Feleknâme, 1301 yılında, Türk şair Gülşehrî tarafından Farsça kaleme alınmış bir mesnevidir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir, dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir.

Felekname

Felekname ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Felekname

İlgili konuları ara

Yanıtlar