Diller

Kısaca: Bir arada yaşamaya başlayan ilk insanlar için bir anlaşma ihtiyacı kendini göstermiş ve bu amaçla önleyici yüz, vücut ve ses işaretlerinden faydalanılmıştır. Böylece insanların düşünüp duyduklarını anlatmak için kullandıkları diller tabiî işaretlerin... ...devamı ☟

Diller
Diller

Diller Haritası

Bir arada yaşamaya başlayan ilk insanlar için bir anlaşma ihtiyacı kendini göstermiş ve bu amaçla önleyici yüz, vücut ve ses işaretlerinden faydalanılmıştır. Böylece insanların düşünüp duyduklarını anlatmak için kullandıkları diller tabii işaretlerin, yavaş yavaş yapma işaretler haline gelmesinden meydana çıkmıştır. Tabii işaretler, seslerden ve hareketlerden ibarettir. Seslerin ve hareketlerin zamanla gelişmesinden söz dili ve hal dili doğmuştur. Ses ve hareketin birleşmesi, ifadeye daha çok kuvvet verdiği için insanların ilk dilleri hem sesli hem de hareketli diller olmuştur. Fakat, zamanla, hareketlerin her şeyi anlatmağa yetmemesi, seslerin, hareketlere üstün tutulmasını sağlamış, böylece, insan zekasının en karakteristik buluşunu ve insanin hayvana üstünlüğünü gösteren en önemli niteliği olan sesli diller gelişmeğe başlamıştır. Dillerin gelişmesi ile yapma kelimelerin nispeti artmış; insanların çok çeşitli yerel gruplar meydana getirmeleri ile de, yeryüzünde sayılmayacak kadar çok diller meydana gelmiştir.

Yapılarına göre diller

Konuşulmakta olan çeşitli diller incelendiğinde aralarında, ses, kelime yapısı ve söz dizimi bakamından ayrılıklar göze çarpar. Diller yapılarına göre üçe ayrılırlar:

Tek heceli diller

Bu dillerde kavramlar, tek heceli kelimelerle bildirilir. Bu kelimelerden eklerle başka anlamda kelimeler türetilemez, bu kelimeler cümlede bir değişikliğe uğratılamaz. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Tek heceli dillere en iyi örnek Çince'dir.

Bitişkin yada Eklemlemeli (Agglutinant) diller

Bu diller de eklerin gelişi ile köklerin şekilleri değişmez. Köklere tamamıyla kaynaşmadan birçok ekler ilave edilmekle yeni kelimeler üretilebilir ya da kelimeler arasında ilgi sağlanabilir. Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi.

Çekimli (bükümlü)

Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce, Hintçe gibi.

Kökenlerine göre diller (Dil Aileleri)

Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.

  • Daha detaylı bilgi için Dil Aileleri konu başlığına tıklayınız.

misafir - 7 yıl önce
gerçekten güzel bi site ardığımı zorda olsa buldum tşk ederim

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Diller Resimleri

Diller Listesi
5 yıl önce

oranda kabul görmemektedir. Maya dili ve Keçuva gibi eski Güney Amerika uygarlıklarına dayanan diller, günümüz yaygın dil ailesi kavramlarıyla sınıflandırılamamaktadır...

Diller listesi, Abhazca, Acarca, Adam dili, Afrikaans, Akatça, Almanca, Aramice, Arapça, Arnavutça, Aynu dili
Afro-Asyatik diller
2 yıl önce

Asurca. Mısır dilleri Eski Mısır dili Kıptî dili. Berber dilleri Zenet Kabiliya Şloh Şavya Tuareg (Tamaşek) Çad dilleri Hausaca Kuşitik diller Somalice Afarca...

İran dilleri
2 yıl önce

ve Yağnup dilleri Yeni İrani dillerine bağlı dillerdir. Bu tarihsel sınıflandırmanın dışında diller, genellikle Doğu ve Batı İrani diller olmak üzere...

Türk dilleri
2 yıl önce

Türk dilleri veya Türkî diller, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alana yayılmış ve içerisinde 35 yaşayan dil barındıran dil ailesi...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya
İtalik diller
2 yıl önce

İtalik diller Hint-Avrupa dil ailesinin bir alt birimidir. Batı ve Güney Avrupa'daki ülkede konuşulan dillerin birçoğunu kapsar. Günümüzde hala yaşayan...

Dil
2 yıl önce

başka dillerde de çoğunlukla dilsel ifadelerin alınması yoluyla Latincenin izleri görülür. Diller, kökenlerine göre etnik diller ve yapay diller diye sınıflandırılırlar...

Dil, Altay dil ailesi, Avrupa, Diller, Dil aileleri, Doğan Aksan, Esperanto, Ferdinand de Saussure, Fonoloji, Japonya, Kökenbilim
Sami dilleri
2 yıl önce

Sami dil ailesi veya Semitik diller, Afro-Asyatik dil ailesinin bir alt grubudur. Orta Doğu'da yaygın olan antik dillerin çoğunu kapsar. Bunların arasında...

Ölü diller listesi
2 yıl önce

Kuzey Amerika kökenli ölü diller listesi Okyanusya kökenli ölü diller listesi Güney Amerika kökenli ölü diller listesi Ölü dil Dil politikası Linguicide Ölmek...