John Maynard Keynes

Kısaca: John Maynard Keynes, (5 Haziran 1883 Cambridge, İngiltere - 21 Nisan 1946 Sussex, İngiltere) radikal düşünceleriyle ekonomide çığır açan İngiliz iktisatçıdır. ...devamı ☟

John Maynard Keynes
John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (5 Haziran 1883 Cambridge, İngiltere - 21 Nisan 1946 Sussex, İngiltere) radikal düşünceleriyle ekonomide çığır açan İngiliz iktisatçıdır. Ekonomik durgunlukla mücadelede müdaheleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri daha sonra Keynesci ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir.

Ekonomik durgunlukla mücadelede müdaheleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri daha sonra Keynesci ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir.

Keynes'in en ünlü eseri 1936 yılında yayınlanmış olduğu, İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) ya da kısa adıyla Genel Teori diye bilinen kitaptır. Klasik istihdam teorisine karşı çıkmıştır. I. Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Barış Konferansı'na İngiltere Hazinesi'ni temsilen katılmıştır.

Savaş sonrasında danışmanlık ve gazetecilik yapan Keynes, II. Dünya Savaşı yıllarından sonra 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı'nda İngiliz Heyeti'ne başkanlık yapmıştır. Keynes, ABD tezlerine karşı İngiliz tezlerinin savunucusu olmuş ve konferansta kendi adı ile anılan, Keynes Planını sunmuştur.

Liberal, sınırlı devlet anlayışından vazgeçilerek devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini söylemiştir. Görüşleri uzun yıllar ekonomiyi etkilemiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

John Maynard Keynes Resimleri

Milton Keynes
6 yıl önce

verildiği ve önemli bir iktisat akımına önder olan İngiliz iktisatçısı John Maynard Keynes'in son ismi ile buna karşı olan Şikago ekolü monetarizm akımının başkanı...

Skandar Keynes
3 yıl önce

iktisatçı John Maynard Keynes'ın büyük büyük yeğeni ve tarihçi Cambridge profesörü Simon Keynes'ın yeğeni. Onun bir ablası vardır [Soumaya Keynes (d. 1989)]...

Skandar Keynes, Aktris, Aktör, The Chronicles of Narnia, Chronicles of Narnia
Ekonomi felsefesi
3 yıl önce

Adam Smith John Stuart Mill Karl Marx John Neville Keynes Ludwig von Mises John Maynard Keynes Milton Friedman Paul Samuelson Kenneth Arrow John Rawls Murray...

James Meade
6 yıl önce

iktisatçılarından olan Dennis Robertson ve John Maynard Keynes ile çok yakın akademik ilişkiler kurmuştur. John Maynard Keynes'in para ve istihdam üstündeki çalışmalarına...

Makroekonomi
3 yıl önce

makroekonominin ana konuları olarak sayılabilir. Kurucusu John Maynard Keynes'dir. Keynes 1930 yılına kadar temel ekonomik karar birimleri (tüketici...

Makroekonomi, 1930, 1936, Ekonomi, Enflasyon, Finans, Görünmez el, John Maynard Keynes, Mikroekonomi, Monetarizm (Parasalcılık), Taslak
Charles Galton Darwin
3 yıl önce

Raverat idi, onun küçük kız kardeşi Margaret iktisatçı John Maynard Keynes'in kardeşi Geoffrey Keynes ile evlendi. Kardeşi William Robert Darwin, Londra'da...

Büyük Britanya Sanat Konseyi
6 yıl önce

yapılması için ikinci bir kraliyet izni verildi. Konseyin ilk başkanı John Maynard Keynes savaş sonrası Britanya'nın zayıf ekonomisine rağmen hükûmet üzerindeki...

Dennis Robertson
6 yıl önce

getireceği fikirlerini gelisştirdiği dönemde John Maynard Keynes ile yakın biçimde çalışmıştır. Keynes o dönemde, Robertson ile birlikte çalışırken, "tamamen...