Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti

Kısaca: kaynak ...devamı ☟

kaynak

Bilgi kutusu tarihi ülke |_noautocat=yes |native_name = Güneybatı Kafkasya CumhuriyetiCenubi Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi |conventional_long_name = |common_name = | |continent = Asya |region = |country = |era = |status = |status_text= |empire = |government_type = Cumhuriyet | | |only fill in the start/end event entry if a specific article exists. Don`t just say "abolition" or "declaration"--> | |year_start = 1918 |year_end = 1920 | |event_end = |date_end = | |event1 = |date_event1 = |event2 = |date_event2 = |event3 = |date_event3 = |event4 = |date_event4 = | |event_pre = |date_pre = |event_post = |date_post = | | |p1 = Osmanlı Devleti |flag_p1 = Ottoman Flag.svg |image_p1 = |p2 = |flag_p2 = |p3 = |flag_p3 = |p4 = |flag_p4 = |p5 = |flag_p5 = |s1 = Türkiye |flag_s1 = Flag of Turkey.svg |image_s1 = |s2 = |flag_s2 = |s3 = |flag_s3 = |s4 = |flag_s4 = |s5 = |flag_s5 = | |image_flag = Flag of the South West Caucasian Republic-1-.gif |flag = |flag_type = Bayrak | |image_coat = |symbol = |symbol_type = | |image_map = Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti.png |image_map_caption = Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti | |başkent = Kars |latd= |latm= |latNS= |longd= |longm= |longEW= | |slogan = |milli_marş = |resmi_dili = Türkçe |dini = Müslümanlık |etnik_gruplar = |para_birimi = Kuruş, Lira | |leader1 = Cihangirzade İbrahim Aydın Bey |leader2 = |leader3 = |leader4 = |year_leader1 = |year_leader2 = |year_leader3 = |year_leader4 = |title_leader = Cumhurbaşkanı |representative1 = |representative2 = |representative3 = |representative4 = |year_representative1 = |year_representative2 = |year_representative3 = |year_representative4 = |title_representative = |deputy1 = |deputy2 = |deputy3 = |deputy4 = |year_deputy1 = |year_deputy2 = |year_deputy3 = |year_deputy4 = |title_deputy = | | |legislature = |house1 = |type_house1 = |house2 = |type_house2 = | | |stat_year1 = |stat_area1 = |stat_pop1 = |stat_year2 = |stat_area2 = |stat_pop2 = |stat_year3 = |stat_area3 = |stat_pop3 = |stat_year4 = |stat_area4 = |stat_pop4 = |stat_year5 = |stat_area5 = |stat_pop5 = |footnotes =

Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti (``kurulduğu zaman aldığı adıyla "Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi"``), Mondros Mütarekesi`nden sonra, Doğu Anadolu`da kurulan bir yerel hükümettir.

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı ordusu birliklerinin Güney Kafkasya`dan çekilmesini öngörüyordu. Osmanlı Devleti bu hükme uyarak askerlerini hayli ilerlemiş oldukları bu bölgeden çekmek zorunda kaldı. Elviye-i Selase denen Kars, Batum ve Ardahan, böylece Ermeni işgaline açık bir hale geldi. Bunun üzerine Elviye-i Selase ileri gelenleri, 5 Kasım 1918`de önce Kars Milli İslam Şurası adıyla örgütlendiler. 14 Kasım`da yapılan kongrede Milli İslam Şurası Merkez-i Umumisi adıyla bir hükümet oluşturuldu.

Şura, 17 Ocak 1919`da yerini Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi`ne bıraktı. Bu geçici hükümet ertesi gün, 18 maddeden oluşan anayasasını ve beyaz, yeşil ve siyah dilimler üzerinde ay-yıldızın yer aldığı bayrağını belirledi. Hükümet başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey getirildi. Bu arada oluşturulan meclis, 1 Mart 1919`da çalışmalarına başladı. Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi, 25 Mart 1919`da Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi adını aldı. Kars`ın dışında Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan, Ordubad ve Iğdır bu cumhuriyetin sınırları içinde sayılıyordu. Bölgede bulunan İngilizler, yerel hükümetin çalışmalarına bir süre göz yumdular. Ancak 13 Nisan 1919`da Kars`ı işgal ederek hükümetin varlığına son verdiler. Hükümetin 12 üyesini tutuklayarak önce Batum`a, sonra da Malta`ya sürdüler.

İngilizlerin Ermenilere devrettiği Kars, 1920 sonbaharında Kazım Karabekir komutasındaki Türk birliklerinin bölgeyi ele geçirmesine kadar bir buçuk yıl işgal altında kaldı.

Cenubi Garbi Kafkas Hükumet-i Cumhuriyesi-yerleşim-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti
2 yıl önce

Nahçıvan, Culfa ve Ordubad gibi yerleri kapsamaktaydı. Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti veya Kars Cumhuriyeti adlarıyla da bilinir. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral...

Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti
6 yıl önce

Federatif Cumhuriyeti Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Uzak Doğu Cumhuriyeti Bavyera Sovyet Cumhuriyeti Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Kuban Halk Cumhuriyeti Güneybatı...

Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, Transkafkasya SFSC, 12 Mart, 1922, 1936, 30 Aralık, 5 Aralık, Abhazya SSC, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Azerbaycan SSC, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Kafkasya Cephesi
3 yıl önce

Kafkasya Cephesi, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. ve 3. orduları ile Rus İmparatorluğu Kafkas Ordusu'nun karşı karşıya geldikleri cephe...

Kafkasya Cephesi, 17 Ocak, 18 Ocak, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1 Kasım, 2 Ocak, 4 Ağustos
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
3 yıl önce

ulaşan cumhuriyetin sınırları kuzeyde Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, kuzeybatıda Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, batıda Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti ve...

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 1918, 1920, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Astrahan Hanlığı, Asya Avar Devleti, Avrupa Avar İmparatorluğu
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti
6 yıl önce

Cumhuriyeti, Rus İmparatorluğu’nun parçalanmasına yol açan 1917 Devrimi’nin ardından kuruldu. Kuzeyde Kuban Halk Cumhuriyeti, Dağlık Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti...

Azerbaycan coğrafyası
2 yıl önce

Azerbaycan, Avrasya'nın Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Üç fiziksel özellik Azerbaycan'da belirgindir: Kıyıları doğuda doğal bir sınır oluşturan Hazar...

Dağ Yahudileri
3 yıl önce

bu yana Kafkasya'da yaşadığına inanılır. İnanışa göre Asurlular tarafından MÖ 722'de sürgüne gönderilen Kayıp On Kabile bir süre sonra güneybatı İran'dan...

Dağıstan
3 yıl önce

Dağıstan, resmi adıyla Dağıstan Cumhuriyeti (Rusça: Республика Дагестан/ Respublika Dagestan), Doğu Avrupa'nın Kuzey Kafkasya kısmında, Hazar Denizi kıyısında...

Dağıstan, 1921, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2006, 2007, 2008, 20 Ocak, Adige í–zerk Vilayeti, Afganistan Türkleri, Aga Buryatya