dilbilimci

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı.
Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) inceler.

Dilbilimci

Dilbilimci ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dil bilimi

dilbilimci

dilbilimle uğraşan kimse.

dilbilimci

Türkçe dilbilimci kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. linguist, philologist

dilbilimci

Türkçe dilbilimci kelimesinin Fransızca karşılığı.
linguiste [le]

dilbilimci

Türkçe dilbilimci kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Linguist

İlgili konuları ara

Yanıtlar