Hidroliz

Kısaca: Hidroliz Alm. Hydrolyse (f), Fr. Hydrolyse (f), İng. Hydrolysis. Bir bileşiğin su vasıtası ile bölündüğü kimyasal bozunma reaksiyonu. Bu reaksiyonda su da bölünmeye uğrar. ...devamı ☟

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır.

Hidroliz reaksiyonunun genel ifadesi:

RX+HOH ® RH+XOH

şeklindedir. Metalik, metalik olmayan ve organik bileşikler hidrolize uğrayabilirler. Hidroliz olayı, su yerine başka sıvı ile olursa bu olaya solvaliz denir.

Yağlar hidrolize edilirse sabun elde edilir. Bu reaksiyona da sabunlaşma reaksiyonu denir. Çay şekeri (sakkaroz) hidrolize edilirse glikoz ve fruktoz elde edilir. Odun artıklarındaki selülozun hidrolizi ile şeker ve alkol elde edilebilir. Bitki ve hayvan hücrelerindeki hidroliz reaksiyonları enzimler tarafından katalize edilir ve böylece nişasta, maltoz ve dekstrine hidrolize olur.

Metal tuzlarının hidrolizi ile baz ve asit meydana gelir. Mesela potasyum siyanürün (KCN) hidrolizinden potasyum hidroksit (KOH) ve siyanür asidi (HCN) elde edilir. Potasyum hidroksit kuvvetli baz olduğundan reaksiyonun yapıldığı ortam bazik olur. Yine benzer şekilde amonyum klorür (NH4Cl) suda çözülürse hidrolize uğrar ve amonyum hidroksit ile hidrojen klorür asidi elde edilir. Hidrojen klorür asidi kuvvetli olduğundan ortam asidik olur. Organik bileşiklerin hidrolizine tipik Örnek olarak etil klorürün (C2H5Cl) hidrolizi verilebilir:

C2H5Cl + HOH ® C2H5OH + HCl

Ametal halojenürler su ile hidroliz olarak iki ayrı aside bölünür.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Hidroliz

Hydrolysis

Hidroliz

Türkçe Hidroliz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hydrolysis

Hidroliz

bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime.

Hidroliz

Türkçe Hidroliz kelimesinin Fransızca karşılığı.
hydrolyse [la]

Hidroliz

Türkçe Hidroliz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hydrolyse

misafir - 8 yıl önce
hidroliz işlemini gerçekleşmesi zolu bir aşamadır.Hidraliz işleminin olabilmesi için su ile bir etkileşiminde bulunan kimyasalın bir şekilde suyun içine geçmesi gerekir.. (yardımcı olduysm sevinirim)

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tanen
3 yıl önce

eşliğinde hidroliz olarak gallik asit, pirokateşik asit ve şeker gibi, suda çözünebilen bileşikler verir. Suda az, alkolle asetonda iyi çözünür. Hidroliz olabilen...

Tanen, Amorf katı, Bademcik, Basur, Bitki, Camellia sinensis, Enzim, Farenjit, Fransızca, Hidroliz, Kök
Pankreatik lipaz
3 yıl önce

trigliserit moleküllerini hidroliz eden, lipaz türü bir enzimdir. Kofaktör olarak kolipaz ve safra asitleri kullanır. Hidroliz reaksiyonu sonucu açığa monoasilgliserol...

Metabolizma
3 yıl önce

ürünlere metabolitler adı verilir. Başlıca metabolizma reaksiyonları: Hidroliz reaksiyonları Kondensasyon reaksiyonları Oksidoredüksiyon (redoks) reaksiyonları...

Metabolizma, Biyoloji, Katabolizma, Taslak, Anabolizma
Ligaz
2 yıl önce

grup hidroliz olur. Genelde ligazlar aşağıdaki tip reaksiyonu katalizler: Ab + C → A–C + b veya bazen Ab + cD → A–D + b + c Küçük harfler, hidroliz olan...

Nişasta
3 yıl önce

(kloroplast ve amyloplast) gerçekleşir. Nişasta suda çözünmez. Sindirilmesi hidroliz yoluyla olur, bu reaksiyonu katalizleyen amilaz enzimleri glikozlar arasındaki...

Nişasta, Nişasta
Fosfodiester bağı
3 yıl önce

doğru azalır. DNA ve RNA'da yer alan nükleotitlerdeki fosfolipit bağları hidroliz veya enzimler aracılığıyla parçalanabilir. Bu enzimlere nükleaz adı verilir...

Proteaz
2 yıl önce

parçalanmasından sorumlu enzim grubu. Proteazlar veya peptidazlar peptid bağlarının hidroliz reaksiyonu ile yıkımını katalizler. Proteaz enzimleri hayvan, bitki, bakteri...

Proteaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Protein, Taslak
Adenozin Trifosfat
3 yıl önce

iletimi sağlayan reaksiyonlarda Salgılama olaylarında ATP, bir tüp içinde hidroliz edildiğinde açığa çıkan enerji bu tüpün içindeki suyu ısıtır. Ancak bu...

Adenozin trifosfat, ADP, Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Anaerobik, Biyokimya, Enzim, Fermantasyon, Fotosentez, GTP, Glikoliz