Etiket: Modernizm

Attila Bernath

Attila Bernath (d. 1977 Budapeşte, Macaristan) çağdaş ressam. Bir çok sergi teklifi almıştır. Budin Kalesi`ndeki Matthias Kilisesi gibi bazı tarihi eserleri yeniden yapılandırmıştır.

Ahmet Bozkurt

Ahmet Bozkurt (d. 1977 Erzincan-Tercan) Türk şair ve yazar.

Postmodern Etik (kitap)

Oscar Kokoschka

Avusturyalı ressam (1886-1980). Yapıtları ekspresyonizm ve modernizmin güzel örnekleridir. 1904`te Viyana`da sanat öğrenimi görmeye başladı. 1910-11 yıllarında Berlin`de Der Sturm (fırtına) gazetesi için çizdi. 1914`te Avusturya ordusuna girdi. İkinci dün...

Kokoşka

Oskar Kokoschka (d. 1 Mart 1886 - ö.

Hasan Bülent Kahraman

Prof. Dr.

Ezra Pound

Güncel sanat

Modern sanatın aksine üretim yöntemlerine ve akımlara göre incelenmesi güç; çevre ve toplum bilincinin ağır bastığı; ağırlıklı olarak feminizm, küreselleşme, çevre, biyomühendislik, teknoloji-insan ilişkisi, AIDS ve çok kültürlülük gibi konularla ilgilene...

Marshall Berman

Marshall Berman, hümanist Marksist ve teorisyen. City University of New York’ta siyaset teorisi ve şehir sosyolojisi dersleri vermektedir. The Village Voice dergisinde düzenli olarak yazmaktadir.Halen New York’ta yaşamaktadır.

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925'te Polonya Poznan'da doğdu.Sosyolog ve filozof. Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır.

Postmodern etik

Postmodern Etik, Zygmunt Bauman'ın Etik'i postmodern bağlamda irdeleyip ortaya koyduğu, gereksiz kalabalıklarından arındırarak belirgin bir postmodern perspektife uygun olarak açıkladığı önemli eserlerden birisidir.

Postmodern durum

Jean-François Lyotard 'ın, aynı adlı kitabında ( Postmodern Durum ) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olma...

Michael Hardt

Michael Hardt, amerikalı edebiyat kuramcısı ve entelektüel.Halen Duke Üniversitesi'nde edebiyat profesörlüğü yapmaktadır.1993 yılında Gilles Deleuze (Gilles Deleuze:An Apprenticeship in Pholosophy) üzerine kendi yazdığı kitabının dışında, Antonio Negri il...

Modernite

Modern terimi ilk kez Rönesans döneminde Antik dünya ile modern dünya arasındaki farklılığı vurgulamak için kullanılmıştır. Terim Aydınlanma döneminin ürünüdür ve ilk defa açık biçimde Rousseau'nun yazılarında kullanılmıştır. İki anlamı vardır: İlki, B...

Joseph Conrad

Joseph Conrad (d. adı Józef Teodor Konrad Korzeniowski; (d.