Modern terimi ilk kez Rönesans döneminde Antik dünya ile modern dünya arasındaki farklılığı vurgulamak için kullanılmıştır.

Terim Aydınlanma döneminin ürünüdür ve ilk defa açık biçimde Rousseau'nun yazılarında kullanılmıştır. İki anlamı vardır: İlki, Batı medeniyetinin bir devrini tasvir etmesidir; ikincisi, bir stil veya tarzın tasvirini yapmasıdır. İkinci anlamında modernizm kavramıyla da ifade edilir. Genellikle Avrupa toplumlarının sekülerleşmesiyle, bilime atfedile

Modernite

Modern terimi ilk kez Rönesans döneminde Antik dünya ile modern dünya arasındaki farklılığı vurgulamak için kullanılmıştır.

Terim Aydınlanma döneminin ürünüdür ve ilk defa açık biçimde Rousseau'nun yazılarında kullanılmıştır. İki anlamı vardır: İlki, Batı medeniyetinin bir devrini tasvir etmesidir; ikincisi, bir stil veya tarzın tasvirini yapmasıdır. İkinci anlamında modernizm kavramıyla da ifade edilir. Genellikle Avrupa toplumlarının sekülerleşmesiyle, bilime atfedilen önemle, geleneksel otoritenin yerinin hukuki-rasyonel otorite tarafından alınmasıyla içice görülür.

Modernitenin Aydınlanma içindeki gelişimi Fransız devrimiyle ilk büyük felaketini yaşamış ve toplum mühendisliğine dayanan projeler ihtilal ve sonrasında 14 milyonluk nüfusun 2 milyonunun telef edilmesine sebep olmuştur. Modern periyodun bir diğer tipik özelliği, entellektüellerin toplumu yönetme hakkına sahip olduklarına inanmaları ve bu inancı haklılaştırmaya yönelik çeşitli siyasal teorilerin/felsefelerin doğmasıdır.

Modern entellektüel ilerlemeci teorileri hep sevmiş ve tarihin gelişme kanunlarını keşfettiğine ve yeni bir oluş için topluma rehberlik etmesinin ihtiyaç olduğuna inanmaktan haz almıştır. Bu hal, genç Hegelciler ile Karl Marx ve Marksistlerde bilhassa belirgindir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar