makroekonomi

Makroekonomi - MakroiktisatEkonominin toplam büyüklüklerle ilgilenen dalına verilen isim. İşsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı Makroekonomi'nin ana konuları olarak sayılabilir. Kurucusu John Maynard Keynes'dir. Keynes 1930 yılına kadar firma ve endüstri seviyesinden bakılan Ekonomi bilimine yeni bir boyut kazandırmış, toplam talep kavramını gündeme getirerek işsizlik ve toplam üretim konularını bununla açıklamaya çalışmıştır.

Makroekonomi

Makroekonomi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Makro ekonomi

İlgili konuları ara

Yanıtlar