Erlik Han

Kısaca: Erlik Han - Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhudur(melek). Erlik Han Gök Tanrı'nın oğulu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir. ...devamı ☟

Erlik Han
Erlik Han

Erlik Han ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Erlik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Erlik
1 yıl önce

Erlik Han - Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan Tanrı ruhudur. Erlik Han Gök Tanrı'nın oğlu ve eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı aleminin...

Erlik, Kam, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengri, Tengricilik, Tundra, Wilhelm Radloff, Mamut, Dolganlar
Erkliğ Han
4 yıl önce

olan Erlik ile karıştırırlar. Tengricilikte Venüs gezegeninin efendisidir. İnanışa göre gökyüzünde yıldız kaymalarının sorumlusu da Erkliğ Han'dır. Bunlara...

Kara Oğlanlar
4 yıl önce

– Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıları. Karaerler de denir. Erlik Han’ın oğullarıdırlar. Sayıları dokuzdur. Moğolların “Dokuz Kana Susamış Tanrı”ları...

Karaş Han
1 yıl önce

Karaş Han - Türk ve Altay mitolojisinde Karanlık Tanrısı. Karış Han olarak da bilinir. Altay mitolojisinde, Erlik'in dokuz oğlundan biri olduğuna inanılan...

Kayra Han
4 yıl önce

yaratıcısı olarak gösterilir. Kayra Han bu efsanede ayrıca tüm Gök Tengricilikte yeraltı aleminin tanrısı olarak tanılan Erlik Han'a ceza olarak yeraltı aleminin...

Kara Han, Altaylılar, Erlik Han, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengricilik, Türk Mitolojisi, Yakutlar, Yaratılış Destanı (Altay), Ostyaklar
Cedey
4 yıl önce

beklemektedir. Bazen yeryüzünde kötülüklere neden olduğu söylenir. Şamanla Erlik Han arasında arabuluculuk yaptığı da söylenir. (Çad/Çay/Ced/Yed) kökünden...

Ülgen
1 yıl önce

Hükümdarı ve kötülük Tanrısı Erlik Han'dır. Ülgen'in Karakuş Han, Karşıt Han, Pura Han, Burça Han, Yaşıl Kan, Kanım Han, Baktı Han olmak üzere yedi oğlu ile...

İœlgen, Erlik, Göktanrı, Kam, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengri, Tengricilik, Türk Mitolojisi, Ak Kızlar
Azna Han
4 yıl önce

verir veya kendi ruhunu görebilir. Gözle görünmeyen varlıkları gösterir. Erlik Han yanında bir ayna gezdirir ve buna baktığında insanların işledikleri tüm...