dilbilimi

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı.
Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) inceler.

Dilbilimi

Dilbilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: dil bilimi

dilbilimi

Türkçe dilbilimi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sprachlehre, Linguistik, Sprachforschung, Sprachwissenschaft

İlgili konuları ara

Yanıtlar