Hal Fonksiyonu

Kısaca: Termodinamikte, hal fonksiyonu maddenin bulunduğu hale nasıl ulaştığını değil maddenin o andaki hali ile ilgili olan bir özelliktir. Bir hal fonksiyonu sistemin denge halini açıklar. ...devamı ☟

Termodinamikte, hal fonksiyonu`` maddenin bulunduğu hale nasıl ulaştığını değil maddenin o andaki hali ile ilgili olan bir özelliktir. Bir hal fonksiyonu sistemin denge halini açıklar. Örneğin, iç enerji, entalpi, entropi hal değerleridir çünkü termodinamik sistemlerde değerlenebilir olarak bir denge açıklarlar. Aynı zamanda mekanik ve ısı yöntem değerleridir çünkü değerlenebilir olarak termodinamik sistemlerde denge sistemleri arasında geçişleri açıklarlar.

taslak-fizik Fizik Portalı konusu

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Durum fonksiyonu
2 ay önce

Termodinamikte hal fonksiyonu, maddenin bulunduğu hale nasıl ulaştığını değil maddenin o andaki hali ile ilgili olan bir özelliktir. Bir hal fonksiyonu sistemin...

Meromorf fonksiyon
3 yıl önce

fonksiyondur. Burada, artık, her meromorf fonksiyonu Riemann küresi üzerinde değerleri olan holomorf fonksiyon şeklinde anlamak doğru değildir: İki eşboyutu...

Dalga Fonksiyonu
2 ay önce

Kantum fiziğinde dalga fonksiyonu izole bir kuantum sistemindeki kuantum durumunu betimler. Dalga fonksiyonu karmaşık değerli bir olasılık genliğidir...

Dalga fonksiyonu, Paul Dirac, Schrödinger Denklemi, Werner Heisenberg, Matris mekaniği
Hal
2 ay önce

yapan bir yapı; HAL (Hardware Abstraction Layer)HAL, NT tabanlı işletim sistemlerinde oluşan bu sorundan ötürü geliştirilmiş bir fonksiyondur. Fiziksel donanımlar...

HAL 9000, 12 Ocak, 1968, 1992, 2001: Bir Uzay Destanı, IBM, Stanley Kubrick, İllinois, Urbana, Arhur C. Clarke
Karakteristik fonksiyon
2 ay önce

\,} Rassal değişken için bir olasılık yoğunluk fonksiyonu, yani fX, var ise karakteristik fonksiyonu şöyle ifade edilir: E ⁡ ( e i t X ) = ∫ − ∞ ∞ e...

Kriptografik özet fonksiyonu
3 yıl önce

Kriptografik özet fonksiyonu çeşitli güvenlik özelliklerini sağlayan bir özet fonksiyonudur. Veriyi belirli uzunlukta bir bit dizisine, (kriptografik)...

Fonksiyon uzayı
2 ay önce

vektör uzayları haline getirecek yeterli teknikleri geliştirip sonlu boyutlu normlu uzaylar için geçerli olan fikirleri bu halde fonksiyon uzaylarına uygulamaktır...

Oyun Çubuğu
2 ay önce

yapıları olan, yönlendirme fonksiyonu Analog'olan ve her türlü hassas yönlendirmeyi algılayan ve en önemlisi giriş ve çıkış fonksiyonu olan kontrol aracıdır...

Oyun çubuğu, Bilgisayar, Ekran, Elektronik, Fonksiyon, Robot, Robot kol, Bileşke yön, Video oyunları