Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kısaca: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden en küçük olanı.Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda ve İran'ın batısında yer alır. ...devamı ☟

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden en küçük olanı.Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda ve İran'ın batısında yer alır.

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri. Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri ile komşu olan Güneydoğu Anadolu, yüzölçümü bakımından en küçük bölgedir. Yüzölçümü 57.000 km2 olup, Türkiye’nin % 7,5’ini kaplar. Suriye ve Irak’la sınırı vardır. Doğu Anadolu bölgesiyle olan sınırını, bir yay gibi uzanan Güneydoğu Torosların güney etekleri meydana getirir. Bölge, Akdeniz bölgesinden Gaziantep Platosu ile ayrılır. Suriye sınırı Kilis’in hemen güneydoğusundan başlayıp demiryolu hattı boyunca Dicle’ye kadar devam eder. Dicle’ye doğudan katılan Habur Suyu, Irak sınırını meydana getirir.

Diğer bölgelerde olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de il sınırları ile bölge sınırları üst üste gelmez. Mardin ilinin tamamı ile çok küçük bazı kesimi dışında Şanlıurfa’nın tamamı bölge içinde kalır. Kulp, Lice, Çermik ve Cüngüş ilçeleri Doğu Anadolu bölgesinde kalan Diyarbakır ilinin büyük kesimi, Siirt ilinin Eruh, Pervari ve Şirvan ilçeleri dışındaki büyük bölümü; Adıyaman ilinin Gerger ve Çelik ilçeleri dışındaki bölümü; Batman’ın Sason ilçesi dışındaki kesimi; Şırnak ilinin Beytüşşebap, Uludere ilçeleri dışındaki kesimi Güney Anadolu bölgesinde kalır. Gaziantep ilinin Kilis, Nurdağı ve İslahiye; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin bazı kesimleri Güneydoğu Anadolu bölgesinin sınırları içinde yer alır. Çermik ilçesinden başlayan, güneyde Mardin ile Şanlıurfa arasındaki il sınırını izleyerek Suriye sınırına varan çizgi Güneydoğu Anadolu bölgesini Dicle ve Orta Fırat bölümlerine ayırır.

Fiziki Yapı

Güneydoğu Anadolu bölgesi toprakları genelde düzlüklerden meydana gelir. Bölgeyi kuzeyde bir yay biçiminde uzanan Güneydoğu Toroslar kuşatır. Güneydoğu Torosların eteklerinden Suriye sınırına doğru hafif bir eğimle inen Güneydoğu Anadolu düzlüklerinin kenarları, vadilerle yarılmış platolar halindedir. Orta bölümleri ise ova görünümündedir. Düz olan bölgeyi Kollubaba Doruğunda 1957 m yüksekliğe ulaşan Karacadağ ile 1500 metreyi aşan Midyat-Mardin eşiği engebelendirir. Karacadağ ile Mardin-Midyat eşiği Diyarbakır Havzası ile Şanlıurfa Platosunu birbirinden ayırır. Şanlıurfa Platosu ile Suriye sınırı arasında Harran Ovası yer alır. Fırat Vadisinin batısında Gaziantep Platosu uzanır.

Akarsuları: Türkiye’nin büyük akarsularından olan Dicle ve Fırat bölge topraklarından geçer. Gaziantep Platosundan gelen suları Fırat, Güneydoğu Toroslardan kaynaklanan Batman, Garzan ve Botan çayları gibi akarsuları da Dicle toplar. İlkbaharda artan sular, yaz sonunda azalır. Dicle ve Fırat’ın bölgedeki havzaların sulanması ve enerji üretimi gayesiyle planlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlama çalışmaları devam etmektedir.

Bölgede doğal göl yoktur. Sulama ve enerji üretimi için yapılan barajlarda biriken sular, suni göller meydana getirmişlerdir. Bu baraj göllerinin başlıcaları şunlardır: Atatürk Barajı, Develi Geçidi Barajı, Ilısu Barajı, Silvan Barajı, Birecik Barajı.

İklim ve Bitki Örtüsü

İklimi: Güneydoğu Anadolu bölgesi, kara iklimi ile Akdeniz iklimi tesiri altındadır. Uzun süren yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa yağışlı ve Doğu Anadolu’daki kadar olmasa da soğuk geçer. En soğuk ay ortalaması 1,5°C ile 6°C arasında değişir. En sıcak ay ortalaması ise 30°C civarındadır. En yüksek sıcaklık 48°C olarak 17 Temmuz 1978’de Cizre’de ölçülmüştür.

Yağışlar, Suriye sınırına doğru inildikçe azalır.Senelik ortalama yağış miktarı kuzeyde 796 mm iken, Suriye sınırına yakın bölgelerde 331 mm’dir.

Bitki Örtüsü: Bölgenin tabii bitki örtüsünü bozkır bitkileri meydana getirir. Orman yönünden Türkiye’nin en fakir bölgesidir. Ormanlar bölgenin onda birinden daha az yer tutar. Ormanlarda yaygın olan ağaç türü mazı meşesidir. Meşeler genelde bodur ağaç ve çalı görünümünde olmalarına rağmen, yer yer orman meydana getirirler.

Nüfus ve Yerleşme

Türkiye nüfusunun % 11.5’i bölgede yaşamaktadır. 1990 nüfus sayımına göre bölge nüfusu yaklaşık 4.909.000 olup, km2ye yaklaşık 86 kişi düşer. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasından yüksektir. Bölge nüfusunun % 48’i kırsal kesimde, % 52’si ise on bin ve daha fazla nüfuslu şehirlerde yaşar. Yüzey şekilleri ile nüfus yoğunluğu arasındaki ilişki diğer bölgelerden biraz daha farklıdır. Mesela engebeli olan Mardin-Midyat Eşiği çok kalabalıkken,Diyarbakır Havzasının orta kesimleri seyrek nüfusludur.Nüfusun en yoğun olduğu kesim Gaziantep’tir.

Ekonomi

Tarım: Güneydoğu Anadolu bölgesi tarım yönünden genelde İç Anadolu bölgesine benzer. Gaziantep bölgesi dışında tarım alanlarının büyük kesimine tahıl ekilir. Tahıl ürünleri arasında birinci sırayı buğday alır. Bunu sırasıyla arpa ve mercimek takib eder.Türkiye darı ve mercimek üretiminin yarısı bölgede gerçekleştirilir. Pirinç ekimi başta Diyarbakır olmak üzere sulama imkanı olan bölgelerde yapılır.Sanayi bitkileri bölgede fazla yetiştirilmez. Bölgenin sanayi bitkileri arasında yer alan tütün daha çok Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır illerinde ekilir. Gaziantep, Diyarbakır illeriyle, Kilis, Islahiye ve Oğuzeli ilçelerinde üzüm bağları yaygındır.

Gaziantep, Akdeniz iklimine sahib olduğundan, bölgede antepfıstığı ve zeytin de yetişir. Son zamanlarda Siirt’te iri taneli antepfıstığı üretimi önem kazanmıştır.

Hayvancılık: Güneydoğu Anadolu bölgesinde genelde küçükbaş hayvan beslenir. Canlı hayvan ticaretinde koyun ilk sırayı alır. Şanlıurfa, Siverek ve Diyarbakır’ın yemeklik tereyağları, Türkiye çapında meşhurdur. Tiftik keçisi Siirt ve Mardin çevresinde beslenir. Keçi yününden yapılan Siirt battaniyesi çok meşhurdur. Bölgenin ve Türkiye’nin en iyi atları Şanlıurfa ilinde yetiştirilir.

Madencilik: Bölgenin en önemli yeraltı kaynağı petroldür. Raman Dağından çıkarılan petrol, bölgenin en önemli sanayi kuruluşu olan Batman Rafinerisinde işlenir. Bölgenin diğer yeraltı kaynakları manganez, demir ve Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki fosfat yataklarıdır.

Sanayi: Güneydoğu Anadolu’da sanayi gelişmemiştir. Sanayinin en fazla geliştiği il Gaziantep’tir. İlde çeşitli sanayi kuruluşları vardır. Güneydoğu Anadolu’da geleneksel sanayi kollarının yanında çimento, gıda, dokuma, madeni eşya, tarım aletleri gibi sanayi kuruluşları gelişmeye başlamıştır.

Ulaşım: Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında E-5 Karayoluna bağlanan E-24 Karayolu Gaziantep, Şanlıurfa, Kızıltepe ve Silopi üzerinden Habur Sınır Kapısına varır. Ülke ihracatının önemli bölümü bu sınır kapısından yapılır. Bölgede ulaşımı sağlayan demiryolları, Fevzipaşa, Malatya-Diyarbakır, Kurtalan hattı ile Suriye sınırını takib ederek Nusaybin’den ülke sınırları dışına çıkar. Güney hattı üzerinde Şenyurt’tan ayrılan bir şube hattı Mardin’e gider. Diyarbakır, Gaziantep ve Batman’da hava ulaşımının sağlandığı havaalanları vardır. Eskiden önemli olan Fırat ve Dicle üzerindeki nehir ulaşımı günümüzde önemini kaybetmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller:

Adıyaman Batman Diyarbakır Gaziantep Kilis Mardin Siirt Şanlıurfa

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye'nin coğrafi bölgeleri

misafir - 7 yıl önce
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dağları: KARADAĞ:NEMRUT,TEKTEK DAĞLARI, GÜNEYDOĞU TOROSLAR...

misafir - 7 yıl önce
Doğu Anadolu böl. sindeki dağlar (Karadağ,Nemrut,TekTek dağları varmış.Bence çok bilgilendirici. (HERKES BU SİTEYE GİRSİN!!)

misafir - 7 yıl önce
güneydoğu anadolu bölgesinin bitki örtüsü bozkırdır. iklimi akdeniz iklimidir.geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.akarsuları fırat ve dicle dir. dağları güneydoğu torosları,karacadağ,mazo ve mardin eşiğidir.ovaları altınbaşak,surunç,viranşehir veceylanpınar dır.platoları antep,urfa,adıyaman ve diyarbakır platolarıdır

misafir - 7 yıl önce
güneydoğu bölgesi en küçük olduğunu öğrendim

misafir - 7 yıl önce
tekirdağ dan selamlar bnde bir trakyalıyım ve malakların içinden yaşıyom bu site çok salak

misafir - 7 yıl önce
güneydoğu anadolu bölgesi en çok patlıcan kebabı ve soğan kebabı yer. bir de her akşam mutlaka kim gelirse gelsin misafirlerine lahmacun veya bunlardan birini yapar

misafir - 7 yıl önce
güneydoğu anadolu bölgesinin bitki örtüsü bozkırdır. iklimi akdeniz iklimidir.geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.akarsuları fırat ve dicle dir. dağları güneydoğu torosları,karacadağ,mazo ve mardin eşiğidir.ovaları altınbaşak,surunç,viranşehir veceylanpınar dır.platoları antep,urfa,adıyaman ve diyarbakır platolarıdır

misafir - 7 yıl önce
güneydogu anadolu bölgesinin barajları.atatürk barajı,develi geçit barajı,ılısu barajı,silven barajı,biracik barajı.

misafir - 7 yıl önce
Diyarbakır'ın çok ünlü yemekleri ve çok meşhur tarihi eserleri vardır. bunlardan bir kaçı şunlardır:Meryem ana kilisesi,Hz.Süleyman, Gazi köşkü, Kaleleri.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İç Anadolu Bölgesi
1 yıl önce

%21'ini kaplar. Yüz ölçümü bakımından Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur...

Güneydoğu Anadolu Projesi
1 yıl önce

Güneydoğu Anadolu Projesi (kısaca GAP), Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin...

Güneydoğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi
Akdeniz Bölgesi
1 yıl önce

batısında Ege Bölgesi, kuzeyinde İç Anadolu Bölgesi, doğusunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneyinde ise Akdeniz bulunur. Güneydoğudan Suriye ile komşudur...

Akdeniz, Toroslar, Adana, Adıyaman, Afyon, Afyonkarahisar, Afşin, Akdeniz, Aksaray, Aladağlar, Alüvyon, Türkiye, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Güneydoğu
1 yıl önce

Güney , güneydoğu ve doğuyu bir üçgen kabul edersek güneydoğunun açısı 90 derecedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Asya Balkanlar Güneydoğunun sözlük...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman, Adıyaman (il), Akdeniz Bölgesi, Atatürk Barajı, Basra Körfezi, Batman, Batman (il), Birecik, Buğday, Ceylanpınar
Türkiye'nin coğrafi bölgeleri
1 yıl önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kışın en ılık bölge: Akdeniz Bölgesi En soğuk bölge: Doğu Anadolu Bölgesi Orman varlığı en zengin bölge: Karadeniz Bölgesi Orman...

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, Türkiye'nin coğrafi bölgeleri
Doğu Anadolu Bölgesi
1 yıl önce

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu topraklarındaki konumunda doğuda yer alması nedeniyle Birinci Coğrafya Kongresi...

Doğu Anadolu bölgesi, Ege Bölgesi, Coğrafi Bölge, Türkiye, Erzurum, İller, Kars, Van, Hakkari, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Anadolu beylikleri
1 yıl önce

özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda...

Anadolu Beylikleri, 1101, 1108, 1232, 1308, 1348, 1409, Ahlatşahlar Beyliği, Alp Arslan, Anadolu, Ankara Savaşı
Türkiye coğrafyası
1 yıl önce

Marmara Bölgesi %8,5, Ege Bölgesi %12, Akdeniz Bölgesi %16, İç Anadolu Bölgesi %18, Karadeniz Bölgesi %18, Doğu Anadolu Bölgesi %21, Güneydoğu Anadolu Bölgesi...