Enstalasyon

Kısaca: Enstalasyon sanatı, geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türüdür. Kapalı veya açık mekanlarda yapılabilir. ...devamı ☟

enstalasyon : Fransızca enstalasyon (installation) sözü son zamanlarda dilimizde daha çok "tesis etme, döşeme, yerleştirme" anlamıyla kullanılmaktadır. TDK bu söz için yerleştirme karşılığını önermektedir. Kaynak: TDK

Enstalasyon sanatı, geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türüdür. Kapalı veya açık mekanlarda yapılabilir.

Kökleri kavramsal sanat ve hatta 20. yüzyıl başındaki Marcel Duchamp'ın hazır-yapımları ve Kurt Schwitters'e kadar giden enstalasyon, diğer adıyla yerleştirme sanatı, çağdaş sanatta mimarlık ve performans dışında birçok başka görsel sanat disiplininden de destek alan melez (hibrid) bir tarzdır. Uygulanmasında sanat eserinin sergileme veya gösterim aşamalarını vurgulayan yerleştirme, 1970'lerde şekillenmiştir.

1960'ların ABD ve Avrupa'sında asamblaj ('assemblage') ve çevre terimleri sanatçıların belli bir mekanda bir araya getirdikleri malzemeler için kullanılsa da yerleştirme tabiri sadece eserlerin sergilenme şekli, örneğin resimlerin duvara ne şekilde ve nasıl bir düzende asıldığını ifade etmek için kullanılıyordu. Zamanla galeri mekanının farkındalığı ile ve sanat eserinin mekandan bağımsız gözlenemeyeceği/tecrübe edilemeyeceği fikriyle yerleştirme şekli ve mekan ön plana çıkarılmaya başlanmıştır.

1960'larda 'bir çevre olarak sanat eseri' fikri, izleyicinin sadece bakmakla kalmayıp dünyada yaşadığı gibi sanat eserinin içinde 'yaşaması', hatta zaman zaman onun bir parçası olması beklentisini getirdi. Bu konudaki önemli kişilerden biri Robert Smithson'dır. Yer (daha büyük bir mekan içinde belirli bir yer) ve yer-olmayan (bu yerin galeride fotoğraf, harita, çeşitli malzeme ve dokümanlarla tekrardan sunumu) arasında bir ayırım yapmıştır. Bu ayrım önmeliydi çünkü Smithson ve Michael Heizer, Nancy Holt, James Turrel ve Walter de Maria gibi diğer arazi sanatçıları galeri dışında çalışmalarına rağmen işleri galeri sistemi tarafından sağlanan çerçeveye bağımlı kalmıştır. Smithson, yer ve yer-olmayan arasındaki on farkı aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

Günümüz enstalasyonlarında günlük ve doğal malzemelerin yanısıra video, ses, performans, bilgisayarlar ve Internet gibi yeni mecralar da kullanılmaktadır. Önceleri radikal bir sanat yaratım biçimi olarak çıkan yerleştirme sanatı, 1980'lerden itibaren müzeler ve galeriler tarafından tamamen kabul görmüş, 20. yüzyıl sonlarında baskın sanat türü olmuş ve hala da bu özelliğini korumaktadır.

Kaynakça

*de Oliveira, Nicolas; Oxley, Nicola; Petry, Michael (2001): Installation Art: Thames & Hudson Ltd, London

Enstalasyon

Geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türüdür. Kapalı veya açık mekanlarda yapılabilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yerleştirme sanatı
3 yıl önce

Yerleştirme ya da enstalasyon, geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekân için yaratılan...

Yerleştirme sanatı, ABD, Arazi sanatı, Asamblaj, Avrupa, Kavramsal sanat, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Michael Heizer, Robert Smithson, Sanat
The Gates
6 yıl önce

Christo ve Jeanne-Claude çifti tarafından New York'ta uygulamaya konan bir enstalasyon projesidir. Tam 7503 adet “geçit” Central Park içinde 37 kilometrelik...

Levent Öget
6 yıl önce

Sanat Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirdiği “Abes Bir Muvazene” adlı enstalasyon daha sonraki çalışmaları oldu. 1995'te, Bilsak Atölye'deki dia gösterisinin...

Kurt Schwitters
3 yıl önce

konstrüksiyonlar oluşturmuştur. Schwitters'in Merz işleri 20.yy'ın ilerleyen yıllarında yaygınlaşan enstalasyon sanatının ilk örnekleri olarak görülebilir....

Kurt Schwitters, Almanya ülke bayrağı, Almanya, 1887, 1948, 20 Haziran, 8 Ocak, Alman, Biyografi, Dada, Enstalasyon sanatı
Spencer Tunick
6 yıl önce

fotoğraflarını genellikle dünyanın çeşitli yörelerindeki büyük şehirlerde enstalasyon çalışması olarak gerçekleştirir. Mesela, 7 Mayıs 2007'de Meksiko'da 18...

Spencer Tunick, 1967, 1 Ocak, 2007, 7 Mayıs, ABD, Enstalasyon, Fotoğrafçılık, Meksika, Meksiko, New York (eyalet)
Yayoi Kusama
3 yıl önce

sanatçı ve yazar. Yaşayan en önemli avant garde sanatçılardandır. Resim, enstalasyon, happening, edebiyat, sinema dahil sanat disiplinlerinin birçoğunda önemli...

Albert Weber
3 yıl önce

astarlanıp çalışılmış "CHE GUEVERA" ve heykel/enstalasyon sanatı "HIGH HEEL MEN", 2012, polyester, ışık enstalasyonu ve çeşitli materyaller ile oluşturulmuş...

Sokakta Şenlik
6 yıl önce

kapsamında aralarında atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler ve enstalasyon gibi çeşitli faaliyetlerin yer aldığı 100 sanatçının katılımıyla gerçekleşen...