Feminist Teori

Kısaca: Feminist eleştiri’nin (ya da teorinin) etkileşimli ya da çelişkili farklı okulları ve akımları sözkonusudur. Marksist feminizm, radikal feminizm, psikanalitik feminizm, postyapısalcı feminizm sözkonusu olduğundan, feminist eleştiri çok genel bir başlık olarak bütün bu eleştiri geleneklerini içermektedir demek gerekir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Feminist eleştiri
3 ay önce

Feminist eleştiri’nin (ya da teorinin) etkileşimli ya da çelişkili farklı okulları ve akımları söz konusudur. Marksist feminizm, radikal feminizm, psikanalitik...

Feminist eleştiri, Feminist eleştiri
Feminizm
4 ay önce

edinmişlerdir. Feminist Bilimsel Teori; feminizmi, bilimsel teori alanlarına cinsiyet tanımları bakımından faydalı hale getirmeyi amaçlar. Feminist Filozofi...

Feminizm, 1848, 1869, 1960, Anarko-Feminizm, CEDAW, Cinsiyet, Ekofeminizm, Eleştiri, Erkek Düşmanlığı, Etik
Postmodern feminizm
3 ay önce

durum içinde aldığı teorik ve pratik konumla şekillenmesini ifade eder. Feminist teori ile postyapısalcılık arasında kurulan bir bireşimin ürünü olarak gerçekleşir...

Postmodern feminizm, Feminizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Radikal feminizm
4 ay önce

Kendilerini sosyalist feministlerden tüm kadınların aynı sınıfta olduğu konusunda ayırmışlardır, oysa sosyalist feministler kadın sorununun temelinde...

Radikal feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Felsefe Portalı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Liberal Feminizm
4 ay önce

Liberal feminist teorinin klasik savunucusu olarak Mary Wollstonecraft kabul edilmektedir. Mary Wollstonecraft, 3 Ocak 1792’de feminist teori tarihindeki...

Liberal feminizm, Feminizm, 1970, Amerika, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm
Marksist Feminizm
3 ay önce

önermişlerdir. Marksist teorinin diyalektik materyalizm yöntemini, feminist teori “bilinç yükseltme” olarak yorumlar. 60’ların sonu ve 70'lerde bilinç...

Marksist feminizm, Feminizm, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi, Kadınizm, Kültürel feminizm, Lezbiyen feminizm
Cinselliğin Diyalektiği: Kadın Özgürlüğü Davası
3 yıl önce

Friedrich Engels ve Simone de Beauvoir’ın düşüncelerini sentezleyerek bir feminist teori oluşturduğu kitabı ile Firestone, ABD’de İkinci Dalga Feminizm önemli...

Cinselliğin Diyalektiği: Kadın í–zgürlüğü Davası, Ataerkil, Friedrich Engels, Karl Marx, Kitap, Kürtaj, Shulamith Firestone, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Taslak, Wilhelm Reich
Varoluşçu feminizm
3 yıl önce

Donovan'ın Feminist Teori kitabı üzerine bir eleştiri yazısı Simone De Beauvoir (1993), "İkinci Cins", Payel Yayınları. Josephine Donovan (2005), "Feminist Teori"...

Varoluşçu feminizm, Feminizm, 1949, Akılcı, CEDAW, Ekofeminizm, Erkek Düşmanlığı, Feminist, Feminist teoloji, Feminizm, Fransız feminizmi