Girift

Kısaca: Girift , Türk musikisinde tahta perdeliler sınıfından eski bir nefesli çalgı. Kamıştan yapılır ve başparelidir. Görünüş olarak neye benzemekle beraber çoğunlukla daha küçük ve ses alanı daha dardır. Neyde üstte altı delik olmasına rağmen giriftin en baştaki biraz kenara açılan yedi deliği bulunmaktadır ve neyden oldukça farklı boğuk tatlı bir sesi vardır. Girift isminin çalınmasındaki güçlükler nedeniyle verildiği söylenmektedir. Çoğunlukla neyzenler tarafından ikinci çalgı olarak kullanılmıştır ...devamı ☟

Girift , Türk musikisinde tahta perdeliler sınıfından eski bir nefesli çalgı. Kamıştan yapılır ve başparelidir. Görünüş olarak neye benzemekle beraber çoğunlukla daha küçük ve ses alanı daha dardır. Neyde üstte altı delik olmasına rağmen giriftin en baştaki biraz kenara açılan yedi deliği bulunmaktadır ve neyden oldukça farklı boğuk tatlı bir sesi vardır. Girift isminin çalınmasındaki güçlükler nedeniyle verildiği söylenmektedir. Çoğunlukla neyzenler tarafından ikinci çalgı olarak kullanılmıştır ama çalınmasının zor ve ses alanının dar olması nedeniyle icracı sayısı her zaman sınırlı kalmıştır. Son üstadı Giriftzen Asım Bey’den sonra neredeyse tamamen terk edilmiş ve unutulmuştur. Neyzen Süleyman Erguner son yıllarda yaptığı çalışmalarla girifti tanıtmış ve bir albüm yayınlamıştır. Dış bağlantılar * Süleyman Erguner’in girift sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

girift

Osmanlıca girift kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Yakalama, tutma. * Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. * Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. * Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift çalana "Giriftzen" denilir.

girift

Türkçe girift kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. intricate

girift

birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık. (eski güzel yazı sanatında) boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı). türk müziğinde kullanılmış ney'e benzer bir çalgı.

girift

Türkçe girift kelimesinin Almanca karşılığı.
die Einbuchtung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Girift
5 ay önce

Girift, Türk musikisinde tahta perdeliler sınıfından eski bir nefesli çalgı. Kamıştan yapılır ve başparelidir. Görünüş olarak neye benzemekle beraber çoğunlukla...

Giriftzen Asım Bey
3 yıl önce

çalgılarından ney’in günümüzde unutulmuş bir cinsi olan girift adlı çalgının son icracısı kabul edilir. Girift üflemekte devrinin en başarılı icracısı idi. Müzisyenliğinin...

Tahtakale, Fatih
3 yıl önce

semtinden biri[kaynak belirtilmeli] olarak çoğu yokuş ve dar sokaklarında girift bir araç ve insan trafiği görülür. 1980 öncesinde gayriresmî döviz işlemleriyle...

Şalemar Bahçeleri
5 ay önce

Lahor şehrinin doğusunda 16 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bahçeler, girift duvar işçiliği ile ünlü bir tuğla duvarla çevrilidir. 1981'de Şalemar Bahçeleri...

Ferman
5 ay önce

serasker vesaireye gönderilirdi. Ferman şekil olarak, divani hat denilen girift keşideli yazıyla yazılırdı. ^ "TDK ferman maddesi". 15 Nisan 2010 tarihinde...

Ferman, Akkoyunlu, Altınordu, Hat, Memluk, Padişah, Tuğra, Vali, İlhanlılar, İrade, Kara Koyunlu
El Hamra Sarayı
5 ay önce

gerçek alemdeki izdüşümü sayılabilecek olan Elhamra'nın doğal çevreye uyumu, girift yapısı, farklı süslemeleri ve yaşanan mekân ile su ve yeşili belli bir ahenk...

El Hamra Sarayı, 1232, 1492, Endülüs, Kurtuba, Sevilla, Yahya Kemal Beyatlı, Arap Dünyası Enstitüsü, Washington Irwing, 5. Carlos, 1001 Gece Masalları
Girih
4 ay önce

diğer el sanatlarında kullanılan, köşeli geometrik şekillerden oluşan, girift bir şerit örgü süs sanatıdır. İran İslam sanatında, gereh-sazi desenleri...

Yahya Efendi Tekkesi
3 yıl önce

niteliğindedir. Tekkeye zaman içinde farklı mekanlar eklenmiştir. Bu durum yapıyı girift ve aynı zamanda organik bir hale getirmiştir. Tekkenin bir diğer özelliği...

Yahya Efendi Tekkesi, 1538, Beşiktaş, İstanbul, Kadirilik, Nakşibendilik, Yahya Efendi, Tekke, Yıldız mahallesi