Fagosit

Kısaca: Fagosit, vücut içerisindeki yabancı organizma ve maddeleri sindirip, yok eden biyolojik hücrelere verilen genel addır. Bu hücrelerin yok etme yöntemine fagositoz adı verilir. ...devamı ☟

fagosit

Türkçe fagosit kelimesinin İngilizce karşılığı.
phagocyte

fagosit

yutargöze.

fagosit

Türkçe fagosit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fresszelle, Phagozyte

fagosit

Osmanlıca fagosit kelimesinin Türkçe karşılığı.
yun. Organik yahut inorganik maddeleri alıp sindirebilen hücre.

fagosit

Türkçe fagosit kelimesinin İngilizce karşılığı.
phagocyte

fagosit

yutargöze.

fagosit

Türkçe fagosit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fresszelle, Phagozyte

fagosit

Türkçe fagosit kelimesinin İngilizce karşılığı.
phagocyte

fagosit

yutargöze.

fagosit

Türkçe fagosit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fresszelle, Phagozyte

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fagosit
3 yıl önce

Fagositler, vücudu zararlı partiküllere, bakterilere, ölü ya da ölmekte olan hücrelere kısacası tüm patojenlere karşı koruyan hücrelerdir. Fagosit ismi...

Tek çekirdekli fagositik sistem
5 yıl önce

organlara ayrılarak incelenmektedir: Birincil lenfoid organlar Tek çekirdekli fagosit sistemi hücrelerinin üretildiği ve olgunlaştırıldığı bölgelerdir. Bu hücreler...

Fagositoz
3 yıl önce

eski Yunancadaki “phagos” yemek-yutmak kökünden gelir. Fagositoz bir fagositin solid partikülleri yakalayıp yutması ve sitoplazmasında oluşturduğu fagosom...

Fagositoz, Besin, Biyoloji, Difüzyon, Hücre, Katı, Ozmoz, Pinositoz, Sitoplazma, Taslak, Vezikül
Doğuştan gelen bağışıklık sistemi
3 yıl önce

reseptörlerini hassaslaştırır, kan damarlarının vazodilatasyonuna yol açar ve fagositleri özellikle de nötrofilleri çeker. Nötrofiller de salınan faktörlerce diğer...

B hücresi
3 yıl önce

yıkımına, antijenlere bağlanarak ve böylece bağlandıkları antijenleri fagositler için daha kolay hedefler hâline getirerek yardımcı olurlar. Bellek B hücreleri...

B hücresi, Kan, Antijen, Antikor, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Granülosit, Histiosit
Roksitromisin
6 yıl önce

hızlıca absorbe edilir (emilir), çoğu dokuya ve fagositlere (yutargöze) difüze olur (dağılır). Fagositlerdeki yüksek yoğunluğuyla, fagositoz sırasında yüksek...

Roksitromisin, 1987, Antibiyotik, Bakteri, Enfeksiyon, Eritromisin, Fagositoz, Gram-negatif, Karaciğer, Mide, Protein sentezi
Dalak
3 yıl önce

kan rezervini tutar ve aynı zamanda demiri geri dönüştürür. Mononükleer fagosit sisteminin bir parçası olarak, yaşlanan kırmızı kan hücrelerinden (eritrositler)...

Dalak, Akyuvar, Alyuvar, Antikor, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Diyafram, Embriyon, Fizyoloji, Kan, Kanser
Bilirübin
6 yıl önce

olan 120 günü dolduran eritrositler dalak, kemik iliği ve karaciğerdeki fagositler tarafından dolaşımdan alınır ve parçalanırlar. Alyuvarların yıkımı sırasında...

Bilirübin, Alyuvar, Bağlantı tanıtmak, Bağırsak, Biyoloji, Dalak, Etçil, Hayvan, Hemoglobin, Kan, Kansızlık