Reform

Kısaca: Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Reform'un Nedenleri 1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. 2-Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması. 3-Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin so ...devamı ☟

Reform Haritası

Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir.

Reform'un Nedenleri

1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

2-Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

3-Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

4-Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

5-Rönesans hareketlerinin etkisi.

Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.

1517'li yıllarda Reform düşüncesi Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve Kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir.

Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya'da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.

Reform'un Sonuçları

1-Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.

2-Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.

3-Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

4-Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

5-Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.

Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.

1-Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.

2-Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.

3-Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.

4-Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyandı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlı'da dini bakımdan bağımsız olan Hıristiyan Toplumu, Avrupa'daki mezhep kavgalarından etkilenmedi. Bunda Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan halkı kilisenin suistimallerine karşı koruması etkili olmuştur.

Reform

1. anlamı Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat.
2. anlamı düzene koymak, yeniden teşkil etmek, yeni şekle koymak.
3. anlamı düzeltmek. geliştirmek. düzelmek. gelişmek. -de reform yapmak. reform. düzeltim.
4. reform.

Reform

Reform İngilizce anlamı ve tanımı

Reform anlamları

  1. (v. i.) To return to a good state; to amend or correct one's own character or habits; as, a man of settled habits of vice will seldom reform.
  2. (noun) Amendment of what is defective, vicious, corrupt, or depraved; reformation; as, reform of elections; reform of government.
  3. (v. t.) To put into a new and improved form or condition; to restore to a former good state, or bring from bad to good; to change from worse to better; to amend; to correct; as, to reform a profligate man; to reform corrupt manners or morals.

Reform tanım:

Kelime: re·form
Söyleniş: ri-'form
İşlev: verb
Kökeni: Middle English, from Middle French reformer, from Latin reformare, from re- formare to form, from forma form
transitive senses
1 a : to put or change into an improved form or condition b : to amend or improve by change of form or removal of faults or abuses
2 : to put an end to (an evil) by enforcing or introducing a better method or course of action
3 : to induce or cause to abandon evil ways reform a drunkard
4 a : to subject (hydrocarbons) to cracking b : to produce (as gasoline or gas) by cracking
intransitive senses : to become changed for the better
synonym see CORRECT
- re·form·abil·i·ty /-"for-m&-'bi-l&-tE/ noun
- re·form·able /-'for-m&-b&l/ adjective

Reform ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Reclaim, Rectify, Regenerate,

Reform

İngilizce Reform kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. reforma, reformación
v. reformar, enmendar; reformarse; cambiar la forma de; regenerar

Reform

İngilizce Reform kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. réforme, amendement
v. reformer; corriger

Reform

İngilizce Reform kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Reformierung; (Ver-) Besserung; Reformation
v. reformieren; erneuern; neu gründen

Reform

İngilizce Reform kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. riforma; ravvedimento
v. riformare, apportare riforme a; correggere, rimettere sulla retta via, fare ravvedere; eliminare, porre fine a

Reform

İngilizce Reform kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. reforma, conserto
v. reformar

Reform

f. reform yapmak, devrim yapmak, düzeltmek, ıslah etmek, düzelmek, adam olmak, tekrar kurmak, yeniden düzenlemek, yeniden biçimlendirmek, tekrar sıraya koymak (askerler)
i. devrim, ıslah, reform, yenilik, yeniden düzenleme, yeniden kurma

Reform

Almanca Reform kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. correction, improvement, amendment

Reform

Türkçe Reform kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. correction, improvement, amendment
v. amend, fix, correct, improve, make positive changes
n. reform, correction, improvement, amendment

Reform

İngilizce Reform kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. reformeren
ww. opnieuw vormen, maken; hergroeperen, opnieuw opstellen (militaire term); hervormen; bekeren, verbeteren

Reform

n. correction, improvement, amendment
v. amend, fix, correct, improve, make positive changes
n. reform, correction, improvement, amendment

Reform

Almanca Reform kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
hervorming

Reform

daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme, düzeltim, ıslahat: tanzimatın çeşitli reformlarını gerçekleştirmeyen, onları kendi çıkarlarına uyacak şekle sokmayı başaran dinciler değil, toprak ağaları ve derebeyi artıklarıdır .

Reform

Almanca Reform kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. réforme (f)

Reform

Almanca Reform kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. riforma (f)

Reform

Almanca Reform kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. reforma (f)

Reform

Almanca Reform kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. iyileştirme (f), reform (f)

Reform

Türkçe Reform kelimesinin Fransızca karşılığı.
réforme [la]

misafir - 8 yıl önce
martin lutherin bir din adamı olduğunu belirtmemişsiniz

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.