Metabolik Yolak

Kısaca: metabolik yolak veya metabolik patika, hücre içinde meydana gelen bir dizi kimyasal tepkimedir; bunlar toplu olarak metabolizmayı oluştururlar. Her bir yolakta belli bir kimyasal bileşik, enzimler tarafından değişime uğrar. Bazı metabolik yolaklarda pekçok bileşik ve enzim yer aldığı için bunlar çok karmaşık olabilir. Hücrelerde pekçok yolak bulunur, bunlar ortak bileşiklerde kesiştikleri için karmaşık ağlar oluşturabilirler, bunlara metabolik ağ denir. Metabolik yolaklar organizmalarda homeosta ...devamı ☟

metabolik yolak veya metabolik patika, hücre içinde meydana gelen bir dizi kimyasal tepkimedir; bunlar toplu olarak metabolizmayı oluştururlar. Her bir yolakta belli bir kimyasal bileşik, enzimler tarafından değişime uğrar. Bazı metabolik yolaklarda pekçok bileşik ve enzim yer aldığı için bunlar çok karmaşık olabilir. Hücrelerde pekçok yolak bulunur, bunlar ortak bileşiklerde kesiştikleri için karmaşık ağlar oluşturabilirler, bunlara metabolik ağ denir. Metabolik yolaklar organizmalarda homeostaz sağlamakta rol oynar. Etimoloji Genel anlamıyla patika veya yolak, özellikle planlanıp inşa edilmemiş, üzerinde sürekli yürünmek sonucu oluşan bir yoldur. Biyokimyada bir molekülün değişime uğraya uğraya izlediği reaksiyonlar dizisi de soyut düzeyde bir yolağa benzetilmiştir. Genel bakış Her bir metabolik yolak, araürünleri ile birbirine bağlanmış bir biyokimyasal reaksiyonlar dizisidir: bir reaksiyonun ürünleri bir sonrakinin reaktanlarıdır. Metabolik yolaklar genelde tek yönlü olarak değerlendirilir, çünkü her kimyasal tepkime teorik olarak tersinir olsa da hücre içindeki şartlar, reaksiyon akısının pratikte tek yönlü ilerlemesini sağlar. :* Glikoliz ilk keşfedilen metabolik yolak olmuştur. :# Glukoz hücre içine girince, bu yolağın tersinmez ilk adımında ATP ile reaksiyona girerek glukoz 6-fosfata dönüşür. :# Yeterince enerji kaynağı bulunması halinde glikoliz tersine işleyip glikoneojenez yoluyla glukoz üretilir, bu da hücre içinde glikojen veya nişasta olarak depolanır. * Metabolik yolaklar çoğu zaman geri beslemeli inhibisyon ile denetlenir. Bazen bir döngünün ürünü aynı döngüyü yeniden başlatır, Krebs döngüsünde olduğu gibi. * Ökaryotlarda anabolik ve katabolik yolaklar, ya organeller sayesinde veya farklı enzim ve kofaktörler sayesinde birbirlerinden ayrı tutulurlar. Başlıca metabolik yolaklar

Hücresel solunum

Yakıt moleküllerinin parçalanmasıyla açığa çıkan enerjinin ATP'ye dönüşmesi için birkaç farklı ama birbiriyle ilişkili metabolik yolak vardır. Bunlar hemen her hücrede bir biçimde mevcuttur: # Glikoliz # Anaerobik solunum # Krebs döngüsü / Sitrik asit döngüsü # Oksidatif fosforilasyon Hemen her canlıda bulunan diğer yolaklar: * Yağ asidi oksidasyonu (β-oksidasyon) * Glukoneogenez * HMG-KoA redüktaz yolağı (izopren prenilasyon zincileri için bakınız kolesterol) * Pentose phosphate pathway (heksoz monofosfat şantı) * Porfirin sentezi (veya hem sentezi) yolağı * Üre döngüsü Cansız maddelerden enerjetik bileşikler elde edilmesi: * Fotosentez (bitkiler, algler, siyanobakteriler) * Kemosentez (bazı bakteriler) Veritabanları Her organizmadaki enzimler belli bir yolakları mümkün kılar. Canlı genomlarının dizilenmesi sonucu her canlıda hangi enzimlerin var olduğunu onların dizilerinden kestirmek mümkündür. Bu kestirmelerin bir kısmı deneysel verilerle teyid edilmiştir. Bu tür çalışmlara dayalı olarak her canlı için metabolik yolak veritabanları oluşuturulmuştur. MetaCyc 600'den fazla organizmaya özgü yolak veritabanlarını içerir. Bu veritabanlarından en kapsamlı olanı KEGG pekçok organizmanın enzimleri, genleri, reaksiyonları ve yolakları hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Bu tür veritabanları kullanılarak metabolizma modellemeleri yapmak mümkündür. Dış bağlantılar * Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) [1] * EcoCyc [2] * BioCyc [3].

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

HMG-KoA redüktaz yolağı
3 yıl önce

veya HMG-KoA redüktaz yolu hemen tüm canlı hücrelerinde görülen bir metabolik yolaktır. Bu reaksiyonlar zinciri sonunda oluşan hidrofobik moleküllerin hücre...

Iraksak evrim
6 yıl önce

ıraksak evrim olması mümkündür. Daha karmaşık sistemler, örneğin iki metabolik yolak, için de ıraksak evrim kavramı uygulanabilir. Iraksak evrimde benzerlik...

Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks
3 yıl önce

(LHPA), kompleks geribildirim mekanizmalarına sahip nöroendokrin bir yolak. Bu yolağın, stres maruziyeti sonucu artan aktivitesi hipotalamik "kortikotropin...

Pentoz fosfat yolu
3 yıl önce

yolu, amacı organizmaya NADPH ve pentozlar sağlamak olan bir metabolik yoldur. Bu metabolik yol ile yapılan yıkımdan ATP elde edilmez. Bu yol NADPH gereksiniminin...

Bir gen bir enzim hipotezi
3 yıl önce

öyle ki her gen bir enzimin üretiminden sorumludur, o enzim de metabolik bir yolakta bir adıma etki eder. Bu kavram George Beadle ve Edward Tatum tarafından...

Bir gen bir enzim hipotezi, Biyokimya, Canlı, Enzim, Gen, Protein, Taslak
Enzim inhibitörü
3 yıl önce

bir metabolik yolaktaki enzimler, son ürünler tarafından inhibe edilebilir. Bu tip negatif geri besleme, ürünler birikmeye başlayınca yolaktaki akıyı...

Dudak-damak yarığı
6 yıl önce

kapsayan, fetal hayatın erken evrelerinde gerçekleşen metabolik bir olaydır. Bu metabolik yolaktaki moleküllerden birinin eksikliği veya aktivite sorunu...

Dudak damak yarığı, Hastalık, EMedicine, Embriyo, Hastalık, Hastalık Veri Tabanı, ICD-10, MedlinePlus, OMIM, Medical Subject Headings, ICD-10 Chapter Q
Enzim
3 yıl önce

hızlandırdıklarından dolayı, bir hücredeki enzimlerin kümesi o hücrede hangi metabolik yolakların bulunduğunu belirler. Her katalizör gibi enzimler de bir tepkimenin...

Enzim, A vitamini, Bir gen bir enzim hipotezi, Biyolojik, Canlı, Gen, Hücre, Katalizör, Koenzim, Mide, Protein