Hcl

Kısaca: Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bir bileşik. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. ...devamı ☟

HCl
HCl

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidroklorik asit
3 yıl önce

klorür, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan meydana gelir ve formülü HCl'dir. Hidrojen klorür, oda sıcaklığında bir litre suda, yaklaşık 450 litre gibi...

Kimya, Klor, Hidrojen, Basınç, Simya, Oksijen, Tuz Ruhu, Ph, Tarih
Hidrojen klorür
3 yıl önce

Hidrojen klorür, HCl formülüne sahip renksiz, zehirli bir gazdır. Hidrojen ve klor elementlerin oluşan inorganik bileşiktir. Havadaki nem ile temasında...

Hidrojen klorür, Hidrojen, Kimya, Klor, Taslak
Vinil klorür
3 yıl önce

→ ClCH2CH2Cl → direkt klorlama ClCH2CH2Cl → CH2=CHCl + HCl → direkt klorlama CH2=CH2 + 2 HCl + ½ O2 → ClCH2CH2Cl + H2O → oksi klorlama klor alkali fabrikasından...

Gastrik asit
3 yıl önce

üretilmektedir. Asit, tam bir formüle sahip olmamakla beraber, hidroklorik asit (HCl), potasyum klorit (KCl) ve sofra tuzu (NaCl) içermektedir. Asidin pH değeri...

Tıp, İnsan, Mide, Organlar, Mide öz suyu
Kimyasal reaksiyon
3 yıl önce

ısıveren, tersi durumdaysa tepkime ısı alandır... ÖRNEĞİN; H2 + Cl2 → 2 HCl + 44 kkal tepkime sayesinde tepkimeye giren H2 ve Cl2 moleküllerinde iki...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Sodyum hipoklorit
3 yıl önce

NaOCl ( aq ) + HCl ( aq ) ⟶ HOCl ( aq ) + NaCl ( aq ) {\displaystyle {\ce {NaOCl(aq) + HCl(aq) -> HOCl(aq) + NaCl(aq)}}} HOCl ( aq ) + HCl ( aq ) + 3 I...

Çamaşır suyu, 1756, 1772, 1785, 1799, 1880, 1897, 1913, 1922, Alkali, Avrupa
Diklorometan
3 yıl önce

üretilmiştir. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl Bu tepkimenin ürünleri olarak klorometan...

Amonyum hidroksit
3 yıl önce

asit kullanarak amonyum klorür (nişadır) üretimi HCl + NH 4 OH = NH 4 Cl + H 2 O {\displaystyle {\ce {HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O}}} Nitrik asit kullanarak...