Marcel Duchamp

Kısaca: Marcel Duchamp (* 28 Temmuz 1887 Blainville-Crevon ; † 2 Ekim 1968 Neuilly-sur-Seine) Fransız/Amerikalı sanatçı. Asıl adı Henri-Robert-Marcel Duchamp'dır. Yirminci yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika'nın en önemli sanatçılarından olmuş, II. Dünya Savaşı sonrası Amerika'da pop sanatı ve kavramsal sanat akımlarının temellerinin atılmasında etkili olmuştur. ...devamı ☟

Marcel Duchamp
Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (* 28 Temmuz 1887 Blainville-Crevon ; † 2 Ekim 1968 Neuilly-sur-Seine) Fransız/Amerikalı sanatçı. Asıl adı Henri-Robert-Marcel Duchamp'dır. Yirminci yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika'nın en önemli sanatçılarından olmuş, II. Dünya Savaşı sonrası Amerika'da pop sanatı ve kavramsal sanat akımlarının temellerinin atılmasında etkili olmuştur.

Duchamp'ın ilk eserleri post-izlenimci üslubunda olmuşsa da daha sonra en etkili Dada sanatçısı olmuştur. Académie Julian okulundan gelip etkisini günümüzün çağdaş sanatçılarına kadar sürdürmüştür. Siyasal görüş olarak bireyci anarşist olarak tanımlanabilir, I. Dünya Savaşı'na karşı çıkıp ABD'ye yerleşmiştir. Max Stirner'in görüşlerinden etkilenmiş, bu fikirleri kendi sanatsal ve bireysel gelişimi için birer dönüş noktası olarak kabul etmiştir.

1. Dünya Savaşı öncesinde birçok sanatçının eserini "retinal" yani sadece göze hitap eder bulmuş ve bunun yerine sanatı "yeniden zihnin hizmetine sunmak gerektiğini" söylemiştir. Doğal olarak Duchamp'ın tabu deviren tarzı, Dada hareketinin ilgisini çekmiştir.

Hazır Nesneler / Buluntular

Geleneksel ve kabul gören sanat üretim yöntemlerini ironi ve yergi eşliğinde yıkmak Duchamp'ın kariyerinin ana fikirlerinden olmuştur. En çarpıcı ve ikonoklastik üretimi ise diğer sanatçılara en fazla ilham vermiş olan buluntu nesnelerdir.

1913'te ortaya koyduğu ilk hazır nesne olan Bisiklet tekerleği ile birlikte Duchamp sanatsal yeteneğin antitezi olan bir yaratıcı sürece girmiştir. Kendisini geleneksel resimden uzak tutmaya ve sanat eserinin kavramsal değerinin ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Nesne sanat eseri olur, çünkü sanatçı onu o şekilde tasarlamıştır.

Duchamp'ın diğer belki de en ünlü hazır nesnesi başaşağı duran bir pisuar olan Çeşme'dir. Bu çalışma halkın beğenisinin ve sanatsal tekniklerin sınırlarını zorlamıştır.

Parodi

Duchamp'ın parodilerinden birisi, bir Mona Lisa reprodüksiyonu üzerine çizdiği sakal ve bıyıktır. Marcel Duchamp, şişe rafı ya da kar küreği gibi seri üretim ürünlerini heykel olarak sergileyerek "yüksek sanat", "kültür" ve pazardaki ürünler hakkındaki geleneksel düşünce ve kanıları hedef almıştır. Görsel parodilerini eserlerine verdiği isimlerle de güçlendirir: Çeşme isimli eserini "R. Mutt" (Bir yandan Amerikalı sanatçı tarafından yapılmış izlenimi verirken bir yandan da Almancadaki Armut - fakirlik kelimesinin anlamını da kullanarak) olarak imzalaması, üzerine sakal çizdiği Mona Lisa'yı (Fransızca "elle a chaud au cul" olarak okunup "kızın kalçaları yakıcı" olarak tercüme edilebilecek) L.H.O.O.Q olarak adlandırması gibi..

Sürrealistlerle İşbirliği

1923'ten sonra zamanının çoğunu satranç oynamakla geçirmiş, ancak 1930 ortalarında Sürrealistlerle işbirliği yapıp sergilerine katılmıştır. 1942'de kalıcı olarak New York'a yerleşmiş, 1944'ten itibaren Max Ernst ve André Breton ile birlikte sürrealist dergi VVV'yi yayınlamıştır.

Etkileri

1920'lerde sansasyonel birşekilde sanat yapmayı hayatının sonuna kadar satranç oynamak için bıraktığını açıklasa da, sanatçı-provokatör rolünden tam olarak kopmamıştır. Duchamp Cubism'den Dada'ya ve Sürrealizme birçok sanat akımıyla bağlantılandırılmış, ve Pop sanat (Andy Warhol), Minimalizm (Robert Morris)ve Kavramsal Sanat (Sol LeWitt) gibi birçok akıma yol açmıştır.

Bu üretken sanatçının, sanat tarihine en büyük katkısı, statükoyu kırmak için, varolan normları sorgulama, uyarma, eleştirme, ve oyuncu bir şekilde aşağılama yetisiydi. Kendisi çalışmalarıyla sanatçının bu rolünü tasdik ettirmiştir.

Duchamp'ın Çeşme eseri 2004 Aralığında İngiliz sanat çevresinden 500 kişinin oylarıyla 20. yüzyılın en etkili eseri seçilmiştir. Bugün de günümüz sanatçıları üzerindeki etkisi devam etmektedir.

Duchamp Biyografisi

1887 Rouen yakınlarında Blainville'de doğdu.

1897-1907 Rouen'deki Corneille Lycee'de felsefe, tarih, belagat, aritmetik, fen, İngilizce, Almanca, Latince ve Yunanca içeren ağır ve akademik bir eğitimden geçti. Bu yıllarda izlenimcilik (empresyonizm), simya (alkemi), gizemli bilimler (okültizm) ile ilgilendi. 1904'te Paris'i ziyaret etti.

1908 Courrier Français gazetesinde çalıştı.

1910 Fovizm ile ilgilendi. Francis Picabia ile tanıştı.

1911 Futurizm, Orfizm ve biçim ayrışması uygulamaları ile ilgilendi. "Symbolic Overtones" çalışmaları yaptı. Simya ikonografisi "Bahar" adlı resmini etkiledi. Albert Poisson'un "Simyacıların Teorileri ve Sembolleri" adlı kitabı ile içiçeydi. Kübistlerin "Section d'Or" grubu ile çalışmaya başladı.

1912 İki aylığına Münih'i ziyaret etti. "Merdivenden inen çıplak" adlı tablosu, Section d'Or sergisinden reddedildi. Temmuz ayında "Büyük cam"ın ilk eskizlerine başladı.

1913 St. Genevieve kütüphanesinde çalıştı. "Zaman ve Mekanı Ölçülendirme Sistemi"ni geliştirdi. "Şansın Yasaları" nı konu alan müzikal kompozisyonlar yazdı. New York'a gitti. Dev "Armory Show" sergisine "Merdivenden inen çıplak" ile katıldı. Resim skandal yarattı.

1914 İlk "Ready-Made"ini yarattı.

1915 Yeniden New York'a gitti. Francis Picabia ile buluştu.Arensberg ve Stieglitz'in katkılarıyla modern sanat sergisini açtı. "Büyük Cam" üzerine çalışmaya devam etti. New York Dada hareketinin merkez katılımcısı oldu. Zürih Dada ile bağlantı kurdu.

1917 "Dada ve Anti-Sanat kuramları doğrultusunda, Anti-Sanat niteliği taşıyan çalışmalar yaptı. "Bottle Rock", "L.H.O.O.Q." gibi manifestolarından sonra, New York'taki bir sergiye "R. Mutt" takma adıyla "Çeşme" ismini verdiği porselen bir idrar kabıyla başvurdu ve reddedildi.

1918 New York Dada ile Zürih Dada'nın biraraya gelmesini sağladı.

1921 Saçını kuyruklu yıldız (komet) biçiminde kestirdi. Her türlü sanatsal rekabetten ve kendini kanıtlama çabasından çekildi. Satrançla uğraşmaya başladı.

1926 Man Ray ve Marc Allegret ile beraber "Anemik sinema"yı yaptı.

1934 "Kendi güveyleri tarafından çırılçıplak soyulan gelin" ya da "Büyük cam" adlı toplu çalışmayı yayımladı. New York ve Paris modern sanat sergileri gibi bazı organizasyonlara yardım etmek dışında hiçbir sanatsal etkinlikte bulunmadı. 1920'lerden beri büründüğü içine kapanık tavrı daha da arttı.

1947 Paris'teki Sürrealizm sergisinin gerçekleşmesine büyük yardımı dokundu.

1967 Rouen müzesinde, kardeşleri yontucu Raymond Duchamp-Villon, ressam Gaston Duchamp ve ressam Suzanne Duchamp ile beraber retrospektif sergisi açtı.

1968 Neuilly'de öldü. Daha sonra hayatının son yıllarını ve daha önceki çalışmalarını özetleyen ikinci bir asamblaj açıklandı.

Kaynakça

Bu makalenin çoğu Wikipedia'nın aynı başlıklı İngilizce makalesinden (14 Ağustos 2005) alınmadır. İngilizce makalenin gösterdiği kaynaklar aşağıdadır.

 • Tompkins, Calvin (1996), Duchamp: A Biography. U.S.: Henry Holt and Company, Inc.

  Diğer kaynaklar

 • A Consice History of French Painting, Edward Lucie-Smith, Thames and Hudson, London 1971
 • Painting in the Twentieth Century, Werner Haftmann, Lund Humphries, London 1973
 • The Cubists, Paul Waldo Schwartz, Thames and Hudson, London 1972
 • Surrealist Art, Sarane Alexandrian, Thames and Hudson, London 1970
 • 20th Century Drawings, Una E. Johnson, Little, Brown and Company Publishement, Toronto 1976
 • A History of Industrial Design, Edward Lucie-Smith, Phaidon, Oxford 1983
 • An Invitation to See, Helen M. Franc, The Museum of Modern Art, New York 1973
 • Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Çev. Cevat Çapan-Sadi Öziş, Remzi Kitabevi 1980
 • A Consice History of Modern Painting, Herbert Read, Thames and Hudson 1974
 • The Spritual in Art : Abstract Painting 1890-1985, Los Angeles County Museum of Art, 1985
 • Marcel Duchamp biografisi, Metropolitan Müzesi, http://www.metmuseum.org/toah/hd/duch/hd_duch.htm

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (* 28 Temmuz 1887 Blainville-Crevon ; † 2 Ekim 1968 Neuilly-sur-Seine) Fransız/Amerikalı sanatçı. Asıl adı ''Henri-Robert-Marcel Duchamp'dır''. Yirminci yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika'nın en önemli sanatçılarından olmuş, II. Dünya Savaşı sonrası Amerika'da [[pop sanatı]] ve [[kavramsal sanat]] akımlarının temellerinin atılmasında etkili olmuştur.

Marcel Duchamp

İngilizce Marcel Duchamp kelimelerinin Fransızca karşılığı.
Marcel Duchamp (1887-1968), peintre et sculpteur français, inventeur des ready-made, co- précurseur du dadaïsme à New-York et à Paris

Marcel Duchamp

İngilizce Marcel Duchamp kelimelerinin Almanca karşılığı.
Marcel Duchamp, (1887-1968) französischer Künstler, Entwickler der "Readymade" Kunstform, Mitbegründer des Dadaismus in New York und Paris

Marcel Duchamp

İngilizce Marcel Duchamp kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
Marcel Duchamp (1887-1968) artista francese creatore della forma d'arte "readymade" (preconfezionato, bell'è pronto), cofondatore del Dadaismo a New York e Parigi

Marcel Duchamp

İngilizce Marcel Duchamp kelimelerinin Portekizce karşılığı.
Marcel Duchamp (1887-1968) artista francês, co-fundador do Dadaismo em Nova Iorque e Paris

Marcel Duchamp

Fransızca Marcel Duchamp kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. Marcel Duchamp (1887-1968), French artist, developer of the "readymade" art form, co-founder of Dadaism in New York and Paris

Marcel Duchamp

n. Marcel Duchamp (1887-1968), French artist, developer of the "readymade" art form, co-founder of Dadaism in New York and Paris

İlgili konular

1887 1904 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1917

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Marcel Duchamp Resimleri

Raymond Duchamp-Villon
6 yıl önce

(1875-1963, ressam, baskı sanatçısı), Marcel Duchamp (1887-1968, ressam, heykeltıraş ve yazar) ve, Ressam Suzanne Duchamp-Crotti'nin (1889-1963) kardeşiydi...

Duchamp (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Duchamp şu anlamlara gelebilir: Alexina Duchamp (1906-1995), Amerikalı sanat simsarı L. Timmel Duchamp (21st century), Amerikalı yazar Marcel Duchamp...

L.H.O.O.Q.
6 yıl önce

L.H.O.O.Q.; Marcel Duchamp'ın ilk kez 1919 yılında gösterilen Dadaizm çalışmalarından biri olan tablo. Duchamp'ın Leonardo Da Vinci'nin ünlü tablosu Mona...

Académie Julian
6 yıl önce

sanatçılar Boris Anrep, Jean Arp, Thomas Hart Benton, Maurice Denis, Marcel Duchamp, Anthony Gross, Childe Hassam, Fernand Léger, Jacques Lipchitz, Henri...

Abteiberg Müzesi
6 yıl önce

Hollein’in tasarladığı post modern müze binası tasarımı ile ünlüdür. Marcel Duchamp, Andy Warhol, Roy Lichtenstein gibi sanatçıların eserlerinin bazıları...

Neo-Dada
2 yıl önce

anti-estetik tarzı eserler oluşturmalarıydı. Fransız Dada sanatçısı Marcel Duchamp'ın da bu dönemde New York'ta oluşu bu isimlendirmede etken olmuştur....

Neo-dada, Asamblaj, Dada, Happening, Jasper Johns, Kolaj, Marcel Duchamp, Robert Rauschenberg, Sanat, Taslak
Robert Rauschenberg
2 yıl önce

sorgulayacak eserler vermiştir. Bu açıdan Dada hareketinin öncülerinden Marcel Duchamp ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Rauschenberg, araba lastiği, tenis...

Robert Rauschenberg, 1925, 22 Eylül, ABD, Asamblaj, Dada, Dışavurumculuk, Jasper Johns, Josef Albers, Kavramsal sanat, Kolaj
Dadaizm
2 yıl önce

Tarihi Bilgisayar üretimi rastgele metin.5 Kasım 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Neo-Dada Marcel Duchamp L.H.O.O.Q. Sanat portali...

Dadaizm, 1. Dünya Savaşı, 1922, Andre Breton, Burjuva, Gerçeküstücülük, Louis Aragon, Neo-Dada, Paul Eluard, Radikal Dadacı Manifesto, Tristan Tzara