Elektrot

Kısaca: Elektrot,birden fazla evrenin yanyana getirilmesiyle oluşan ve bu evreler arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzeneklerdir ...devamı ☟

Elektrot,birden fazla evrenin yanyana getirilmesiyle oluşan ve bu evreler arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzeneklerdir

Ark lambalarındaki karbon çubuklara da elektot denildiği gibi, ısıtıcı lambaların elektrikli bağlantıları da elektrot ismiyle tanınır. Üretecin (-) kutbuna bağlı olan elektrota katot denir. Katotta indirgenme olayı meydan gelir. Üretecin (+) kutbuna bağlı elektrota da anot denir. Anotta daima bir yükseltgenme olayı meydana gelir. Elektron veren element yükseltgenir. Elektron alan element indirgenir.

kimya-taslak

elektrot

Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına anot, eksisine katot denir.

elektrot

Türkçe elektrot kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. electrode

elektrot

bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri; bunların artısına (pozitifine) "anot", eksisine (negatifine) "katot" denir.

elektrot

Türkçe elektrot kelimesinin Fransızca karşılığı.
électrode [la]

elektrot

Türkçe elektrot kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Elektrode

İlgili konular

anot katot kimya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Elektrot
2 yıl önce

Elektrot, birden fazla devrenin yan yana getirilmesiyle oluşan ve bu devreler arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzenektir. Ark lambalarındaki...

Elektrot, Anot, Katot, Kimya, Taslak
Katot
2 yıl önce

Katot, indirgenmenin gerçekleştiği elektrottur. Anotun zıttı olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uçtur. Devreden...

Katot, Anot, Kimya, Taslak, Elektrot
Standart hidrojen elektrodu
2 yıl önce

elektrot yüzeyinde gerçekleşir. Platin elektrot kulanmanın nedenleri arasında; çok büyük yüzey alanına sahip elektrot kullanma zorunluluğu (elektrot alanı...

Standart hidrojen elektrodu, Faraday sabiti, Kelvin, Pascal (birim), Platin, Redoks, Gaz sabiti, Nernst denklemi
Buji
2 yıl önce

karışımını ateşleyen makine parçasıdır. Bujiler yüksek gerilimli elektriği iki elektrot arasından atlatarak kıvılcım oluştururlar. Silindir içinde basınç altında...

Buji, Alternatör, Antifiriz, Batarya, Binek araçlarında güç üretim teknolojisi, Common rail, Distribitör, Endüksiyon bobini, Hava filtresi, Intercooler, Kam mili
Elektroerozyon
2 yıl önce

Çoğunlukla, bakır elektrot olan takım katot (-), çelik iş parçası ise anottur (+). Fakat çelik elektrotlar, alüminyum elektrotlar, çelik işlemede kullanılan...

Elektroerozyon, Elektrik, Metal, ,
Alessandro Volta
2 yıl önce

baloncukları oluşturur. Bu olay çinko çubuğu negatif elektrot, bakır çubuğu da pozitif elektrot yapar. Tepkimeler aşağıdaki gibidir. çinko Zn → Zn2+ +...

Yarı hücre
6 yıl önce

Yarı hücre, iletken bir elektrot ile onun etrafındaki iletken elektrolit ve bunları ayıran Helmholtz çift tabakasından oluşur. Bu tabakada meydana gelen...

John Frederic Daniell
6 yıl önce

Volta'nın 1800 yılında yaptığı ilk Volta pili belirli çözeltiler ile metal elektrotlar arasındaki kimyasal tepkimeden yararlanma yoluyla elektrik üretiyordu...