depo

Ticari değeri olan ürünlerin muhafazası amacıyla yapılmış özel yapılardır. Mamul mal üreticileri, ticari işletmeler, ithalat ve ihracat firmaları, toptan satıcılar, nakliye firmaları vb. gibi pek çok sektör tarafından kullanılmakta olan depolar, daha çok şehirlerin endüstriyel bölgelerinde yer almaktadır.

DEPO (türkçe) anlamı
1. Korunmak
2. saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
3. ardiye:
Eşya deposu. Su deposu.- .
4. 2. anlamı Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer:
Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım.- M. Yesari.
5. 3. anlamı askerlik Ordu mallarının saklandığı
6. bakımlarının yapıldığı yer
debboy.
DEPO (türkçe) anlamı
7. korunmak
8. saklanmak ya da gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer.
9. bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer.
10. ordu mallarının saklandığı
11. bakımlarının yapıldığı yer.
DEPO (türkçe) ingilizcesi
1. [Deposition]n. depot
2. store
3. warehouse
4. storage
5. storeroom
6. stock room
7. entrepot
8. goods yard
9. packing house
10. repository
11. repertory
12. receptacle
13. reservoir
14. tank
15. depository
DEPO (türkçe) fransızcası
1. dépôt [le]
2. entrepôt [le]
3. resserre [la]
4. réservoir [le]
DEPO (türkçe) almancası
1. n. Ablage
2. Depot
3. Karner
4. Lagerhaus
5. Magazin
6. Reservoir
7. Speicher

Depo hakkında bilgiler

Ticari değeri olan ürünlerin muhafazası amacıyla yapılmış özel yapılardır. Mamul mal üreticileri, ticari işletmeler, ithalat ve ihracat firmaları, toptan satıcılar, nakliye firmaları vb. gibi pek çok sektör tarafından kullanılmakta olan depolar, daha çok şehirlerin endüstriyel bölgelerinde yer almaktadır. Depo ayrıca demiryolu, deniz taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı bünyesinde yükleme ve boşaltma mekanları olarak da kullanılabilmektedir. İçerisindeki mevcut mal sirkülasyonunun sağlanabilmesi amacıyla vinç, forklift gibi araçlar ve buna yardımcı palet adı verilen genellikle ağaç hammaddeli altlıkların kullanımı önemlidir. == Ayrıca bakınız == * Paketleme Lagerlokal ווארענלאגער 

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki depo maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

761'inci Depo Taburu

761'inci Depo Tabur'u , dünya savaş II'si boyunca bir Birleşik Devletler Ordu depo taburuydu. Birim, Federali'n lawını tarafindan, beyaz birliklerin yanında hizmet etmeye izin verilmediği , siyah askerlerden meydana gelmişti

Depo Parankiması

Depo parankiması su ve besin depolamakla görevli temel dokudur. Bitkinin gövde, rizom (toprak altı gövdesi), yumru, meyve, soğan, tohum gibi organlarında bulunur.

Depo Primi

Depo primi, bir sigorta veya reasürans sözleşmesinde, taraflardan biri tarafından diğerine iade edilmek üzere tutulan prim, bir tür depozito.