Dimer

Kısaca: Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır. ...devamı ☟

Dimer
Dimer

dimerleri genelde gaz halinde bulunurlar] bir etilen glikol dimeridir..] Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır. Bu alt üniteler molekül içi ya da -daha zayıf olan- moleküller arası kuvvetlerle birlikte tutulur. Kimya " target="_blank"> dimeri. İlk bakışta kimyasal şemadan dimer olduğunun anlaşılması zordur.] Moleküler dimer (molekül için kuvvetlerle tutulan) e bir örnek, ürünü oluşturmak üzere iki siklopentadienin bir araya geldiği disiklopentadiendir. Moleküler dimerler, yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi genelde iki eş bileşenin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Fiziksel dimere (intermoleküler dimer olarak da adlandırılır) bir örnek ise hidrojen bağlarının iki molekülü bir arada tuttuğu asetik asittir. Su (H2O) da fiziksel bir dimerdir. Homodimer terimi, iki alt ünitenin birbiriyle eş olduğunun belirtilmesi için kullanılırken (örneğin: A-A) heterodimer iki dimerin farklı olduğunu anlatır. (örneğin: A-B). Dimer oluşumunun geriye çevirilmesi yani dimerin kendini oluşturan bileşenlere tekrar ayrılması Dissosiasyon olarak bilinir.. Biyokimya

Biyokimya

da
ve moleküler biyolojide proteinler ve nükleik asitler gibi makromoleküllere oldukça sık rastlanır.

Biyokimya

daki bir çok dimer kovalent bağlarla birbirine bağlanırken Disülfid Bağlarının da görülmesi oldukça olasıdır.

Örnekler

* Nükleik Asitler: ** DNA *DNA Polimeraz * Proteinler: ** Antikorlar ** Protein kinazlar: ** Transkripsiyon Faktörleri ** Toll Benzeri Reseptörler ** Fibrinojen İlgili Maddeler * Monomer * Trimer * Oligomer * Polimer Linkler * Homodimer ve Heterodimer Proteinler

Kaynaklar

Vikipedi

Dimer

İkili

Dimer

İngilizce Dimer kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. dímero, molécula formada por la combinación de dos pequeñas e idénticas moleculas (Química)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dimer Resimleri

Timin ikilisi
4 yıl önce

Timin dimeri veya timin ikilisi bir DNA molekülüne bulunan bitişik iki timin bazının, radyasyon veya kimyasal mutajenler tarafından birbirlerine kovalent...

Azot oksit
2 yıl önce

dioksit (N2O2), azot(II) oksit Dimer Diazot trioksit (N2O3), azot(II,IV) oksit Azot tetraoksit (N2O4), azot(IV) oksit Dimer Azot pentaoksit (N2O5), azot(V)...

Fotoreaktivasyon
6 yıl önce

kovalent bağlanmayla pirimidin dimerleri (en çok timin-timin, daha az oranda sitozin-sitozin ve sitozin-timin dimerleri) oluşur. Bakterilerde onarım sistemlerinden...

Fotoreaktivasyon, Bakteri, DNA, DNA tamiri, Enzim, Faj, Hücre, Mutasyon, Pirimidin, RNA, Replikasyon
Aseton peroksit
2 yıl önce

peroksit tepkimesi ile elde edilir. Nötr ortamda monomer; asidik ortamda dimer, trimer ve tetramer oluşur. Patlayıcıların patlama hızlarının listesi ^...

Selülaz
2 yıl önce

olmayan uçlarını keserek küçük parçalar (dimer veya oligomer) açığa çıkartır. Sellobiyohidrolaz (β-glukozidaz), dimerleri (veya oligomerleri) canlıların kullanabileceği...

Selülaz, Bakteriler, Enzim, Mantar, Protozoa, Selüloz, Taslak
Dingir
2 yıl önce

ki'nin aksine gökyüzü veya cennet anlamına geliyordu. Emesal telaffuzu dimer idi. Diĝir sözcüğünün çoğulu diĝir-diĝir olabilir. Asurca çivi yazısı işareti...

TLR3
6 yıl önce

şeklinde ve diğer nal şeklindeki komşularıyla ilişki içindedir; iki nal bir "dimer" olarak isimlendirilir. TLR3 protein yüzeyinin çoğu yeri, onu bir glikoprotein...

Ksenon
2 yıl önce

olarak kullanılır. İlk excimer lazer modelin lazer aktif ortamında ksenon dimer molekülü (Xe2) ve ilk lazer modellerinde de pompa olarak ksenon flaş lamba...

Ksenon, Kimya, Taslak, Asal gaz