I. Alexander

I. Alexander
Doğum ?
Ölüm 115/119
Roma (?)
Görev süresi 105/109 - 115/119
Önce gelen Aziz Evaristus
Sonra gelen I. Sixtus


I. Alexander (ö. y. 115/119, Roma (?); yortu günü 3 Mayıs) Aziz Petrus`tan sonra papa seçilen beşinci kişi.

Aziz Evaristus yerine papa seçilen I. Alexander`ın on yıl sürdüğüne inanılan papalığı (105-115 veya 109-119 yılları arasında olduğu sanılmaktadır) ile ilgili tüm bilinenler, Papa Aziz Eusebios`un verdiği bilgilere dayanmaktadır. Bazı yazarların iddialarına göre, kutsanmış su ve kutsal ayin şarabını suyla karıştırma geleneğini başlatmış, dinsel törenlerde de bazı reform uygulamalarına gitmiştir. İmparator Traianus ya da Hadrianus devrinde başı kesilerek öldürüldüğü sanılmaktadır. Hapishanede tutuklu bulunduğu sırada gardiyanı Aziz Quirinus ve onun kızı Azize Balbina`yı da Hristiyan yaptığı söylenmektedir. Bazı tarihçi tarafından, Via Nomentana`da gömülü olan Aziz Alexander`la karıştırılmıştır.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Aziz Evaristus | başlık= Papa | yıllar= 105/109 - 115/119 | sonra= I. Sixtus bitiş kutusu

DEFAULTSORT:Alexander, 1

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.