Gaziantep

Kısaca: Gaziantep ili, Türkiye Cumhuriyetinin Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. ...devamı ☟

Gaziantep
Gaziantep

Gaziantep Haritası

Gaziantep'in konumu
Gaziantep'in konumu
Gaziantep Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il. 36°28’ ve 38°01’ doğu boylamları ile 36°38’ ve 37°32’ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları; doğuda Şanlıurfa, kuzeydoğuda Adıyaman, kuzeyde Kahramanmaraş, batıda Adana ve Hatay illeri, güneyde ise Suriye sınırı ile çevrilidir. Trafik numarası 27’dir. Kilim, sabun, bulama, baklava ve fıstığıyla meşhurdur.

İsminin kökeni

Hititlerce kurulan bu şehrin ismi “Hantap” idi. Hz. Ömer zamanında İslam orduları tarafından fethedilince şehrin çevresindeki pınar ve sulara izafeten “pınar şehri” (parlak pınar) manasına gelen “Ayntab” ismi verildi. Türkler bu şehri fethedince, kendi telaffuzlarına uygun olarak “Antep” dediler. I. Dünya Savaşı sonrası Antep’i işgal eden düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele veren bu şehri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanunla “Gazi” ünvanını vererek “Gaziantep” yaptı. Batı kaynakları, Anadolu’nun her şehrinin ismini kendi kültürlerine göre değerlendirmişler ve Antep’in “Anthapt” (Kraliçe Ani’ye adanmış topraklar)dan geldiğini iddia ederler. Bu iddianın gerçekle ilgisi yoktur.

Gaziantep, Anadolu'nun ve Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir.

6000 yıllık tarihi geçmişi ile Gaziantep tarihi ve kültürel zenginlikleri, antik kentleri, , camileri, hanları, hamamları, ve pek çok yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile bir metropoldür. Gaziantepli bitmez tükenmez enerjisi, azmi ve girişimciliği ile kendi sanayisini kendisi kurmuş örnek bir sanayi ve ticaret kenti meydana getirmiştir.

Güneydoğu Anadoluyu batıya bağlayan kara ve demiryollarının merkezidir ve uluslarası havaalanı ile tüm dünyaya açılmıştır.Son yıllarda aldığı göçler ile şehrin nüfusu 1,5 milyonun üzerindedir.

İlin yapısı ve konumuGaziantep ilçeleri
Gaziantep ilçeleri
Şehir, yüksek bir düzlükte ve yer yer bayırlar üstünde kurulduğundan suyu ve havası da güzeldir. Bir çok hanları var ama en görkemlileri ve en ünlüleri Mustafa Paşa Hanı, Pekmez Hanı, Tuz Hanı, İki Kapılı Hanı, Börekçi Hanı, Arasdat Hanı’dır. İki tane de imareti (aşevi) var : Gelen gidene aylar yıllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. Tümüyle kırk tekkesi olup, hepsinin en görkemlisi en çok donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılısı Mevlevi Tekkesi’dir. Türkmen Ağası Mustafa Ağa yapısı olup, IV.Murad’ın silahtarı Mustafa Paşa’ya bağışlanmıştır. Tekke 40-50 yoksul hücresiyle çevrilmiş, yüksek kubbeli baştan başa ham ve işlenmiş mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzun başında rengarenk üzüm salkımlarını andıran süslü avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam, görkemli bir yapıdır. Bakımlı, bezeli, temiz caddeleriyle kent gerçekten şirindir. Yer yer (suk-i sultanisi) açık artırmayla satış yerleri Halep tarzı kagir binalardan oluşmuş çarşıları vardır. Ama bu övdüğümüz yerler tümüyle kale içindedir. Her sokak başında kapıcıların açıp kapattıkları kale kapısı kadar sağlam kapılar vardır. Geceleri tüm sokaklar kandillerle aydınlatıldığından bekçiler gruplar halinde rahatlıkla sokaklarda kol gezerek görevlerini yaparlar.

Şehrin ortasındaki kocaman bir kaya üstüne yüksek, görkemli ve dairevi bir kale oturtulmuştur. Kale çok sağlamdır. Kaleyi çevreleyen hendek 1300 adımdır. Eni 40, derinliği 20 arşın kesme kayadan oyulmuştur. Bunların üstüne her biri ayrı sanat ve mimari üslupla belli aralıklarla sıralanmış, çok güzel kuleler oturtulmuştur. Bin bir bedeni olan kalenin temelindeki kayaların içinden yine dairevi bir biçimde kaleyi çevreleyen ve hendeğe bakan mazgal delikleri açılmıştır ki, hendek kenarına kuş bile konmaz.

Kalenin batı kapısı, yedi katlı demirden bir kapıdır. Kapı aralıklarından çeşitli savaş araç ve gereçleri, silahlar, demir açma kafesleri, saçma topları vardır. Kale silah ve askerlerle donatılmış, baca benzeri nefesliklerle havadar bir ot

Güneydoğu Anadolu’yu batıya, Akdeniz ve Ortadoğu 'ya bağlayan kara ve demir yollarının merkez noktası olması, Gaziantep Havaalanı 'nın uluslararası niteliğe çıkarılmış olunması şehrimize mal, hizmet ve ziyaretçi akışını yoğunlaştırmaktadır. Gaziantep topraklarının 1/4'ü tarıma elverişli topraklardan oluşmuş olup bu toprakların bir bölümü Fırat Nehri'nin sularıyla sulanmaktadır. Gaziantep'in sulama yapılan bu topraklarında Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızı biber ve keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa gibi hububat ürünleri yetiştirilmektedir.

Coğrafi yönden GAP'ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile de GAP kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki 18 ili etkisi altında tutmaktadır.

Gaziantep. Anadolu'daki insan topluluklarının kültürünü yansıtan en eski merkezlerden birisi olup tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır.

Gaziantep; gezilip görülmeye değer tarihi, turistik ve doğal güzellikleri, Kurtuluş Savaşı ve Antep Savunması hatıraları, yaylaları, ovaları, ören yerleri, leziz yemekleri, eşsiz el sanatları, camileri, türbeleri, medreseleri, Antep evleri, hanları, hamamları, kastelieri, kiliseleri, adını verdiği baklavası ve fıstığı, sanayisi, insanlarının kendine has çalışkanlığı ve sıcaklığı ile geçmişin ve geleceğin bir arada yaşandığı "Gaziler" şehridir.

Gaziantep'in ilçeleri

Araban - İslahiye - Karkamış - Nizip - Nurdağı - Oğuzeli - Şahinbey - Şehitkamil - Yavuzeli

Coğrafi konumuGaziantep genel görünüm
Gaziantep genel görünüm
Coğrafi konum olarak Gaziantep ili, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleştiği noktada yer alır. Suriye'ye komşu bir sınır ili olan Gaziantep'in büyük bir bölümü Akdeniz Bölgesinin doğu kesminde , bir bölümü de Güney Doğu Anadolu bölgesinin batısında yer alır. Gaziantep; doğuda Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti, Kuzeydoğu'dan Adıyaman'ın Besni, kuzeyden Kahramanmaraş'ın Pazarcık, batıdan ise Osmaniye'nin Bahçe ve güneybatısı Hatay'ın Hassa ilçeleri, güneyi ise Kilis il sınırlarıyla çevrilidir.

Gaziantep toprakları 38°- 28' ve 38°- 01l' doğu boylamlarıyla, 36°- 38' ve 37°- 32' kuzey enlemleri arasındadır. Gaziantep'in yüz ölçümü ise 6216 km²'lik alanıyla Türkiye topraklarının yaklaşık %1'ini kaplar. İI merkezinin denizden yüksekliği 850 metre olmakla birlikte, 250 ile 1250 metre rakımları arasındadır. Yüzey alanının yaklaşık % 52'sini dağlar, % 27'sini ise ovalar kaplamaktadır.

İI sınırları içerisine kuzeyden giren dağlar, Araban ovasının batısından il merkezinin batısına uzanır. Güneydoğu Torosların uzantıları olan bu dağlar oldukça düzgün sıralar oluşturur. Bölgenin batısını kuşatan dağlar ise sistemli bir sıra oluşturur ve Gaziantep ilini Hatay-Kahramanmaraş çukurluğundan ayırır. Gaziantep'te sıradağ olarak Güneydoğu Torosların uzantıları olan Sof dağları vardır. Sof dağlarının güneyinde ise Gaziantep Yaylası uzanır. Dülükbaba dağları il merkezinin kuzeybatısında bulunmaktadır, Dülükbaba dağlarının en yüksek tepesi 1250 metre yüksekliktedir. Sof dağlarının Hatay yönündeki uzantıları olan Gani Baba ve Sarıka5ıa dağları ise yaklaşık 1100 metre 5ıüksekliktedir. Gani Baba ve Sarıkaya dağlarının batı tarafında İslahiye ovası, doğusunda ise İslahiye platosu bulunmaktadır. En yüksek noktası 1050 metre olan Sam dağları Sof Dağları ile Dülükbaba dağları arasında bulunmaktadır. Barak (Doğanpınar), Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ovaları da başlıca önemli ovalarıdır. Fırat, Nizip çayı, Afrin çayı, Merziman çayı ve Alleben deresi de başlıca akarsularıdır.

Sanayi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi konumu bakımından bölgeler arasında bir köprü gibi duran Gaziantep her şeyden önce bir ticaret merkezidir. Tarih boyunca İpek yolunun üstünde oluşu ve ticari yollar için bir kavşak noktasında olması bu şehrin gelişiminde önemli bir nedendir. Gaziantep’te kurulu büyük sanayi işyerleri sayısı Türkiye genelinin yüzde 4’ünü, küçük sanayi işyerleri sayısı ise, yüzde 6’sını oluşturmaktadır. Bu yapısıyla da küçük ve orta ölçekli başta olmak üzere sanayi sektörü, geniş istihdam olanakları sunmaktadır. İktisaden faal nüfusun % 28.72'si imalat sanayi kollarında çalışmaktadır. Gaziantep'in imalat sanayiindeki mevcut tesislerin büyük çoğunluğu Organize Sanayi Bölgeleri, Örnek Sanayi, Küçük Sanayi Bölgesi. Nizip Caddesi ile 1. ve 2. Ünaldı- Şehreküstü bölgelerinde yerleşmişlerdir.

Organize Sanayi Bölgesi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak, Vilayet, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası Sanayi Odası, Sanayi İş Odaları Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri derneği iştirakleri ile 1969 yılında Türkiyede ilk defa oluşturulan Organize Sanayi Bölgelerinden biri olarak kuruluşu tamamlanmıştır. Sürekli büyüyen Gaziantep sanayisine mevcut 3 bölge cevap veremez durumu geldi. Özellikle, büyük yatırım yapmayı düşünen sanayicilerimizin taleplerinin karşılanmasında güçlük çekiliyordu. 50.000 m2’ nin üzerinde arsa isteyen sanayicilerin taleplerini karşılayabilmek, çalışmalarına başlanılan IV. Bölge’nin kamulaştırma ve arazi çalışmalarına 2002 yılında başlanılmış olup kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Ağır sanayi ve yabancı yatırımların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla hayata geçirilen ve 1170 hektarlık alana sahip olan IV. Organize Sanayi Bölgesi, 50 bin, 100 bin ve 500 bin metrekare ve üzeri parseller düzenlenmiştir. IV. Bölgenin de faaliyete geçmesiyle, toplam 24 milyon metrekare alana ulaşan Gaziantep Organize Sanayii’nin gelecekteki hedefi; 1 organize sanayisi olan adanayı geçmek.

Örnek Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesi

Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m²’lik bir alanda her biri 800 m² kapalı sahası bulunan 50 örnek sanayi işyerinin yer aldığı bir bölgedir. Site, işletme hacmi ve üretim metotları bakımından küçük ve orta ölçekli sanayicilere örnek olması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Sitede yer alan başlıca sektörler; tekstil makineleri, çelik döküm. otomotiv yedek parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme makineleri. metal ve ağaç işleme makineleri. boya ve ambalaj sanayi tesisleridir. 1., 2. ve 3. küçük sanayi sitesindeki işyeri sayısı 3620 toplam işçi sayısı da 25 000'dir. Bölgede bulunan sanayicilere hizmet vermek amacıyla kurulan KOSGEB. bölgedeki işletmelere eğitim, mühendislik. müşavirlik ve laboratuar hizmetleri sunmaktadır.

Nizip Caddesi ve Çevresi

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yapılmasından önce şehir içinde sanayi faaliyeti gösterilen ilk bölge Nizip Caddesi'dir. Bölgede 150 firma faaliyet göstermektedir. Bu bölgede faaliyet gösteren firmalarca genel olarak. Plastik ayakkabı, un, irmik. halı, akrilik iplik, pamuk ipliği ve metal eşya üretimi yapılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde şehir içinde kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine taşıma eğilimi içerisindedir.

Ünaldı-Şehreküstü Bölgesi

Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden biridir. Bölgede 700 firma bulunmaktadır. Firmaların çoğunu mercimek işleme, plastik ve halı fabrikaları oluşturmaktadır. Firmalar genelde küçük ve orta ölçeklidir. Şehreküstü semtindeki heykel semtin sembolü konumundadır.

Ulaşım

Gaziantep İli, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanları ile önemli bir geçit noktasındadır. Kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz'den doğuya ve kuzeye giden yolların kavşağında bulunuşu, ilin ekonomik gelişmesinde en temel unsur olarak yer almaktadır.

Gaziantep demiryolu, Adana-Malatva demir yolunun Narlı istasyonunu Halep-Bağdat demir yolu, Kargamış, Cerablus istasyonuna bağlar, Ayrıca Fevzipaşa'dan geçen Halep expresi de Gaziantep'in İslahiye ilçesi sınır kapısından Suriye topraklarına girer.

Gaziantep, Karayolu bağlantısı ile, Osmaniye üzerinden Adana'ya ve Mersin'e, Birecik köprüsü üzerinden Şanlıurfa'ya, Narlı üzerinden Kahramanmaraş'a, Fevzipaşa üzerinden Antakya'ya, Kilis üzerinden Halep'e (Suriye), Kilis'ten ayrılan bir yolla Hassa üzerinden yine Antakya'ya ve Besni üzerinden Adıyaman'a bağlanmaktadır. Bu yollarla önemli bir kavşak oluşturan Gaziantep, karavolu ulaşımı yönünden bir düğüm noktası gibidir. ...

Uluslararası Gaziantep Havaalanından ise günlük olarak tarifeli uçak seferleri yapılmaktadır. Hergün Gaziantep'ten Ankara'ya ve İstanbul'a direk olarak tarifeli seferlerle havayolu ulaşımı sağlanmaktadır. Ayrıca diğer illere de Ankara bağlantılı uçak seferleri yapılmakta olup, tarifesiz uçuşlar da alandan yararlanmaktadır. Gaziantep hava alanının yeni kimliği ne uygun olarak genişletilmesi ve standart bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar devam etmektedir. 1995 yılında 1822 uçak seferi düzenlenmiş ve bu seferlerden 124.095 yolcu uçuş yapmıştır. GAP'ın tam olarak faaliyete geçmesiyle Gaziantep hava alanı Türkiye'nin ve özellikle bölgemizin Ortadoğu'ya açılan hava trafiğinin merkezi durumuna gelecektir.

İlde toplam 3.391 km karayolu ağı mevcut olup, bunlardan 73 km'si otoban, 487 km'si il ve Devlet yolu, 2831 km'si köy yoludur. Asfalt köy yolu 1050 km, stabilize köy yolu 1480 km tesviye 70 km, ham 231 km'dir.

Gaziantep-Nurdağı arası ulaşıma açılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun çalışmaları devam etmektedir.

GAP’ın devreye girmesi ve otoyolun bitmesiyle, ilin bölgesel etkinliği daha da artacak ve üretilen mallar otoyolun sağladığı güven ve süratle yurdun dört bir tarafına ve uluslararası pazarlara ulaşacaktır.

Gaziantep’in İdari Bölünüşü

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birinci ve Türkiye'nin 6. büyük kenti olan Gaziantep'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS)göre nüfusu 1.560.023http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitimapp/adnks.zul olup, Türkiye'de nüfusu 1.000.000'nun üzerinde olan 15 ilden, nüfus yoğunluğu l00'ün üzerinde olan 14 ilden birisidir. Gaziantep yüzölçümü yönünden iller arasında 40. sırada, nüfus çokluğu bakımından 13. sırada, şehir merkezleri nüfus büyüklüğü yönünden ise 6. sırada yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu, merkez ilçeler Şahinbey ve Şehitkamil'de 300'ü aşmaktadır.

Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil merkez olmak üzere, Araban, İslahiye. Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli ve Nurdağı çevre ilçeleriyle 9 ilçesi, 17 beldesi ve 616 köyü vardır.

1927 yılı nüfus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 69 yıl içerisinde %534 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranı aynı dönem için Türkiye genelinde % 317 olmuştur. Gaziantep uzun yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir.

Evliya Çelebi gözüyle

Ayıntab şehri tümüyle 32 mahalledir. Toprak ve kireç örtülü bayındır, bakımlı, yüksek saraysı evleri vardır. Tümüyle yüz kırk mihraplı; yoğun cemaate sahip, Arasat Meydanındaki Boyacıoğlu Camii ve çarşı içindeki Tahtalı Camii (halk arasında "Tahtalı" denilmekle birlikte asıl adı "Tahtani Camii"dir), sanatlı, ferah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır. Ayıntab’ta 300’ü aşkın sarayın özel hamamı vardır. Tümüyle 3900 dükkanlı büyük bir çarşıya, açık artırmayla satış yapan pazarlara sahiptir. İki bedesteni, çarşısı ve saraçhanesi üstleri örtülü kagir, sağlam, sıradüzeni içinde süslü dükkanlardır. Tamamı tamamına 70 çeşmesi var. Fakat onlara hiç de gereksinme duyulmaz. Her eve hayat ırmağı denginde sular akmaktadır. Her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli havuzları, cennet ırmağı suları ile çeşit çeşit servi, çınar, söğüt, kavak ve diğer meyve ağaçları ile donatılmış irem bağını andırır. Bağları, bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış çok verimli olmakla Ayıntab ucuz ve şirin bir şehirdir. 1648’de gördüğümüz şehir bu kez nice mahalle, han, cami ve dükkan kazanarak büyük bir gelişme göstermiş, Allaha şükürler olsun ki bu gelişmesini sürdürmektedir.

Kardeş Şehir

Halep , Suriye Duisburg , Almanya Kilis , Türkiye

İlgili başlıklar

Gaziantep Kalesi Gaziantep valileri

Linkler

 • http://www.gaziantep.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.gaziantep.bel.tr/ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

 • Gaziantep

  Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

  misafir - 8 yıl önce
  bence mükemmel olmuş elinize sağlık Gaziantep''li S u SK u N

  misafir - 8 yıl önce
  gaziantep türkiyenin en renkli şehirlerinden biridir güneydoğunun parisidir gezeceksenin türkiyenin en biyük hayvanat bahçesine gidebilirsiniz antep sofrasına oturabilirsiniz gaziantep dizi ve sinemacılar için bir caziba merkezidir

  misafir - 8 yıl önce
  nurdağı(kömürler)gökçedere köyündenim ama antalyada yaşıyorum yaklaşık 3 senedir topraklarımı göremiyorum okadar çok özledimki oraları burnumda tütüyor aycacan_07

  misafir - 8 yıl önce
  Gaziantep Olay Medya Gurubu www.olaymedya.com adresinden internet üzerinden ve Türksat uyduları üzerinden deneyimli gazeteci Mehmet Erol Maraş yönetiminde yayın yapıyor ve Gaziantep ile ilgili tüm gelişmeleri anında dünyaya duyuruyor. Gazete okumak, radyo dinlemek, televizyon seyretmek ve Gaziantep özleminizi gidermek istiyorsanız www.olaymedya.com ve/veya www.olaymedya.net adreserini tıklamayı unutmayınız.

  misafir - 8 yıl önce
  Antepte Cartlak kebabı yenir, meyan serbeti içilir...

  misafir - 8 yıl önce
  Dünyada Türkiye, Türkiyede Gaziantep... Allah''a şükürler olsun ki, bizi Gaziantep''li yaratmış... Gaziantep''i çok seviyoruz...

  misafir - 8 yıl önce
  Gaziantep hasreti biberden acı, iyi ki OLAY TV var. Evet bende gurbette, yaşamak zorunda olduğum gurbet ellerde her geçen gün daha da artan Gaziantep özlemimi, memleket özlemimi, Türksat uydusundan yayın yapan GAZİANTEP OLAY TELEVİZYONU ile gideriyorum ve bu yayını yapanlardan Allah razı olsun diyerek tüm Gaziantepli hemşehrilerime GAZİANTEP OLAY TV öneriyorum. Şifresiz ve ücretsiz olarak internetten seyretmek isteyenler için Web Adresi şöyledir : www.olaymedya.com veya www.olaymedya.net Bu sayfalardan ayrıca OLAY GAZETESİ''ni okuyabilir, OLAY FM RADYO yayınlarınıda dinleyebiliriniz. Gaziantep Olay Medya Gurubu çalışanlarına, yöneticilerine ve emek verenlere sayın Gazeteci Erol Maraş beyin şahsında çok teşekkürler ederiz. Sakıp Tütüncüoğlugil

  misafir - 8 yıl önce
  Dünyada Türkiye, Türkiyede Gaziantep... Yaşasın Gaziantep... Ben Gaziantep''i çok seviyorum....

  misafir - 8 yıl önce
  ne şehirmiş ama... 3 yaşımdayken gurbete çıkmışız. 32 yıldır da görmedim, ama gözümde tütüyor. burada da çok gaziantepli tanıdım. erkekleri çok mert adam gibi adam oluyor. ama kadınları şeytana pabucunu baş aşağı giydiriyor. Antep''te de öyle mi? yoksa yalnız burada mı böyle?

  misafir - 8 yıl önce
  Gaziantep bir yeryüzü cennetidir ama bilene...

  misafir - 8 yıl önce
  Gaziantep dünyanın en eski yerleşim yerleşim yelerinden olan dülük kentinin güneyinde kurulmuş olup bir çok medeniyete ev sahiliği yapmış tarihi ipek yolu üzerinde olmasından dolayı gezilip görülecek bir çok tarihi kalıntıya sahip bir güzide kent şahin ler diyarı zeuğmada çingene kızının gözlerine yakından bakmak o güzelim tarihi bütün canlılıgı ile hisset için bütün insanları gazi şehrimize bekliyorum tarihle modernizmin ahengin en muhteşem uyumu canım antep

  misafir - 8 yıl önce
  COK GUZEL BIR SEHIR GEZİLİP GORULECEK YERİ COK HOS HER KESIN GEZMESINI TAVSIYE EDERIM,

  misafir - 8 yıl önce
  Bu yorumları yazanlar Gaziantep''i abartmışlar.Güzel gelişmiş bi şehir ama o kadar da abartılacak bi sehir değil.Sırf memleketiniz Gaziantep diye abartılı yazılar yazmayın.

  misafir - 8 yıl önce
  Dünyada TÜRKİYE,Türkiyede GAZİANTEP.. ANTEBLİ İÇİN ÖLÇÜ BUDUR.. ALLAH elimizden almasın..Bide şu göç ediğpte memleketimizin adı kirletenlerden kurtulabilirsek,bizden kıralı yok

  misafir - 8 yıl önce
  uyan şahin uyan bak neler oldu güzelim antebimize yabancı doldu

  misafir - 8 yıl önce
  Selam cumleten ...Ne mutlu gazıanteplı olana .Ne mutlu gazıantebın kad

  misafir - 8 yıl önce
  ını bılene. /Agam benım sıhıntım var .Antebımıze franszı goymadık amma dogulu vatandasları govamadık aha benım maallemde tanıdım adam galmıık hebıcı dogulu ıs sabı oluglar tuccar allah ucun gısganmım amma oz anteplı ıssız dılenemez dılencı oldu bu ıs sablerı yanında kolusu hemserısnı calıstrıy aha beyle agam .Neyse .Bu gunnug bu gadar agam .Aeo.Hergun yazacam .Ha gelıp ohuyun..Evız sen ossun agam.

  misafir - 8 yıl önce
  Ben antepliyim gururla yaşıyorum burda seviyorum sehrimız çok guzel o kadar sehir gezdim antep bi baska insanları cana yakın bende dahil:) antebe beklerik yogrumm daa ne deym:) buda isin espirisi olsun herkese slm

  misafir - 8 yıl önce
  Selamınaleykım hepıze eyı gunner aaagam nasısız .Ben hec eyı delım 305 musluman dın gardasmızı yahudıler gatletıler .Bebekler parca parca olmus .Allah ucun ses verın .Elim ayam goptu sankı .Aeo gardaslarm . ..........

  misafir - 8 yıl önce
  bende evet bende gazi antepliyim ama neylersin kaderbu kimimizi sama verdi kimimizi baska diyara.aurupada bile soran oldummu sennerelisin diye hic cekinmeden biz yokari bayir usayiz demisimdir

  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Gaziantep Resimleri

  Gaziantep Haritaları

  gaziantep ilceleri.png
  gaziantep ilceleri.png
  turkiye gaziantep harita.png
  turkiye gaziantep harita.png

  Gaziantep (anlam ayrımı)
  6 yıl önce

  Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir il. TCG Gaziantep (D-344) - eski USS Lansdowne (DD-486) muhribi. TCG Gaziantep (F-490) - eski USS Clifton...

  Gaziantep Basketbol
  2 yıl önce

  Gaziantep Basketbol, İng Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmektedir. Takım maçlarını Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda oynamaktadır. İlk olarak 2007 yılında...

  Gaziantep Üniversitesi
  2 yıl önce

  Gaziantep Üniversitesi, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve 1987 yılında üniversite...

  Gaziantep İœniversitesi, 1973, 1987, Adıyaman, Gaziantep, Makine Mühendisliği, ODTİœ, Orta Doğu Teknik İœniversitesi, Taslak, Yüksek öğretim kurumu, İœniversite
  Gaziantep Kalesi
  2 yıl önce

  Gaziantep Kalesi, Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan kale. Ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte, Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı...

  Gaziantep Arkeoloji Müzesi
  2 yıl önce

  Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep ili ve çevresinde bulunan tarihî sergilendiği müzedir. Gaziantep şehir merkezinde bulunur. Müzede Jeolojik Dönem...

  Gaziantep Arkeoloji Müzesi, 1944, 1969, 2005, Gaziantep, Zeugma, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Sabahat Göğüş
  Gaziantep Sinagogu
  6 yıl önce

  Gaziantep Sinagogu, (veya Büyük Gaziantep Sinagogu), Gaziantep'te terkedilmiş bir sinagogdur. 1970'lerde Gaziantep'in son Yahudileri şehri terkedince...

  Araban, Gaziantep
  2 yıl önce

  Araban, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıçarslan II 1148-1150 yıllarında Araban Kalesi’ni ele geçirmiş, daha sonra 1155’te...

  Araban, Gaziantep, Akbudak, Başpınar, Beydili, Dağdancık, Esentepe, Fakılı, Gaziantep, Gaziantep (il), Güllüce, Gümüşpınar
  Gaziantep Havalimanı
  6 yıl önce

  47889°D / 36.94778; 37.47889 Gaziantep Oğuzeli Havalimanı (IATA: GZT , ICAO: LTAJ) Oğuzeli ilçe sınırları içinde bulunup, Gaziantep şehrinin 20 km güneydoğusunda...