Georges Bataille

Kısaca: Georges Bataille (d.10 Eylül 1897, Billom; ö.8 Haziran 1962, Paris) Fransız yazar, sosyolog, antropolog ve filozof. Nietzsche'nin izinde düşüncelerini geliştirmiş, gerçeküstücü düşüncenin geliştiricilerinden biri olmuştur. ...devamı ☟

Georges Bataille
Georges Bataille

Georges Bataille (d.10 Eylül 1897, Billom; ö.8 Haziran 1962, Paris) Fransız yazar, sosyolog, antropolog ve filozof. Nietzsche'nin izinde düşüncelerini geliştirmiş, gerçeküstücü düşüncenin geliştiricilerinden biri olmuştur. Kötülüğü üstlenen ve gizemsel yolculuklara dayalı iç deneyimlere dayanan bir ahlakın savunuculuğunu yapmıştır.

Yaşamı

Bataille 1897'de Billom'da doğdu. 1900'de ailesiyle Reims'e taşındılar. 1917'den itibaren Paris'te "Ecole des Chartes"'de okudu ve ardından meslek eğitimini yaparken Bibliothèque nationale de France'de kütüphaneci olarak çalıştı. 1942'ye kadar burada çalıştı ama bu tarihtren sonra yakalandığı tüberküloz nedeniyle kütüphanecilik görevini bıraktı. 1949'da yeniden Carpentras'da kütüphaneci olarak göreve başladı, daha sonra aynı göreve Orléans'ta devam etti. Çeşitli etkili dergiler çıkardı (Documents (1928), Acéphale (1937), Critique (1936) gibi)."Collége de sociologe"nin çalışmalarını yönetti. Kimi zaman siyasal kimliğiyle de öne çıktı; aydınlarla çeşitli gruplar oluşturdu, etkinliklerde bulundu. Andre Breton ve Sartre ile sert polemikleri oldu. 1962'de Paris'te öldü. Kitaplarının tüm basımı 1972'de Foucault'nun desteğiyle gerçekleşti.

Felsefesi

Bataille'de Hegel,Nietzsche ve Martin Heidegger gibi filozofların etkisi görülür; bunlar üzerinden düşüncede gerçeküstücülüğe yöneldiğini söylemek mümkündür.Bataille, Nietzsche'nin düşünce çizgisini yeni bağlamlarda uç noktalara kadar götüren bir felsefe yolu izler. Nietzsche Üzerine adlı denemesinde, yalnızca filozof Nietzsche'nin düşüncelerini aktarmakla sınırlı kalmaz, onun düşünceleriyle kendininkileri yeniden harmanlayarak, kendi gözünden Nietzsche değerlendirmesini ortaya koyar. Bu bir anlamda kendisini altüst etme pahasına Nietzsche'nin izinin sürülmesi, sorularının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, yeni sorularla alanın geliştirilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda, faşistlerin Nitezsche'yi yanlış anladıklarını ve çarpıttıklarını ortaya koydu. Dilin sınırlarıyla boğuştu ve kendisi de bu sınırları kurcalayan filozofları etkiledi. Antropolojiyle ilgili olması, felsefesini bu alanın etkileriyle geliştirmesini sağladı. Yasaklar ve yasakların ihlali, onun düşünüşünün ana yönelimi oldu her zaman. Özellikle erotizm, cinsellik, ölüm ve şevhet üzerinden felsefesini geliştirdi. İç Deney adlı bir başka kitabında da felsefi görüşlerinin genel çercevesini verir gibidir Bataille.

Edebiyat ve Kötülük

Kötülük konusu Bataille'nin merkezi konularından biridir, çünkü onun düşünce yapısında kötülük hayatın en temel gerçeklerinden biri olarak belirir. Kötülük Bataille'ye göre bir ahlaktan yoksunluk durumu, ya da ahlak yetersizliği değil, tam tersine verili ahlakı yadsıyan başka tür bir ahlakın koşuludur. Böyle alındığında, kötülük, yasakları aşmanın ve kuralları ihlal etmenin bir yoludur ve "yüksek ahlak" bunu gerektirir. Bataille, gerçek özgürlüğü yaşamı kışkırtmak ve aşmak olarak değerlendirdiğinden, özgürlüğü ve değerleri yeniden yaratmanın kötülükten geçtiğini, gidilecek en uzak yerin burası olduğunu söyler. Böylece konformist düşünce tarzından sakınılmış olunur. İyiliğin boyun eğdirici uzlaşmacılığından kurtulunulur. Ancak bunun için kötülüğün üstlenilmesinde cesaret gereklidir. Bunlara bağlı olarak, Bataille'ye göre edebiyat suçludur ve suçluluğunu kabul etmelidir. Yaratıcılığın kaynağı günahkarlık ve kötülüktür. Edebiyat kötülüğün bilgisiyle beslenir ve anlamlı bir etkinlik olmasını sağlayan da budur. Bataille, Michelet örneğini verir: Michelet'in yazamaz olduğu zamanlar evinden çıktığını, yol üstünde bulunan umumi tuvaletlere girerek oradaki havayı derin derin soluduktan sonra yeniden evine yazmaya döndüğünü anlatır. Edebiyat bu bağlamda ancak risk aldığında, yani tehlikeyi göze aldığında gerçekten adına layık bir konum kazanır. Bataille bu tür düşüncelerini özelikle edebiyatın lanetli yazarlarını değerlendirerek ortaya koyar; Bronte, Michelet, Blake, Baudelaire, Sade, Kafka, Genet gibi yazarlardır bunlar. Ayrıca kendisi de kötülük eksenli edebi metinler de üretmiştir.Rahip C. ve Gözün Hikayesi bu noktada önemli bir etki yaratmıştır.Roland Barthes Gözün Hikayesi için şöyle demektedir:

"Bataille'ın uslüp olarak Sade'a pek çok şey borçlu olduğu doğrudur ama Sade, erotik kombinasyonların çetelesini tutarken, Bataille'de bir dizi nesnenin huzursuzluğuyla ve maddelerin keşfiyle karşılaşırız. Bataille'ın üslubu, insanın gerçek doğasına dokunuyor; çevrimler sonucunda bizi çarpıcı bir şeye ulaştırıyor: Edebiyata" (Kitabın içinde).


Aynı zamanda Bataille'den etkilenmiş bir yazar ve kuramcı olan Susan Sontag ise, kitabın arka kapağında;

"Gözün Hikayesi'ni bu kadar güçlü ve rahatsız edici yapan neden, Bataille'ın, pornografinin nihai anlamda cinselliğe değil, ölüme dair olduğunu daha iyi anlamasıdır.`Gözün Hikayesi` okuduğum bütün aykırı kitapların en aykırısıdır" demektedir.

Felsefenin aşırılığı

Georges Bataille, 20. yüzyıl felsefesinde aykırı filozofların en aykırılarından biridir. Edebiyatta kötülüğün yazarı olduğu gibi, felsefede de aşırılığın yazarıdır. Aykırı olduğu kadar felsefeyi aşırılığa vardıran düşünürlerin temsilcilerinin de başında yer alır. Bataille Nietzsche'nin takipcilerindendir, özellikle "Tanrı öldü" fikrinden yola çıkarak, yeni bir etik düşünceye yönelir. Yalnızca bu yönelim bilinen etik yaklaşımları altüst etmekle kalmaz, temel kavramları da yerle bir eder. Tanrı yerine iç deney'i, masumiyet yerine günahkarlığı, kesinlik yerine imkansızı, cinsellik yerine erotizmi ve pornografiyi, iyilik yerine kötülüğü, huzur yerine tehlikeyi öne alarak yeniden düşünür Bataille. Vardığı yer felsefenin aşırılığıdır. Bu anlamda Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida gibi bir şekilde Nietzsche'nin takipcisi olan düşünürleri önemli ölcüde etkilemiştir. Bu düşünürler aynı zamanda dilin sınırlarına yönelirler ve gerçekliği sorunsallaştırırlar.

Çalışmaları

Bütün Çalışmaları

Georges Bataille, Œuvres complètes (Paris: Gallimard)
 • Volume 1: Premiers écrits, 1922-1940: Histoire de l'œil - L'Anus solaire - Sacrifices - Articles.
 • Volume 2: Écrits posthumes, 1922-1940
 • Volume 3: Œuvres littéraires: Madame Edwarda - Le Petit - L'Archangélique - L'Impossible - La Scissiparité - L'Abbé C. - L'être différencié n'est rien - Le Bleu du ciel.
 • Volume 4: Œuvres littéraires posthumes: Poèmes - Le Mort - Julie - La Maison brulée - La Tombe de Louis ... - Divinus Deus - Ébauches.
 • Volume 5: La Somme athéologique I: L'Expérience intérieure - Méthode de méditation - Post-scriptum 1953 - Le Coupable - L'Alleluiah.
 • Volume 6: La Somme athéologique II: Sur Nietzsche - Mémorandum - Annexes.
 • Volume 7: L'économie à la mesure de l'univers - La Part maudite - La limite de l'utile (Fragments) - Théorie de la Religion - Conférences 1947-1948 - Annexes.
 • Volume 8: L'Histoire de l'érotisme - Le surréalisme au jour le jour - Conférences 1951-1953 - La Souveraineté - Annexes.
 • Volume 9: Lascaux, ou La naissance de l’art - Manet - La littérature et le mal - Annexes
 • Volume 10: L’érotisme - Le procès de Gilles de Rais - Les larmes d’Eros
 • Volume 11: Articles I, 1944-1949
 • Volume 12: Articles II, 1950-1961


Belirli Çalışmaları:
 • Histoire de l'oeil, 1928. (Gözün Hikayesi)
 • Le Bleu du ciel, 1935
 • Madame Edwarda, 1937.
 • L'expérience intérieure, 1943. (İç Deney)
 • La Part maudite, 1949
 • L'Erotisme, 1957 (Erotizm)
 • La littérature et le Mal, 1957. (Edebiyat ve Kötülük)
 • Les larmes d'Éros, 1961. (Eros'un Gözyaş)
 • L'Impossible, 1962. (İmkansız)
 • Ma Mére, 1966 (Annem)
 • Le Mort, 1967 (Ölüm)
 • [Théorie de la Religion, 1973.

Türkçedeki kitapları

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maurice Blanchot
6 yıl önce

anlarını arkadaşlarına rastladığı dönemlerle anlatır: Emmanuel Levinas, Georges Bataille, René Char and Robert Antelme. Arkadaşlık Blanchot'ta sürekli yinelenen...

Gnostik
3 yıl önce

yoluyla değil, fiziksel dünyadan kaçarak inanırlar. Gnostisizm ^ Bataille, Georges (1930). "Base Materialism and Gnosticism". Visions of Excess: Selected...

Gnostik, Gnostisizm
Ayberk Erkay
6 yıl önce

İmparatorluk Kuranlar - Boris Vian (Mitos-Boyut Yay.) Kurbanlar - Georges Bataille Scapin'in Dolapları - Moliere (Mitos-Boyut Yay.) Don Juan - Moliere...

1962
3 yıl önce

Cuthbert Faulkner, Nobel ödüllü, Amerikalı yazar (d. 1897) 9 Temmuz - Georges Bataille, Fransız yazar, sosyolog, antropolog ve filozof (d. 1897) 5 Ağustos...

1962, 17 Ocak, 1877, 19. yüzyıl, 1926, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963
Raymond Queneau
6 yıl önce

Jacques Baron, Georges Bataille, J.-A. Boiffard, Robert Desnos, Michel Leiris, Georges Limbour, Max Morise, Jacques Prévert, Georges Ribemont-Dessaignes...

9 Temmuz
3 yıl önce

1855) 1946 - Nevzat Tandoğan, Türk bürokrat (intihar) (d. 1894) 1962 - Georges Bataille, Fransız yazar, sosyolog, antropolog ve filozof (d. 1897) 1990 - Reşit...

9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz, 1764, 17 Temmuz, 1816
10 Eylül
3 yıl önce

Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1962) 1897 - Georges Bataille, Fransız sosyolog ve yazar (ö. 1962) 1899 - Wolf Messing, Sovyet telepat...

Emily Brontë
3 yıl önce

Brontës, Christine Alexander & Margaret Smith Literature and Evil, Georges Bataille The Brontë Myth, Lucasta Miller Emily, Daniel Wynne. Brontë Walterclough...

Emily Brontë, 1820, 1838, 1846, 1847, 1848, 19 Aralık, Brüksel, Charlotte, Tüberküloz, Uğultulu Tepeler