kaynak

Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti

kaynak

Bilgi kutusu tarihi ülke |_noautocat=yes |native_name = Güneybatı Kafkasya CumhuriyetiCenubi Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi |conventional_long_name = |common_name = | |continent = Asya |region = <!--- Reserved for generating categories on subregions of continents ---> |country = <!--- The country, to which this historic entity belongs today ---> |era = |status = |status_text= <!--- A free text to describe status and empire at the top of the infobox like: "State of the Holy Roman Empire" ---> |empire = <!--- The empire or country to which the entity was in a state of dependency ---> |government_type = Cumhuriyet | |<!--- Rise and fall, events, years and dates ---> |only fill in the start/end event entry if a specific article exists. Don`t just say "abolition" or "declaration"--> | |year_start = 1918 |year_end = 1920 | |event_end = |date_end = | |event1 = |date_event1 = |event2 = |date_event2 = |event3 = |date_event3 = |event4 = |date_event4 = | |event_pre = |date_pre = |event_post = |date_post = | |<!--- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 ---> |p1 = Osmanlı Devleti |flag_p1 = Ottoman Flag.svg |image_p1 = |p2 = |flag_p2 = |p3 = |flag_p3 = |p4 = |flag_p4 = |p5 = |flag_p5 = |s1 = Türkiye |flag_s1 = Flag of Turkey.svg |image_s1 = |s2 = |flag_s2 = |s3 = |flag_s3 = |s4 = |flag_s4 = |s5 = |flag_s5 = | |image_flag = Flag of the South West Caucasian Republic-1-.gif |flag = |flag_type = Bayrak | |image_coat = |symbol = |symbol_type = | |image_map = Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti.png |image_map_caption = Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti | |başkent = Kars |latd= |latm= |latNS= |longd= |longm= |longEW= | |slogan = |milli_marş = |resmi_dili = Türkçe |dini = Müslümanlık |etnik_gruplar = |para_birimi = Kuruş, Lira | |leader1 = Cihangirzade İbrahim Aydın Bey |leader2 = |leader3 = |leader4 = |year_leader1 = |year_leader2 = |year_leader3 = |year_leader4 = |title_leader = Cumhurbaşkanı |representative1 = |representative2 = |representative3 = |representative4 = |year_representative1 = |year_representative2 = |year_representative3 = |year_representative4 = |title_representative = |deputy1 = |deputy2 = |deputy3 = |deputy4 = |year_deputy1 = |year_deputy2 = |year_deputy3 = |year_deputy4 = |title_deputy = | |<!--- Legislature ---> |legislature = |house1 = |type_house1 = |house2 = |type_house2 = | |<!--- Area and population of a given year ---> |stat_year1 = |stat_area1 = |stat_pop1 = |stat_year2 = |stat_area2 = |stat_pop2 = |stat_year3 = |stat_area3 = |stat_pop3 = |stat_year4 = |stat_area4 = |stat_pop4 = |stat_year5 = |stat_area5 = |stat_pop5 = |footnotes =Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti (``kurulduğu zaman aldığı adıyla "Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi"``), Mondros Mütarekesi`nden sonra, Doğu Anadolu`da kurulan bir yerel hükümettir.

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı ordusu birliklerinin Güney Kafkasya`dan çekilmesini öngörüyordu. Osmanlı Devleti bu hükme uyarak askerlerini hayli ilerlemiş oldukları bu bölgeden çekmek zorunda kaldı. Elviye-i Selase denen Kars, Batum ve Ardahan, böylece Ermeni işgaline açık bir hale geldi. Bunun üzerine Elviye-i Selase ileri gelenleri, 5 Kasım 1918`de önce Kars Milli İslam Şurası adıyla örgütlendiler. 14 Kasım`da yapılan kongrede Milli İslam Şurası Merkez-i Umumisi adıyla bir hükümet oluşturuldu.

Şura, 17 Ocak 1919`da yerini Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi`ne bıraktı. Bu geçici hükümet ertesi gün, 18 maddeden oluşan anayasasını ve beyaz, yeşil ve siyah dilimler üzerinde ay-yıldızın yer aldığı bayrağını belirledi. Hükümet başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey getirildi. Bu arada oluşturulan meclis, 1 Mart 1919`da çalışmalarına başladı. Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi, 25 Mart 1919`da Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi adını aldı. Kars`ın dışında Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan, Ordubad ve Iğdır bu cumhuriyetin sınırları içinde sayılıyordu. Bölgede bulunan İngilizler, yerel hükümetin çalışmalarına bir süre göz yumdular. Ancak 13 Nisan 1919`da Kars`ı işgal ederek hükümetin varlığına son verdiler. Hükümetin 12 üyesini tutuklayarak önce Batum`a, sonra da Malta`ya sürdüler.

İngilizlerin Ermenilere devrettiği Kars, 1920 sonbaharında Kazım Karabekir komutasındaki Türk birliklerinin bölgeyi ele geçirmesine kadar bir buçuk yıl işgal altında kaldı.

Cenubi Garbi Kafkas Hükumet-i Cumhuriyesi-yerleşim-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar