Standart Hidrojen Elektrodu

Kısaca: Standart hidrojen elektrodu (SHE), (veya Normal hidrojen elektrodu (NHE)), bir redoks elektrodu olup oksidasyon-redüksiyon potansiyellerinin termodinamik ölçümlendirilmesinin temelini oluşturur. Mutlak eletrot potansiyeli 25<sup>o</sup>C de 4,44 ± 0.02 V olmasına rağmen, tüm diğer elektrot reaksiyonlarıyla karşılaştırılabilmesinde temel olması açısından, hidrojenin standart elektrot potansiyel değeri (``E``<sup>0</sup>) tüm sıcaklıklarda sıfır ...devamı ☟

Standart hidrojen elektrodu
Standart Hidrojen Elektrodu

Standart hidrojen elektrodu (SHE), (veya Normal hidrojen elektrodu (NHE)), bir redoks elektrodu olup oksidasyon-redüksiyon potansiyellerinin termodinamik ölçümlendirilmesinin temelini oluşturur. Mutlak eletrot potansiyeli 25oC de 4,44 ± 0.02 V olmasına rağmen, tüm diğer elektrot reaksiyonlarıyla karşılaştırılabilmesinde temel olması açısından, hidrojenin standart elektrot potansiyel değeri (``E``0) tüm sıcaklıklarda sıfır olarak kabul edilmiştir.http://goldbook.iupac.org/S05917.html. Herhangi bir elektrodun potansiyeli, standart hidrojen elektrodunun aynı sıcaklıktaki potansiyeli ile karşılaştırılır.

Hidrojen elektrodunun temelindeki yarı hücre reaksiyonu:
2H+ + 2e&ndash; a†’ H2(g)
şeklindedir.

Bu redoks reaksiyonu platin kaplı platin elektrot yüzeyinde gerçekleşir. Platin elektrot kulanmanın nedenleri arasında;
 • çok büyük yüzey alanına sahip elektrot kullanma zorunluluğu (elektrot alanı ne kadar büyükse, elektrot kinetiği o kadar hızlıdır),
 • hidrojeni kendi arayüzeyinde adsorblayacak bir elektrot malzemesi kullanma zorunluluğu (bu faktör de elektrot kinetiğini hızlandırır)
sayılabilir.

Nernst denklemi:
E=\ln \over (p_/p^0)^{1/2
veya
E=-pH - \ln /p^0}
şeklinde yazılabilir, ki burada:
 • ``a``H+ hidrojen iyonu aktivitesi, ``a``H+=fH+ CH+ /C0
 • ``p``H2 hidrojenin kısmi basıncı (pascal, Pa)
 • ``R`` gaz sabiti
 • ``T`` sıcaklık (kelvin)
 • ``F`` Faraday sabiti (mol elektronun yükü, 9.6485309*104 C mol&minus;1 e eşittir)
 • ``p``0 standart basınç (105 Pa)


Etkileşim

Platin kaplı platin elektrodun yüksek adsorbsiyon aktivitesi nedeniyle elektrot yüzeyinin ve çözeltinin, organik maddelerden ve havadaki oksijenden korunması büyük önem arzeder.

Yapısı

Standart hidrojen elektrodunun şematik yapısı yanda görüldüğü gibidir:
 1. platin kaplı platin elektrot
 2. hidrojen üfleme
 3. aktivitesi H+ = 1 mol dm&minus;3 olan asidik çözelti
 4. oksijenle teması önleyen su tuzağı
 5. ikinci yarı hücrenin birleştirileceği rezervuar, ki bu, üzerinde çalışılan elektroda iyonik olarak iletken bir yol yaratır.


Kaynaklar

reflist

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Standart
3 ay önce

Standart şu anlamlara gelebilir: Teknik standart Standart Çince Standart hidrojen elektrodu Standart ML Standart Model Standart normal dağılım Standart...

Standart, Fransızca, Kalite, Anlam ayrım
Elektrokimyasal potansiyel dizisi
3 yıl önce

reaksiyonları bu değere karşı ölçüldüğü için referans elektrodu veya standart hidrojen elektrodu olarak bilinir. Daha kuvvetli oksitleyici reaktifler (pozitif...

Elektrokimyasal potansiyel dizisi, Atom, Flor, Lityum, Molekül, Termodinamik, Referans elektrodu, Standart hidrojen elektrodu
PH
3 ay önce

dizi standart çözelti ölçüm izlenebilirliğine sahiptir Birincil pH standart değerleri aktarım ile konsantrasyon hücresi, bir hidrojen elektrodu ile gümüş...

PH, Amonyak, Asit, Baz, Beyin, Bira, Gözyaşı, Hidrojen, Kahve, Kan, Kimya
Elektrokimya
3 ay önce

basınç koşullarında (105 Pa, 298.15K, 1 mol/L) sıfır volt verir. Standart hidrojen elektrodu veya (SHE) laboratuvar tüplerine benzer ters çevrilmiş bir cam...

Korozyon
3 ay önce

bakır-elektrotta (katot) suyun parçalanması nedeniyle hidrojen açığa çıkarken çinko-elektrodu (anot) Zn2+ - iyonları çözünmeye başlar. Her iki elektrot...

Korozyon, Alaşım, Alüminyum, Demir, Enerji, Metal, Mühendislik, Oksitlenme, İyon, Madde taslağı
Ksenon
3 ay önce

ekrandaki tekil hücreler elektrod kullanımıyla plazmaya dönüştürülen bir ksenon ve neon karışımı kullanır. Bu plazma ile elektrodların etkileşimi, ekranın...

Ksenon, Kimya, Taslak, Asal gaz