Erlik Han

Erlik Han - Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhudur(melek). Erlik Han Gök Tanrı'nın oğulu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir.

Erlik Han

Erlik Han ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Erlik

İlgili konuları ara

Yanıtlar