Doktrin

Kısaca: Öğreti. Savunulan ve öğretilen bir öğretim ya da ilke; dini, felsefi ya da siyasi bir sistem veya öğretimdeki inanç ve kav­ramların bütünü; bir konu ile ilgili fikirler toplamı; bir düşünür ya da filozof un düşün­celerinin bütünü. ...devamı ☟

Öğreti. Savunulan ve öğretilen bir öğretim ya da ilke; dini, felsefi ya da siyasi bir sistem veya öğretimdeki inanç ve kav­ramların bütünü; bir konu ile ilgili fikirler toplamı; bir düşünür ya da filozof un düşün­celerinin bütünü.

Buna göre, doktrin, otorite temeli üzerin­de öne sürülen, empirik desteği, kanıtlaması olduğu söylemekle birlikte, çoğunluk halihazırdaki verilerin ötesine geçen, ve dolayı­sıyla sağlam deneysel dayanakları olmayabilen fikirler bütününü ifade eder.

doktrin

Öğreti.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Doktrin
2 yıl önce

"öğretilen şey" olarak tanımlanan doktrin, iş süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımına vurgu yapmaktadır. Tanımı gereği politik doktrin, toplumda yönetme veya idare...

Brejnev Doktrini
2 yıl önce

yapmıştır: Doktrin, özellikle sol siyaset içinde yoğun olarak tartışılarak eleştirilecektir. Sovyetler Birliğinin bakış açısını yansıtan doktrine göre hiçbir...

Eisenhower Doktrini
2 yıl önce

tarihi: 28 Aralık 2010.  ^ https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1369 Doktrin nedir? Doktrin hakkında her şey Doktrin'in metni (İngilizce)...

Eisenhower Doktrini, 1957, 5 Ocak, ABD Kongresi, ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi, Afganistan, Dwight Eisenhower, Fas, Irak, Libya
Monroe Doktrini
2 yıl önce

Monroe Doktrini, ABD Başkanı James Monroe'nin, 2 Aralık 1823'te kongreye sunduğu doktrin. Doktrinin öngördüğü hususlar şöyleydi: Anti-koloniyalizm görüşü:...

Monroe doktrini, 1823, 2 Aralık, Birinci Dünya Savaşı, Versay Antlaşması, Warren G. Harding, Versay
Drago Doktrini
6 yıl önce

Drago Doktrini, ülkelerin dış borçlarının askeri müdahalelerle ödetilmesine karşı çıkan bir doktrindir. Bu doktrin 1902'de Arjantin'in Dışişleri Bakanı...

Drago Doktrini, 1902, 1907, ABD, Almanya, Arjantin, Avrupa, Monroe doktrini, Uluslararası hukuk, Venezuela, İngiltere
Truman Doktrini
2 yıl önce

karşıtlığının bu yeni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir. Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri "komünizm tehdidi" altındaki devletlere...

Truman Doktrini, 12 Eylül Darbesi, 1973 ޞili Darbesi, 68 Kuşağı, ABD, Ajax Operasyonu, Alexander Dubček, Amerika Birleşik Devletleri, Angola İç Savaşı, Arap-İsrail Savaşları, Asya
Nixon Doktrini
2 yıl önce

Asya ülkelerinde de bu Doktrin çerçevesinde hareket edilmiştir. Örneğin ABD Güney Kore'de izlediği dış işleri politikalarını, Doktrin esaslarına göre şekillendirmiş...

Nixon Doktrini, ABD, Richard Milhous Nixon, Vietnam, Vietnam Savaşı
9 Işık Doktrini
6 yıl önce

9 Işık Doktrini, Alparslan Türkeş tarafından Millî Doktrin Dokuz Işık adıyla ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkeleridir. 9 Işık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi...

9 Işık, Alparslan Türkeş, CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk, Türkiye, 9 Işık, ,