Hava Trafik Hizmeti

Kısaca: Hava trafik hizmeti (ATS), uçuş ve yer emniyetini artırmak ve uçuşların akıcı gerçekleşmesine yardımcı olmak için çeşitli havacılık birimleri tarafından, gerçek zamanlı olarak, havacılara sağlanan hizmet. ATS kısaltması İngilizce ''Air Traffic Service'' kavramının akronimidir. Benzer şekilde hava trafik hizmeti üniteleri için -özellikle farklı alt birimler bir arada kastediliyorsaCAP 493. section 1, chapter 1, sf 2 (örneğin ATC ve AFIS)- ATSU (Air Traffic Service Unit) kısaltması kullanılı ...devamı ☟

Hava trafik hizmeti
Hava Trafik Hizmeti

Hava trafik hizmeti (ATS), uçuş ve yer emniyetini artırmak ve uçuşların akıcı gerçekleşmesine yardımcı olmak için çeşitli havacılık birimleri tarafından, gerçek zamanlı olarak, havacılara sağlanan hizmet. ATS kısaltması İngilizce ''Air Traffic Service kavramının akronimidir. Benzer şekilde hava trafik hizmeti üniteleri için -özellikle farklı alt birimler bir arada kastediliyorsa (örneğin ATC ve AFIS)- 'ATSU (Air Traffic Service Unit) kısaltması kullanılır. Amaçları Hava trafik hizmetlerinin amaçları şu şekilde özetlenebilir: * Havadaki ve yerdeki hava taşıtlarının birbirleri ile çarpışmasını önlemek * Yerde meydan manevra sahasında hareket eden hava araçları ve diğer nesnelerin çarpışmasını önlemek * Düzenli ve hızlı bir trafik akışı sağlamak * Uçuşların güvenli ve verimli gerçekleşmesi için tavsiye ve bilgi sağlamak * Arama-kurtarma hizmetine ihtiyaç duyan hava araçlarını ilgili birimlere bildirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak Bu görevlerin bir kısmı farklı alt birimler arasında paylaştırılır. Türleri ICAO'ya göre ATS hizmetleri şu ana başlıklar altında toplanır: * Hava trafik kontrol hizmeti (ATC) ** Saha kontrol ** Yaklaşma kontrol ** Meydan kontrol * Hava trafik tavsiye hizmeti (ATAS) * Uçuş bilgi hizmeti (FIS) * İkaz hizmeti (ALRS) Bazı ülkelerde kontrolsüz hava sahalarında verilen hizmetler için ATSOCAS sayfasına bakınız. Tahsisi Bir bölge veya meydandaki hava trafik hizmetleri şu faktörlere bakılarak tahsis edilir. * Trafiğin türü (hava aracı tipi) * Trafiğin yoğunluğu * Meteorolojik şartlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hava Trafik Kontrol
1 yıl önce

Hava trafik kontrol hizmeti (ATC), hava araçlarının manevra sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını...

Hava trafik tavsiye hizmeti
4 yıl önce

Hava trafik tavsiye hizmeti (ATAS), çeşitli hava trafik hizmet üniteleri (ATSU) tarafından kontrolsüz hava sahalarında verilen bir ATS hizmeti. ATAS kısaltması...

Area Control Centre
4 yıl önce

şu hizmetleri verir: Hava trafik kontrol (ATC) Hava trafik tavsiye hizmeti (ATAS) Uçuş bilgi hizmeti (FIS) İkaz hizmeti (ALRS) Kontrolsüz hava sahalarında...

ATIS
5 yıl önce

verir. RVR -mümkünse- aletle ölçülmüş değerdir. Uçucular yerde veya havada hava trafik birimleri ile ilk temaslarında ATIS bilgilerine sahip olup olmadıklarını...

ATSOCAS
4 yıl önce

ülkelerde kontrolsüz hava sahalarında verilen hava trafik hizmetlerini (ATS) tanımlamakta kullanılan bir kavram. ATSOCAS şu hizmetleri kapsar: Basic Service...

Uçuş bilgi hizmeti
1 yıl önce

hizmeti (AFIS), bazı ülkelerde hava trafik kontrol ünitesi olmayan meydanlarda uçuşun verimli ve güvenli gerçekleşmesi için verilen bir hava trafik hizmetidir...

Kontrolsüz hava sahası
1 yıl önce

ADR'lerde ayrım hizmeti sadece IFR trafiğe verilir. Radyo-telsiz usulleri A sınıfı hava sahalarındaki gibidir. Open-FIR, G sınıfı hava sahalarıdır. Open-FIR'larda;...

Kontrollü hava sahası
1 yıl önce

Kontrollü hava sahaları veya CAS (controlled airspace), içerisinde gerçekleşen tüm uçuşlara hava trafik kontrol (ATC) hizmeti verilen hava sahalarıdır...