Hz.İbrahim

İbrahim veya Abraham (İbranice: אברהם‎), yaklaşık olarak MÖ 2. binyılda yaşadığına inanılan İbranî dinî şahsiyet. İslam'a göre bir peygamber, Musevilik ve Hristiyanlığa göre ise din büyüğüdür.

Hz.İbrahim

Hz.İbrahim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İbrahim

İlgili konuları ara

Yanıtlar