Felsefi

Kısaca: Felsefe veya düşünbilim, sözcük köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. "phileo"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. ...devamı ☟

felsefi
Felsefi

Felsefi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Felsefe

felsefi

Osmanlıca felsefi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Felsefeye mensub ve felsefe ile alâkalı.

felsefi

Türkçe felsefi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. philosophical, philosophic

felsefi

felsefesel.

felsefi

Türkçe felsefi kelimesinin Fransızca karşılığı.
philosophique

felsefi

Türkçe felsefi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. philosophisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Felsefe
4 ay önce

felsefesi, felsefi problemlerin, felsefi çözümlerin ve problemden çözüme gidişteki yöntemlerin doğasını araştırır. Birçok toplum felsefi sorunları araştırmış...

Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
Felsefi Antropoloji
4 ay önce

Felsefi antropoloji, genel olarak insanbilim ya da antropoloji olarak bilinen disiplinin ekseninde tanımlanan bir felsefe etkinligidir. İnsanin özü ve...

Felsefi Antropoloji, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antropoloji, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Analitik Felsefe
4 ay önce

Analitik felsefe, 20. yüzyıla kadar süregelmiş felsefi kutuplaşmaların her birinden farklı olarak, konuşma diline ait cümleleri incelemeyi hedef almış...

Analitik felsefe, Analiz, Bertrand Russell, Felsefe Portalı, Gilbert Ryle, Gottlob Frege, Hans Reichenbach, Hegel, John Rawls, Jon Elster, Karl Marks
Felsefe tarihi
4 ay önce

tarihi, hem felsefi çalışmanın başlangıcı hem de en önemli alanıdır. Genelde felsefe tarihi kitapları, bu bakımdan öğretilerin ve bunların felsefi sorunları...

Felsefe tarihi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilgi
Felsefe listesi
4 ay önce

Patafizik - Perennial Felsefe - Kişiselcilik - Pasifizm - Psikanaliz - Kötümserlik - Fenomenoloji - Felsefi antropoloji - Felsefi Satanizm - Estetik -...

Helenistik felsefe
4 ay önce

(Platon, Eflatun) ve hocası Sokrates'in felsefi düşüncelerini içine alan Sokrates sonrası felsefi bir akım Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi...

Felsefi roman
4 ay önce

Felsefi roman, bir roman türüdür. Bu tür romanlarda genelde eserin önemli bir bölümü felsefi sorulara ve tartışmalara ayrılır. Bu konular toplumun rolü...

Skolastik felsefe
4 ay önce

çalışır. Skolastik felsefe, Patristik felsefenin sürdürülmesi ve orada bir öğretiye dönüştürülmüş olan Hristiyan inancının felsefi anlamda temellendirilip...

Skolastik felsefe, 1033, 1050, 1108, 1125, 12. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 810