``Gnothi seauton`` yani ``"Kendini bil"`` (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi`deki Apollo Tapınağı`nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Gnothi seauton

``Gnothi seauton`` yani ``"Kendini bil"`` (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi`deki Apollo Tapınağı`nın girişinde altın harflerle yazılıydı.

Deyiş en azından beş antik Yunan bilgesine atfedilmiştir:

Bazı kaynaklar da deyişi mitik Yunan şairi Phemonoe`ye atfetmiştir. Juvenalis`e göre bu ilke cennetten gelmektedir.

Latince deyiş genellikle ``nosce te ipsum`` olarak çevrilir. Alternatif bir Latince versiyonu olan ``temet nosce``, ``The Matrix`` filminde Kahin`in mutfağının girişinde yer alır.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar