Dogmatizm

Kısaca: Genel olarak, kimi öğretilere en küçük bir eleştiriye izin verme­den, rasyonel ve mantıksal kanıtlar yerine, salt duygulara veya kişisel eğilimlere daya­narak körü körüne inanma, onları sorgusuz sualsiz bir biçimde benimseme. ...devamı ☟

Genel olarak, kimi öğretilere en küçük bir eleştiriye izin verme­den, rasyonel ve mantıksal kanıtlar yerine, salt duygulara veya kişisel eğilimlere daya­narak körü körüne inanma, onları sorgusuz sualsiz bir biçimde benimseme. Bir düşünce, bir iddia ya da bir teoriye ilişkin bir incelemeyi reddetme ve düşünce, iddia ya da teori­nin, her tür eleştiri ve sorgulamadan bağım­sız olarak, otorite temeli üzerinde doğru olduğunu ileri sürme tavrına karşılık gelen dogmatizmin en belirgin örneklerine, dini otorite ve inanç tarafından yaratılmış olan sistemlere bağlanma tavrında rastlanır. Ha­kikati verdiği ileri sürülen vahiyle ilgili ola­rak da soruşturma açılamaz. Genel olarak kutsal kitaplar ve metinler, teologlar tarafın­dan geliştirilmiş olan dogmalar da soruşturulamaz.

dogmatizm

Dogmacılık.

dogmatizm

Türkçe dogmatizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. dogmatism

dogmatizm

dogmacılık.

dogmatizm

Türkçe dogmatizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
dogmatisme [le]

dogmatizm

Türkçe dogmatizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dogmatismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dogmatizm
3 yıl önce

Dogmatizm, A priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu,...

Dogmatizm, Dogma, A priori, Aristoteles, Engizisyon, Hıristiyan, Metafizik, Ortaçağ, Septisizm, Skolastik, İnak
Sextus Empiricus
2 yıl önce

filozoftur. Kuşkuculuk dışındaki her tür bilimsel ve felsefi öğretiyi dogmatizm olarak niteleyen Sextus, yaşamda iki temel ölçütün bulunduğunu, bunlardan...

Felsefe listesi
3 yıl önce

Deontoloji - Determinizm - Diktatörlük - Diyalektik - Diyalektik Materyalizm - Dogmatizm - Doğa felsefesi - Düalizm Estetik - Ekümeniklik - Eşitlikçilik - Ezoterizm...

Kuşkuculuk
3 yıl önce

birçok anlayışın değişmesine ortam hazırlamıştır. Septisizm (şüphecilik) dogmatizmin (inanççılık) karşıtıdır. Felsefenin babası sayılan Thales’ten beri ortaya...

Kuşkuculuk, Kuşkuculuk
Gnostisizm
3 yıl önce

sapkın bir yol olarak görmüş ve göstermiştir. Gnostisizm ise Hristiyan dogmatizmine akılcılık yaklaşımını benimseyerek karşı koymuştur. Örneğin gnostikler...

Gnostisizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Demiurgos, Determinizm, Ezoterizm, Gnostik, Henoteizm, Hümanizm
Juche
2 yıl önce

olarak ilk belgelenen referans, 1955 yılında Kim İl-sung tarafından "Dogmatizm ve Formalizmi Ortadan Kaldırmak ve İdeolojik Çalışmada Juche'nin Kurulması"...

Paul Feyerabend
3 yıl önce

da felsefi bir Dadaizm olarak anlaşılır. Feyerabend, bilimin ortodoks dogmatizmine karşı ya da başka bir deyişle bilimin ortodoks dogmatik tarzda anlayılışına...

Paul Feyerabend, 11 ޞubat, 13 Ocak, 1924, 1946, 1955, 1990, 1994, 20. yüzyıl felsefesi, Ahmet İnam, Anarşizm
Epistemoloji
3 yıl önce

birçok anlayışın değişmesine ortam hazırlamıştır. Septisizm (şüphecilik) dogmatizmin (inanççılık) karşıtıdır. Başlıca temsilcileri: Phyrrhon, Timon. Sofistler...

Epistemoloji, Akılcılık, Bilgi, Deneycilik, Felsefe, Felsefe Portalı, Taslak, İdealizm, DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞINI SAVUNANLAR, Olgu, DOĞRU BİLGİNİN MİœMKİœN OLDUĞUNU SAVUNANLAR