Filoloji

Kısaca: Filoloji eski Yunanca'da philos (sevgi) ve ''logos'' (bilgi) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "Bilgi sevgisi" anlamındadır. Ancak sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır. ...devamı ☟

Filoloji (İng. Philology) yazıya geçen eski dillerle mevcut dillerin eski ve yeni şekillerini inceleyen bilim kolu. Edebi yazılarda, noktalama işaretleri, dilbilgisi ve kelimelerin kullanış ve şekil değişiklikleriyle meşgul olur. Ayrıca dilleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak inceler. Filolojiden günümüzdeki modern linguistik, yani lisan bilgisi ortaya çıkmıştır.

Yazılı olarak ve akademik çevrede “filoloji” kelimesi hala kullanılıyorsa da, bunun kullanılış sahası genellikle linguistikin kapsamına girer. Bu bilim dalı ile uğraşanlara filolog denir.

Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırlıır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışlır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir.

Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır; daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Filoloji dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler diller arasındai akrabalık bağalrını, sözcük alışverişelrini araştırır.

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. philology

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
philologie [la]

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Philologie

filoloji

1 . Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.
2 . Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim, lisaniyat.

misafir - 6 yıl önce
dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından incelemedir. Fakat filoloji ile karıştırmamalıyız filoloji ise yazılı belgeleri sadece tarih açısın incelemedir..!

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Filoloji
11 ay önce

adlandırılmaktadır. Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, metinlerde...

Filoloji, Bilim, Taslak, Yunanca, Nasıl tashih edilir
Klasik filoloji
1 yıl önce

Klasikler veya Klasik Filoloji, Yunanca ve Klasik Latince dillerinin filolojisidir. Tarihsel olarak, kökenleri M.Ö. 4. yüzyıl dolaylarında Pergamon ve...

Endemik
11 ay önce

Endemik (biyoloji) - Bir biyoloji (botanik ve zooloji) terimi. Endemik (filoloji) - Dilde bulunan bir kavramın, başka bir dilde kavramsal karşılığı olmaması...

Endemik, Endemik (botanik), Endemik (tıp), Anlam ayrım
Bakü Devlet Üniversitesi
11 ay önce

kurulması kararını almıştır. Üniversite ilk yılında 2 fakülte ve - tarih-filoloji, tıp fakültesi- 1094 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversite'nin...

William Willett
11 ay önce

İngiltere – 4 Mart 1915), İngiliz mucit. İngiliz Yaz Saatinin oluşturucusudur. Filoloji (Dil bilimi) alanında eğitim aldı. Gün ışığından fayda sağlayan zaman ölçüm...

Siena Üniversitesi
4 yıl önce

Eczacılık Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi Filoloji ve Felsefe Areezzo Filoloji ve Felsefe Fakültesi Tip ve Cerrahlık Fakültesi Matematik...

740
4 yıl önce

Akroinon Muharebesi gerçekleşti. Abdulmelik el-Esmaî, Arap zooloji ve filoloji bilgini (ö. 828) Battal Gazi, hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir lider...

740, 7. yüzyıl, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 744
Leipzig Üniversitesi
11 ay önce

İlahiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi Tarih, Sanat ve Doğu Bilimleri Fakültesi Filoloji Fakültesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Felsefe Fakültesi İktisadi...