Genel Denge Teorisi

Kısaca: Genel denge teorisi teorik ekonominin bir dalı. Birkaç veya birçok piyasalar ile ekonomideki arz, talep ve fiyat davranışlarını bir bütün içinde açıklamaya çalışır. ...devamı ☟

Genel denge teorisi teorik ekonominin bir dalı. Birkaç veya birçok piyasalar ile ekonomideki arz, talep ve fiyat davranışlarını bir bütün içinde açıklamaya çalışır. Genel olarak, genel denge; bireysel pazarları ve acenteler ile başlayan bir "aşağıdan-yukarıya" bir yaklaşım kullanarak, ekonomiyi bir bütün olarak anlama çabasıdır. Makroekonomi ise, "yukarıda-aşağıya" bir yaklaşım ile "büyük resim"e odaklanır. Bu nedenle genel denge teorisi geleneksel olarak mikroekonominin bir parçası olarak sınıflandırılır. Bir piyasa sisteminde, fiyatlar ve tüm malların üretimi, para ve faiz fiyatları da dahil olmak üzere hepsi birbiri ile ilişkilidir. Neoklasik ekonomide, tüm bir ekonomideki fiyat modeli için ilk teşebbüs Léon Walras tarafından yapılmıştır. Walras'ın Elements of Pure Economics (Saf Ekonomi Unsurları) adlı çalışması, her biri gerçek bir ekonominin yönlerini de hesaba katan, modellerin sıralamasını sağlamıştır (iki mal, birçok mal, üretim, büyüme, para). Kaynaklar * Arrow, K. J., and Hahn, F. H. (1971). General Competitive Analysis, San Francisco: Holden-Day. * Arrow K. J. and G. Debreu (1954). "The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy" Econometrica, vol. XXII, 265-90 * * Debreu, G. (1959). Theory of Value, New York: Wiley. * Eaton, Eaton and Allen, "Intermediate Microeconomics" Chapters 13 and 18. * Eatwell, John (1987). "Walras's Theory of Capital", The A Dictionary of Economics (Edited by Eatwell, J., Milgate, M., and Newman, P.), London: Macmillan. * Geanakoplis, John (1987). "Arrow-Debreu model of general equilibrium," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 1, pp.116–24. * Georgescu-Roegen, Nicholas (1979). "Methods in Economic Science", Journal of Economic Issues, V. 13, N. 2 (June): 317-328. * Grandmont, J. M. (1977). "Temporary General Equilibrium Theory", Econometrica, V. 45, N. 3 (Apr.): 535-572. * Hicks, John R. (1939, 2nd ed. 1946). Value and Capital. Oxford: Clarendon Press. * Jaffe, William (1953). "Walras's Theory of Capital Formation in the Framework of his Theory of General Equilibrium", Economie Appliquee, V. 6 (Apr.-Sep.): 289-317. * Kubler, Felix (2008). "Computation of general equilibria (new developments)," The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition Abstract. * Mandler, Michael (1999). Dilemmas in Economic Theory: Persisting Foundational Problems of Microeconomics, Oxford: Oxford University Press. * Mas-Colell, A., Whinston, M. and Green, J. (1995). Microeconomic Theory, Oxford University Press * McKenzie, Lionel W. (1981). "The Classical Theorem on Existence of Competitive Equilibrium", Econometrica. * _____ (1983). "Turnpike Theory, Discounted Utility, and the von Neumann Facet", Journal of Economic Theory, 1983. * _____ (1987). "General equilibrium", The New Palgrave; : A Dictionary of Economics, 1987, v. 2, pp.498–512. * _____ (1987). Turnpike theory," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 1987, v. 4, pp. 712-20 * _____ (1999). "Equilibrium, Trade, and Capital Accumulation", Japanese Economic Review. * Mitra-Kahn, Benjamin H., 2008, " Debunking the Myths of Computable General Equilibrium Models", SCEPA Working Paper 01-2008 * Petri, Fabio (2004). General Equilibrium, Capital, and Macroeconomics: A Key to Recent Controversies in Equilibrium Theory, Edward Elgar. * Samuelson, Paul A. (1947, Enlarged ed. 1983). Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press. ISBN 0-674-31301-1 * Scarf, Herbert E. (2008). "Computation of general equilibria," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract. * Schumpeter, Joseph A. (1954, History of Economic Analysis, Oxford University Press, * Walras, Léon (1877, printed 1954). Elements of Pure Economics, Harvard University Press, ISBN 0-678-06028-2 Ayrıca bakınız * Oyun kuramı * Optimum pareto

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Oyun Teorisi
3 yıl önce

fakat genel olarak uyuşurlar ve iç içe geçmişlerdir. Bu yöntemler eleştiriden uzak değildir ve bazı özel denge kavramlarının uygunluğu, dengenin tümden...

Oyun Kuramı, Ekonomi, Finans, John Nash, John von Neumann, Oligopol Piyasaları, Taslak, İngilizce, Nash çözümü, Baskın strateji, R. C. Lewontin
Rasyonel bekleyişler
3 yıl önce

hakkındaki beklentileri, bu modelin önemli bir parçasıdır. Oyun kuramı Genel denge teorisi Maarten C. W. Janssen (1993) "Microfoundations: A Critical Inquiry"...

Sıçramalı evrim
6 yıl önce

Ernst Mayr'ın coğrafi türleşme teorisi, Isador Michael Lerner'in gelişimsel ve genetik homeostazi (dengeleşim) teorisi ve bunların yanı sıra kendi ampirik...

Sistem teorisi
3 yıl önce

Sistem teorisi, disiplinlerarası bir bilim olup incelenen bir sorunu veya olguyu bir sistem olarak ele alan bilimsel ve düşünsel anlayıştır. Organizmaları...

Makroekonomi
3 yıl önce

Mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro denge çözümlemeleri üzerinde çalışır. İşsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim...

Makroekonomi, 1930, 1936, Ekonomi, Enflasyon, Finans, Görünmez el, John Maynard Keynes, Mikroekonomi, Monetarizm (Parasalcılık), Taslak
John Maynard Keynes
3 yıl önce

İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) ya da kısa adıyla Genel Teori diye bilinen kitaptır....

John Maynard Keynes, 1883, 1936, 1944, 1946, 21 Nisan, 5 Haziran, ABD, Bretton Woods, Cambridge, I. Dünya Savaşı
Gérard Debreu
6 yıl önce

kullanarak iktisatta genel denge'nin bulunmasının matematik kesin ispatını sağlamışlardır. 1959'da yazdığı Değer Teorisi: Ekonomik Dengenin Aksiyomatik İncelenmesi...

Kimyasal reaktiflik
3 yıl önce

arşivlendi. Reaksiyon Mekanizması (İngilizce) Kimyasal Denge (İngilizce) Kimyasal Denge Asit Baz Teorisi Entropi ve Entalpi Townsend, John C. Kotz, Paul M...