I

Kısaca: İ Türk Alfabesi`sinin onikinci harfidir. Büyük harf olarak ``İ``, küçük harf olarak ise ``i`` şeklinde yazılır, ve bu gerek bilgisayar gerek ise mobil telefonlarda büyük problem yaratmaktadır. Cumhuriyet döneminde alfabe değiştirildiğinde hem ``I`` sesini temsil etmesi gereken bir harf gerekliydi hem de halkın kafasını karıştırmayacak bir çözüm bulunmalıydı, bu nedenle ``i`` sesini temsil etmesi için (diğer tüm dillerde büyük harfte ``I`` küçük harfte ``i`` olarak gösterilmesine rağmen) ha ...devamı ☟

}

İ Türk Alfabesi`sinin onikinci harfidir. Büyük harf olarak ``İ``, küçük harf olarak ise ``i`` şeklinde yazılır, ve bu gerek bilgisayar gerek ise mobil telefonlarda büyük problem yaratmaktadır. Cumhuriyet döneminde alfabe değiştirildiğinde hem ``I`` sesini temsil etmesi gereken bir harf gerekliydi hem de halkın kafasını karıştırmayacak bir çözüm bulunmalıydı, bu nedenle ``i`` sesini temsil etmesi için (diğer tüm dillerde büyük harfte ``I`` küçük harfte ``i`` olarak gösterilmesine rağmen) harfler ``İi`` ve ``Iı`` olarak tekrar yaratıldı. Bugün bu iki harf sadece Türkçe ve diğer Türk lehçelerinde kullanılır.

i

İngilizce i kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. i (novena letra del abecedario inglés)

i

İngilizce i kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. i, neuvième lettre de l'alphabet

i

İngilizce i kelimesinin Almanca karşılığı.
[I] n. ich, Pronomen der ersten Person singular zur Selbstbeschreibung n. I, die Zahl 1 in römischen Zahlen n. I, Inoshishi, "Schwein", chinesisches Sternzeichen

i

İngilizce i kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. i, I, nona lettera dell'alfabeto inglese

i

İngilizce i kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. a nona letra do alfabeto

i

[I] i. bir (romen)

i

Almanca i kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. i, ninth letter of the English alphabet in, into; within; inside

i

İtalyanca i kelimesinin İngilizce karşılığı.
art. the

i

Türkçe i kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ninth letter of the English alphabet n. i, ninth letter of the English alphabet n. i, ninth letter of the English alphabet

i

İngilizce i kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. i (negende letter in het alfabet)

i

n. ninth letter of the English alphabet n. i, ninth letter of the English alphabet n. i, ninth letter of the English alphabet

i

türk abecesinin on ikinci harfi, sesbilim bakımından ince, düz, dar ünlüyü gösterir. bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür.

i

Almanca i kelimesinin İtalyanca karşılığı.
intrj. oh!

i

İtalyanca i kelimesinin Fransızca karşılığı.
(articolo determinativo) le; la; les

i

Türkçe i kelimesinin Almanca karşılığı.
i

İlgili konular

i a b c d e f g h harf

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

3 yıl önce

İ, i, Türk alfabesinin on birinci harfidir. Yazıda [i] sesini göstermek için kullanılır. Bilinen ve uygulananın aksine 1353 numaralı Türk harflerinin...

í
6 yıl önce

Íí, birçok dilde vurgulu İ harfidir ve sesli harfin uzatılması ile sağlanır. Kullanımı yine de dilden dile farklılık gösterir. Faroeca, Macarca, İzlandaca...

I
3 yıl önce

bir çözüm bulunmalıydı, bu nedenle i sesini temsil etmesi için (diğer tüm dillerde büyük harfte I küçük harfte i olarak gösterilmesine rağmen) harfler...

İ, A, B, C, D, E, F, G, H, Harf, I
Î
6 yıl önce

olarak yer almamasına rağmen aynı biçimde yazılan sözcüklerin ayrılmasında ve İ harfini uzatmak için kullanılır. Fransızcanın eski yazım kurallarına göre...

íŽ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn
3 yıl önce

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, İstanbul'da 1795 yılında kurulan; Osmanlı ordusu için topçu ve istihkam subayı yetiştiren askerî okul. Gemi inşaatı, inşaat...

Fecr-i Ati
3 yıl önce

Fecr-i Ati (günümüz Türkçesiyle: Geleceğin Şafağı) bir edebi topluluktur. Fecr-i Ati'nin Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğan bir akım olduğu savunulmuştur...

Fecr-i Ati, 1909, 1912, 24 Şubat, Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Edebiyat-ı Cedide, Emin Bülent Serdaroğlu, Faik Ali Ozansoy, Fuat Köprülü, Hamdullah Suphi Tanrıöver
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
3 yıl önce

Tıphane, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane veya Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, kökü Osmanlı padişahı II. Mahmut'un 14 Mart 1827’de açtığı Tıphane'ye uzanan...

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 14 Mart, 1827, II. Mahmut, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Türkiye, Tıp
Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti
6 yıl önce

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti, 1864 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet...