--}}

Filoloji

Filoloji eski Yunanca'da philos (sevgi) ve ''logos'' (bilgi) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "Bilgi sevgisi" anlamındadır. Ancak sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır.

Filoloji (İng. Philology) yazıya geçen eski dillerle mevcut dillerin eski ve yeni şekillerini inceleyen bilim kolu. Edebi yazılarda, noktalama işaretleri, dilbilgisi ve kelimelerin kullanış ve şekil değişiklikleriyle meşgul olur. Ayrıca dilleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak inceler. Filolojiden günümüzdeki modern linguistik, yani lisan bilgisi ortaya çıkmıştır.

Yazılı olarak ve akademik çevrede “filoloji” kelimesi hala kullanılıyorsa da, bunun kullanılış sahası genellikle linguistikin kapsamına girer. Bu bilim dalı ile uğraşanlara filolog denir.

Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırlıır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışlır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir.

Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır; daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Filoloji dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler diller arasındai akrabalık bağalrını, sözcük alışverişelrini araştırır.

Diğer anlamları

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. philology

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
philologie [la]

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Philologie

filoloji

1 . Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.
2 . Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim, lisaniyat.


İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından incelemedir. Fakat filoloji ile karıştırmamalıyız filoloji ise yazılı belgeleri sadece tarih açısın incelemedir..!

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.