Termodinamikte, hal fonksiyonu maddenin bulunduğu hale nasıl ulaştığını değil maddenin o andaki hali ile ilgili olan bir özelliktir. Bir hal fonksiyonu sistemin denge halini açıklar.

Hal fonksiyonu

Termodinamikte, ``hal fonksiyonu`` maddenin bulunduğu hale nasıl ulaştığını değil maddenin o andaki hali ile ilgili olan bir özelliktir. Bir hal fonksiyonu sistemin denge halini açıklar. Örneğin, iç enerji, entalpi, entropi hal değerleridir çünkü termodinamik sistemlerde değerlenebilir olarak bir denge açıklarlar. Aynı zamanda mekanik ve ısı yöntem değerleridir çünkü değerlenebilir olarak termodinamik sistemlerde denge sistemleri arasında geçişleri açıklarlar.

taslak-fizik Fizik Portalı konusu

Stavová veličina ZustandsgröíŸe State function Stato-funkcio Función de estado تابع حالت Fonction d`í©tat íllapotjelzÅ‘ Funzione di stato 状態量 Toestandsfunctie Funkcja stanu Funçí£o de estado Stavová veličina Tillstí¥ndsfunktion 热力学函数

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar