Makrofaj

Kısaca: Makrofajlar (Yunanca: "büyük-yiyiciler") dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin ve hücresel debrisin fagosite edilmesinden sorumlu hücrelerdir. Makrofajlar doğuştan bağışıklık sisteminin bir bölümüdürler. ...devamı ☟

Makrofajlar (Yunanca: "büyük-yiyiciler") dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin ve hücresel debrisin fagosite edilmesinden sorumlu hücrelerdir. Makrofajlar doğuştan bağışıklık sisteminin bir bölümüdürler.

Köken

Makrofajlar monositlerden türer. Monositler kemik iliğinde büyür ve daha sonra kan dolaşımına girerler. Dolaşımdaki monositler enflamasyonun (iltihaplanma) kimyasal aracılarına (medyatörlerine) yanıt verirler. Bu aracılar (medyatörler) tarafından aktive edildiklerinde monositler endotelin içinden geçerler. Endoteli geçtikten sonra, monositlere makrofaj denir. (Bazı monositler özelleşmiş hücrelere farklılaşırlar, dendritik hücreler veya mikrogliya gibi).

Fonksiyon

Fagositoz

Makrofajların ana görevi patojenlerin ve nekrotik debrisin ortadan kaldırılmasıdır. İkincisi, yani nekrotik debrisin ortadan kaldırılması, özellikle kronik enflamasyon durumunda daha önemlidir. Enflamasyonun erken evreleri nötrofil granülositleri tarafından kontrol edilir ki yaşlanmış nötrofil granülositler makrofajlar tarafından sindirilir.

Ayrıca makrofajlar sindirmek için yapılarına aldıkları patojenlerden parçalar (antijen) salarlar. Bu parçalar yardımcı T hücreleri tarafından tanınır ve yardımcı T hücreleri lenfokin salgılarlar ki bu B hücrelerini uyarır. Böylece B hücreleri o belli antijene özgü (ve böylece patojene özgü) antikor üretir ve salarlar. Bu noktada makrofajlar tekrardan rol alırlar, zira makrofajlar özellikle antikorların bağlanmış olduğu hücrelere karşı duyarlıdırlar.

Bir makrofaj bir patojeni içine aldığında, patojen bir kofulun içine alırlar daha sonra bu koful bir lizozomla birleşir. Lizozomun için, enzimler ve toksik oksijen bileşikleri ile patojen sindirilir. Fakat, bazı bakteriler, ``Mycobacterium tuberculosis`` gibi, bu sindirilme metodlarına karşı direnç geliştirmiştirlerdir.

Makrofajlarla yakından ilgili bazı hücre tipleri:

Hastalıklardaki Rolleri

Fagositozdaki (gözeyutarlığındaki) rolleri nedeniyle makrofajlar bağışıklık sisteminin birçok hastalığında yer alırlar. Örneğin, granülomların oluşumunda yer alırlar.

Genellikle nadir olarak etkisiz fagositoz ve makrofaj fonksiyonuna dair bazı bozukluklar tanımlanmıştır.

Aterosklerozun artan plak lezyonlarının oluşumunda en önemli ve çoğunlukta olan hücreler makrofajlardır.

Grip ile savaşırken, makrofajlar boğaza gönderilir. Fakat, grip virüsünü yok edebilecek öldürücü T hücreleri bulunana kadar, makrofajlar yarardan çok zarar sağlar. Grip virüsü bulaşmış boğaz hücrelerini yok etmenin yanı sıra virüs bulamamış komşu hücreleri de yok ederler.

Ayrıca makrofajlar İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV - ``Human Immunodeficiency Virus``) enfeksiyonunda da rol alırlar. T hücreleri gibi, makrofajlara da HIV bulaşabilir ve hatta devam eden virüs replikasyonunun deposu olarak vücutta dolaşabilirler.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monosit
3 yıl önce

monositler ayrı makrofaj türlerine olgunlaşırlar. Makrofaj dokularda bulunan monositlere verilen addır; her tür dokunun kendine özgü makrofajları vardır. Mikroskopik...

Monosit, Antijen, Antikor, B hücresi, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doku, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Fagositoz
Tuftsin
6 yıl önce

oligopeptidi, dokuya sızmış monositlerin (yani makrofajların) hücre zarındaki reseptörlere bağlanır. Böylece makrofajlar, tuftsinlerin geliş yönüne doğru yönlenerek...

Kupffer hücresi
3 yıl önce

bulunan ve retiküloendotelyal sistemin bir bölümünü oluşturan özelleşmiş makrofajlardır. İlk kez Karl Wilhelm von Kupffer tarafından 1876'da gözlemlenmişlerdir...

Kupffer hücresi, Kan, 1876, 1898, B hücresi, Bazofil, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Granülosit, Histiosit
Granülomatozis
6 yıl önce

ve üretilen MAF(Macrophage activing factor) bölgeye makrofajların gelmesini sağlar. Makrofajlar etkenin büyüklüğüne bağlı olarak fagosite etmeye çalışırlar...

Yardımcı T hücresi
3 yıl önce

ve çoğalmasını uyarır. B hücrelerinin büyüme ve farklılaşmasını uyarır. Makrofaj sistemini aktive eder. Sağlıklı bir kişide T hücresi sayısı bir mikrolitre...

Verem
3 yıl önce

oluşturur. Yangı alanında önce nötrofil lökositler belirir, zamanla makrofajların çoğaldığı görülür. 2-8 hafta sonra, plevranın hemen altında, 1-1,5 cm...

Tüberküloz, Akciğer, Albert Camus, Cat Stevens, Doktor, Franz Ferdinand, Franz Kafka, Friedrich Schiller, Frédéric Chopin, Gavrilo Princip, George Orwell
Enflamasyon
3 yıl önce

oldukça önemli rol oynarlar. Diğer makrofaj kaynağı ise dokulardaki makrofajlar yani histiosit lerdir. Makrofajlar her ne kadar enfeksiyon etkenlerini...

Enflamasyon, 1858, Ağrı, Canlı, Doku, Organ, Tıp, Celsus, Rudolf Virchow, Disfonksiyon, Kan akımı
Kalıp tanıma reseptörleri
3 yıl önce

ve yutulmasını ilerletirler. Bu PRRler karbonhidratları tanırlar ve makrofajların mannoz, bütün fagositlerde bulunan glukan ve bütün fagositlerde bulunan...