldeniz'i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkardığına, Firavun ve askerlerinin İsrailoğulları'nın peşinden gelirken Kızıldeniz'de boğulduklarına inanılır. == Dini metinler == Musa'nın yaşamı ile ilgili kaynak alınan tek belgeler dini metinlerdir.Bunlar Tevrat'ın Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümleri ile Kuran-ı Kerim ayetleridir. === Yaşamı === Çıkış ve Tekvin'e göre; İsrailoğulları Mısırlı yerliler ile birlikte Nil Deltası'nın doğusunda yaşıyorlardı.Burada ağır işlerde köle olarak çalıştırılmaktaydılar. Musa, İmran'ın oğludur, Levi kabilesindendir, Yakup'un soyundan gelir ve Annesi Yocheveddir. Kızkardeşi Meryem, erkek kardeşinin adı ise Harundur. Musa doğduğu sırada Mısırda İsrailoğulları köle olarak en ağır işlerde çalıştırımaktaydı.İsrailoğulları atalarının toprakları olan Kenan illlerine gitmek istediyselerde Firavun onları bırakmıyordu. Kur'anı Kerim'e ve Tevrat'a göre: Bir gün Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrailoğullarından doğan tüm erkek çocukların öldürülmesini emretti.Bu olay Kuran ve Tevrat'ta yer almaktadır. Eski Ahit/Çıkış/Bap1 Kuran-ı Kerim: 28/4Bunun üzerine çocuklar öldürülüp Nil Nehrine atıldı. Ancak erkeklerin azalması bazı işlerin aksamasına sebep oldu ve bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülüp bir sene öldürülmemesini emretti. Musa, çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. İmran ve Yocheved ona yalnızca üç ay bakabildi. Kur'ana göre Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil'e) bırak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" denmiştir. Kasas Suresi 7. Ayet Annesi Musa'yı zift ile birbirine yapıştırılmış otlardan oluşan bir muhafaza içerisinde Nil Nehrine bırakır. Musevi kaynaklara göre firavun'un kızı Thermuthishttp://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=2359&pageno=60 ancak Kuran-ı Kerim'e göre karısı Kasas Suresi Musa'yı bulur ve saraya alır. Ancak çocuğun İbrani olduğu kısa sürede anlaşılır. Musa'nın ablası onu emzirecek bir İbrani aile bildiğini söyler ve onu gerçek annesine geri götürür. Firavun çocuğu bir İbrani olduğu gerekçesiyle istemez. Ancak çocuğu daha sonra kabullenir bu olay Kuran'da şöyle anlatılır: "Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebeği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. "Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi." Kasas Suresi 9. Ayet Musa kendi annesi tarafından emzirildikten sonra saraya geri gelir ve ona "çekip çıkarılma" anlamına gelen Musa ismini verir. Musa isminin kökeni, anlamı ve kaynağı [1] === İsmi === thumb|left|150px|Musa'nın bulunuşu, çizim Edwin Long. Yaygın inanışa ve Tevrat ile Kuran-ı Kerim'e göre Musa "çekmek/çıkarmak" (sudan) anlamına gelmektedir. Bir diğer inanışa göre Mısırlı bilginler ona Mısırlı dilinde "den olma", "oğul" anlamına gelen Moses ismini vermesini önermişlerdir. === Mısır: Salgın hastalıklar ve toplu göç === thumb|right|250px|Musa ve Firavun, 6.yüzyıl İncili Allah Musa'ya İsrailoğulları'nı firavunun köleliğinden kurtarma görevi verir.Ona bir asa verir ve Musa bu asa ile gerektiğinde içinden yılan çıkarma, hastaları iyileştirme ve nehrin suyunu kan rengine çevirme gibi çeşitli mucizevi işler yapar[2] Kuran'a göre Musa Firavun'u İsrailoğullarını bırakması ve Allah'a iman etmesi yönünde davet eder.Ancak o bu daveti kabul etmez. Kuran:79/17 - 19 Kuran:20/47, 48 == Musevilik'te ve Hıristiyanlık'ta Musa == } Museviliğin kutsal kitabı Tanah'ın bir bölümünü meydana getiren Tevrat (Tora), Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında da bulunmaktadır. Bu nedenle Musevilikteki ve Hıristiyanlıktaki Musa bahsi aynıdır. == İslam'da Musa == } Musa İslamiyet'e göre peygamberdir. Tevrat'ın Allah tarafından Musa'ya indirildiğine inanılır. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde, Tur dağında kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildirdiğine inanılır. == Musa ve Akhenaton İlişkisi== Bir görüşe göre Mısır'ın tektanrılı firavunu Akhenaton Musa'nın ta kendisidir ve Mısır'dan sürüldükten sonra bu din değişerek Yahudiliğe dönüşmüştür.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Musa maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Vibrazioni Productions tarafından söylenen Musa adlı şarkının sözleri.

ride, il tempo ride di me
e con il suo rumore mi costringe a non sentire se c'è,
c'è qualche cosa pre cui
mi dimentico di decrivere le rive del mio fiume.
il cuore nel fango intacca l'anima,
così sei musa nel peccato di sentirti nuda.
il sangue nutre le tue avidità
ma non ti fa sentire più seicura del tuo corpo.

ma ci sarà per ogni spina un motivo che
mi spiegherà perchè non mi privo del tuo seme?!
ma ci sarà per ogni spina un motivo che
mi spiegherà perchè non mi privo del tuo seme?!
.... tu sei musa

sai...
è troppo tempo che ti penso ormai
ed ogni scusa è buona per vederti e farmi vivere
scusa....
scusa se non l'ho detto mai che mi sei mancata
tra le rime del piacere che sai dare.

ma ci sarà per ogni spina un motivo che
mi spiegherà perchè non mi privo del tuo seme?!
ma ci sarà per ogni spina un motivo che
mi spiegherà perchè non mi privo del tuo seme?!
.... tu sei musa
tu sei musa!!!!
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Musa Peygamber

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber, öğretmen ve lider. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Bahailikte peygamber kabul edilir.

Hz. Musa

Allah Teâlâ'nin, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'i verdigi ve yeryüzünde dinini teblig edip, hakim kilmasi için gönderdigi Ulu'l-Azm* peygamberlerden biri. Hz. ibrahim (a.s)'in soyundan olup, israilogullarinin akidelerini islah etmek ve onlari Allah Teâlâ'nin diledigi nizama ...

Benu Musa

Ortaçağ İslâm Dünyası'nda teknik alanındaki en önemli çalışmalar, 9. yüzyılda Bağdad'da yaşayan ve Benû Musa (Musaoğulları) olarak tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç kardeş bilgin tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlar, babalarının ölümünden sonra, Halife ...

Musa Çelebi

Musa Çelebi ( .... - 1413), Musa Çelebi, dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğullarından biridir. Babasının sağlığında Rumeli'de akıncı beyi oldu. Ankara Savaşı'na kardeşleri ile birlikte katıldı ancak babası Yıldırım Bayezid ile beraber Timur'a esir ...

Abdal Musa Sultan

Anadolu'nun ünlü erenlerinden ve ermişlerinden olan Abdal Musa Sultan, aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünürdür. Aslen Horasan'lı dır. Azerbaycan'ın Hoy kasabasına gelmiş ve bir süre orada yaşamış olduğundan, "Hoylu'' olarak tanınmıştır. Hacı Bektaş Veli'nin amcası ...

Musa Eroğlu

Musa Eroğlu 1946 yılında İçel'in Mut Kazası'nda doğmuşum. Ortaöğrenimimi Mut'ta tamamladım. Mut'ta eğitmenler çoktu, o zamanlar.

Musa Göçmen

Musa Göçmen 1974 yılında İzmir'de doğdu. T.S.

Musa Öğün

Musa Öğün, 1920'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 1940'da Harp Okulu'nu, 1954'te Kara Harp Akademisi'ni bitiren Öğün, Türk Silahlı Kuvvetler'inin çeşitli kıta ve karargahlarında görev aldı. Öğün, albay ve tuğgeneral rütbeleriyle Moskova'da Silahlı Kuvvetler Ateşesi ...

Musa Carullah Birgiyev

Musa Carullah Birgiyev (1875 - 1945) 1875 yılında Rusya'nın Rostov - Na_Don şehrinde doğdu. Babası Yârullah Efendi, annesi Habibullah Efendi'nin kızı Fatıma Hanım'dır.İlk öğrenimini annesi Fatıma Hanım'dan aldı.

Musa Safveti Paşa

Musa Safvetî Paşa Osmanlı devlet adamı. Münşeât ve divan sâhibi bir şâir olan Kırımlı Ebû Bekir Efendinin oğludur. İlk tahsili sonunda mâliye kalemlerine devam ederek yetişti.

Beni Musa

Beni Musa ( Ahmed, Muhammed ve Hasan bin Musa ) Abbasi Halifesi Me'mun devrinde yetişen üç büyük matematik ve fen alimi. isimleri, Ahmed, Hasan ve Muhammed'dir. Halife Me'mun'un sarayında astronomi ilmiyle uğraşan Musa bin Şakir'in oğullarıdır. Beni Musa (Musa'nın oğulları) diye ...

Musa Süreyya Bey

Klasik Türk müziğinin Batılı anlayışla yeniden işlenmesi yolunda yaptığı çalışmalarla tanınan besteci ve eğitimci Musa Süreyya Bey 2 Aralık 1932'de İstanbul'da öldü. 1884'te İstanbul'da doğan Musa Süreyya Bey ilk müzik derslerini ünlü bir besteci ve girift virtüozu olan ...

Ebu Musa El Aşari

Ebu Musa El Aşari sevgili Peygamberimizin ileri gelen eshabından ve valilerinden. İsmi Abdullah olup, künyesi Ebu Musa’dır. Babası Kays, Yemen’in Eş’ar; annesi Tayyibe de Ak kabilesine mensuptur. Nesebi, Abdullah bin Kays bin Süleym bin Hadar bin Harb bin amir bin Ahter bin Bekr bin ...

Köse Musa

Yenişehir Fener'de doğdu. Yeniçerilerin ayaklanmasında önemli rol oynamış, III. Selim döneminde vezirlik yapmıştır.

Musa Bin Nusayr

Musa bin Nusayr Kuzey-Batı Afrika ve İspanya'yı fetheden İslam kumandanı. 640 yılında Şam'da doğdu. Babası Nusayr, hazret-i Maviye'nin yakınlarındandı. İyi bir tahsil gören Musa bin Nusayr, Tabiinden olmakla şereflendi. Eshab-ı kiramdan Temim-i Dari'den (radıyallahü anh) hadis-i ...