Musa

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber, öğretmen ve lider. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Bahailikte peygamber kabul edilir.

Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹ×éֶׁה MóÅ¡e) İbrani peygamber, kanun koyucu ve askeri lider.İslam

İslam'da Musa

: Kuran_ı Kerim, (19:51)
, Hristiyanlık Hristiyanlık'ta Musa, Yahudilik Yahudilikte Musa dinlerinde ve Bahai Bahailik'te Musa inancından peygamber kabul edilir. İbrahimi dinlerde Tevrat'ın Allah tarafından Musa'ya indirildiğine inanılır. Kızıldeniz'i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkardığına, Firavun ve askerlerinin İsrailoğulları'nın peşinden gelirken Kızıldeniz'de boğulduklarına inanılır. Dini metinler Musa'nın yaşamı ile ilgili kaynak alınan tek belgeler dini metinlerdir.Bunlar Tevrat'ın Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye bölümleri ile Kuran-ı Kerim ayetleridir.

Yaşamı

Çıkış ve Tekvin'e göre; İsrailoğulları Mısırlı yerliler ile birlikte Nil Deltası'nın doğusunda yaşıyorlardı.Burada ağır işlerde köle olarak çalıştırılmaktaydılar. Musa, İmran'ın oğludur, Levi kabilesindendir, Yakup'un soyundan gelir ve Annesi Yocheveddir. Kızkardeşi Meryem, erkek kardeşinin adı ise Harundur. Musa doğduğu sırada Mısırda İsrailoğulları köle olarak en ağır işlerde çalıştırımaktaydı.İsrailoğulları atalarının toprakları olan Kenan illlerine gitmek istediyselerde Firavun onları bırakmıyordu. Kur'anı Kerim'e ve Tevrat'a göre: Bir gün Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrailoğullarından doğan tüm erkek çocukların öldürülmesini emretti.Bu olay Kuran ve Tevrat'ta yer almaktadır. Eski Ahit/Çıkış/Bap1 Kuran-ı Kerim: 28/4Bunun üzerine çocuklar öldürülüp Nil Nehrine atıldı. Ancak erkeklerin azalması bazı işlerin aksamasına sebep oldu ve bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülüp bir sene öldürülmemesini emretti. Musa, çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. İmran ve Yocheved ona yalnızca üç ay bakabildi. Kur'ana göre Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil'e) bırak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" denmiştir. Kasas Suresi 7. Ayet Annesi Musa'yı zift ile birbirine yapıştırılmış otlardan oluşan bir muhafaza içerisinde Nil Nehrine bırakır. Musevi kaynaklara göre firavun'un kızı Thermuthishttp://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=2359&pageno=60 ancak Kuran-ı Kerim'e göre karısı Kasas Suresi Musa'yı bulur ve saraya alır. Ancak çocuğun İbrani olduğu kısa sürede anlaşılır. Musa'nın ablası onu emzirecek bir İbrani aile bildiğini söyler ve onu gerçek annesine geri götürür. Firavun çocuğu bir İbrani olduğu gerekçesiyle istemez. Ancak çocuğu daha sonra kabullenir bu olay Kuran'da şöyle anlatılır: "Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebeği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. "Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi." Kasas Suresi 9. Ayet Musa kendi annesi tarafından emzirildikten sonra saraya geri gelir ve ona "çekip çıkarılma" anlamına gelen Musa ismini verir. Musa isminin kökeni, anlamı ve kaynağı [1]

İsmi

Yaygın inanışa ve Tevrat ile Kuran-ı Kerim'e göre Musa "çekmek/çıkarmak" (sudan) anlamına gelmektedir. Bir diğer inanışa göre Mısırlı bilginler ona Mısırlı dilinde "den olma", "oğul" anlamına gelen Moses ismini vermesini önermişlerdir.

Mısır: Salgın hastalıklar ve toplu göç

Allah Musa'ya İsrailoğulları'nı firavunun köleliğinden kurtarma görevi verir.Ona bir asa verir ve Musa bu asa ile gerektiğinde içinden yılan çıkarma, hastaları iyileştirme ve nehrin suyunu kan rengine çevirme gibi çeşitli mucizevi işler yapar[2] Kuran'a göre Musa Firavun'u İsrailoğullarını bırakması ve Allah'a iman etmesi yönünde davet eder.Ancak o bu daveti kabul etmez. Kuran:79/17 - 19 Kuran:20/47,48 Musevilik'te ve Hıristiyanlık'ta Musa } Museviliğin kutsal kitabı Tanah'ın bir bölümünü meydana getiren Tevrat (Tora), Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında da bulunmaktadır. Bu nedenle Musevilikteki ve Hıristiyanlıktaki Musa bahsi aynıdır. İslam'da Musa } Musa İslamiyet'e göre peygamberdir. Tevrat'ın Allah tarafından Musa'ya indirildiğine inanılır. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde, Tur dağında kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildirdiğine inanılır. Musa ve Akhenaton İlişkisi Bir görüşe göre Mısır'ın tektanrılı firavunu Akhenaton Musa'nın ta kendisidir ve Mısır'dan sürüldükten sonra bu din değişerek Yahudiliğe dönüşmüştür.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Musa

İtalyanca Musa kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Muse, inspiration

Musa

İspanyolca Musa kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Muse, poet's source of inspiration; (Greek Mythology) any of nine goddesses who are associated with inspiration and creativity for the arts (poetry, music, fine art, etc.)

Musa

Türkçe Musa kelimesinin Almanca karşılığı.
Moses

Musa

Portekizce Musa kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Muse, poet's source of inspiration

Musa

Türkçe Musa kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. musa\mu"sa\ , n.; pl. mus? (#). [nl., fr. ar. mauz, mauza, banana.] (bot.) a genus of perennial, herbaceous, endogenous plants of great size, including the banana (musa sapientum), the plantain (m. paradisiaca of linn?us, but probably not a distinct species), the abyssinian (m. ensete), the philippine island (m. textilis, which yields manila hemp), and about eighteen other species. see: illust. of banana and plantain.musa type genus of the musaceae: bananas [syn: musa, genus musa ].
2. moses. n. Muse, inspiration n. Muse, poet's source of inspiration; (Greek Mythology) any of nine goddesses who are associated with inspiration and creativity for the arts (poetry, music, fine art, etc.) n. Muse, poet's source of inspiration
3. A genus of perennial, herbaceous, endogenous plants of great size, including the banana , the plantain , the Abyssinian , the Philippine Island , and about eighteen other species.
4. See Illust. of Banana and Plantain. type genus of the Musaceae: bananas.
5. Moses. Moses.
6. or Mousa died 1332/37? Emperor (mansa) of the West African Mali empire from 1307 (or 1312). Ms left a realm notable for its extent and riches (he built the Great Mosque at Timbuktu), but he is best remembered for the splendour of his pilgrimage to Mecca (1324), which awakened the world to Mali's stupendous wealth and stimulated a desire among North Africans and Europeans to locate its source. Under Ms, Mali became one of the largest empires in the world and Timbuktu grew to be a major commercial city.

Musa

İtalyanca Musa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. muse, dichtkunst, dichtung

Musa

İspanyolca Musa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. muse

Musa

1. Vasiyet olunan mal. * Menfaat.
2. bir erkek adı.

Musa

(Arapça) Erkek ismi - Vasiyet edilmiş. Vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. Tavsiye olunmuş. Sina yarımadısında, Eymen vadisinde Tur dağında Allah'ın lütfuna mazhar olarak, kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildiren peygam

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Musa ilgili konular

 • Hamid Aytaç

  Hamid Aytaç (d. 1891, Diyarbakır - ö. 18 Mayıs 1982). Dünyaca ünlü Diyarbakırlı hattat ustasi.
 • Yağma

  Yağma (Çince: 样磨/樣磨, pinyin: Yí ngmó), Ortaçağ'daki bir Türk boyudur, bu boy günümüz Uygurlar'ın ve Özbekler'in atala
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Yunus suresi

  Yunus Suresi 109 ayettir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde yazılmıştır. Sure, adını ayrıntıları Saffa
 • Yunus emre

  Yunus Emre, Türk ozanı (Sarıköy, Sakarya yöresi, 1240?-Sarıköy, 1320) Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam
 • Yusuf suresi

  Yusuf Suresi (Arapça: سورة يوسف), Kur'an'ın 12. suresidir.
 • Zariyat suresi

  Zariyat Suresi, Kur`an-ı Kerim`in elli birinci sûresi. Mekke devrinde nazil olmuştur.
 • İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun e
 • Müzik

  Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içere
 • İslam

  İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünd
Musa
Musa