Filoloji

Kısaca: Filoloji eski Yunanca'da philos (sevgi) ve ''logos'' (bilgi) sözcüklerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. "Bilgi sevgisi" anlamındadır. Ancak sözcük, bir dilin ya da dillerin arasındaki ilişkileri, o dillerin tarihsel gelişimlerini ve yapısını inceleyen bir bilgi dalının adı olarak kullanılmıştır. "Betikbilim" olarak da adlandırılmaktadır. ...devamı ☟

Filoloji (İng. Philology) yazıya geçen eski dillerle mevcut dillerin eski ve yeni şekillerini inceleyen bilim kolu. Edebi yazılarda, noktalama işaretleri, dilbilgisi ve kelimelerin kullanış ve şekil değişiklikleriyle meşgul olur. Ayrıca dilleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak inceler. Filolojiden günümüzdeki modern linguistik, yani lisan bilgisi ortaya çıkmıştır.

Yazılı olarak ve akademik çevrede “filoloji” kelimesi hala kullanılıyorsa da, bunun kullanılış sahası genellikle linguistikin kapsamına girer. Bu bilim dalı ile uğraşanlara filolog denir.

Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırlıır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışlır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir.

Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır; daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Filoloji dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler diller arasındai akrabalık bağalrını, sözcük alışverişelrini araştırır.

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. philology

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
philologie [la]

filoloji

Türkçe filoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Philologie

filoloji

1 . Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.
2 . Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim, lisaniyat.

misafir - 8 yıl önce
dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından incelemedir. Fakat filoloji ile karıştırmamalıyız filoloji ise yazılı belgeleri sadece tarih açısın incelemedir..!

laura - 4 ay önce
Uno is one of the most iconic and beloved card games of all time. It is a simple yet fun game that can be played by anyone, anywhere, and anytime. But did you know that you can also play uno online with your friends, family, or strangers from around the world? Uno online is a great way to enjoy the classic game with new features, themes, and modes that add more fun and variety to your experience.

ranker - 2 ay önce
I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.

amna - 2 ay önce
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Strands Game

qaeo - 2 ay önce
Wow, this is fascinating reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I liked it a lot. Thanks for the great and unique info. Not My Neighbor Online

That's Not My Neighbor - 1 ay önce
Oh wow, [That's Not My Neighbor](https://thatsnot-myneighbor.io) adaptations offer a captivating blend of classic literature and contemporary themes, providing thought-provoking insights into modern challenges and opportunities.

That's Not My Neighbor - 1 ay önce
Oh wow, That's Not My Neighbor adaptations offer a captivating blend of classic literature and contemporary themes, providing thought-provoking insights into modern challenges and opportunities.

seo - 1 ay önce
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great jobkalyan matka

seo - 1 ay önce
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks Kalyan matka guessing

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Filoloji
3 yıl önce

adlandırılmaktadır. Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, metinlerde...

Filoloji, Bilim, Taslak, Yunanca, Nasıl tashih edilir
Klasik filoloji
3 yıl önce

Klasikler veya Klasik Filoloji, Yunanca ve Klasik Latince dillerinin filolojisidir. Tarihsel olarak, kökenleri M.Ö. 4. yüzyıl dolaylarında Pergamon ve...

Endemik
3 yıl önce

Endemik (biyoloji) - Bir biyoloji (botanik ve zooloji) terimi. Endemik (filoloji) - Dilde bulunan bir kavramın, başka bir dilde kavramsal karşılığı olmaması...

Endemik, Endemik (botanik), Endemik (tıp), Anlam ayrım
Bakü Devlet Üniversitesi
3 yıl önce

kurulması kararını almıştır. Üniversite ilk yılında 2 fakülte ve - tarih-filoloji, tıp fakültesi- 1094 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversite'nin...

William Willett
3 yıl önce

İngiltere – 4 Mart 1915), İngiliz mucit. İngiliz Yaz Saatinin oluşturucusudur. Filoloji (Dil bilimi) alanında eğitim aldı. Gün ışığından fayda sağlayan zaman ölçüm...

Siena Üniversitesi
6 yıl önce

Eczacılık Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Fakültesi Filoloji ve Felsefe Areezzo Filoloji ve Felsefe Fakültesi Tip ve Cerrahlık Fakültesi Matematik...

740
6 yıl önce

Akroinon Muharebesi gerçekleşti. Abdulmelik el-Esmaî, Arap zooloji ve filoloji bilgini (ö. 828) Battal Gazi, hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir lider...

740, 7. yüzyıl, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 744
Leipzig Üniversitesi
3 yıl önce

İlahiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi Tarih, Sanat ve Doğu Bilimleri Fakültesi Filoloji Fakültesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Felsefe Fakültesi İktisadi...