Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Reform'un Nedenleri 1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması. 2-Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması. 3-Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin so...

REFORM (almanca) türkçe anlamı
1. i. iyileştirme (f)
2. reform (f)
REFORM (inglizce) türkçe anlamı
3. f. reform yapmak
4. devrim yapmak
5. düzeltmek
6. ıslah etmek
7. düzelmek
8. adam olmak
9. tekrar kurmak
10. yeniden düzenlemek
11. yeniden biçimlendirmek
12. tekrar sıraya koymak (askerler)
13. i. devrim
14. ıslah
15. reform
16. yenilik
17. yeniden düzenleme
18. yeniden kurma
REFORM (türkçe) anlamı
19. Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik
20. iyileştirme
21. düzeltme
22. ıslahat
23. 2. anlamı düzene koymak
24. yeniden teşkil etmek
25. yeni şekle koymak.
26. 3. anlamı düzeltmek. geliştirmek. düzelmek. gelişmek. -de reform yapmak. reform. düzeltim.
27. 4. reform.
REFORM (türkçe) anlamı
28. daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik
29. düzeltme
30. düzeltim
31. ıslahat: tanzimatın çeşitli reformlarını gerçekleştirmeyen
32. onları kendi çıkarlarına uyacak şekle sokmayı başaran dinciler değil
33. toprak ağaları ve derebeyi artıklarıdır .
1. n. correction
2. improvement
3. amendment
4. v. amend
5. fix
6. correct
7. improve
8. make positive changes
9. n. reform
10. correction
11. improvement
amendment,
REFORM (türkçe) ingilizcesi
12. n. correction
13. improvement
14. amendment
15. v. amend
16. fix
17. correct
18. improve
19. make positive changes
20. n. reform
21. correction
22. improvement
amendment,
Reform (almanca) ingilizcesi
23. n. correction
24. improvement
25. amendment,

Reform İngilizce anlamı ve tanımı

Reform anlamları
    (v. i.) To return to a good state
26. to amend or correct one's own character or habits
27. as
28. a man of settled habits of vice will seldom reform.(noun) Amendment of what is defective
29. vicious
30. corrupt
31. or depraved
32. reformation
33. as
34. reform of elections
35. reform of government.(v. t.) To put into a new and improved form or condition
36. to restore to a former good state
37. or bring from bad to good
38. to change from worse to better
39. to amend
40. to correct
41. as
42. to reform a profligate man
43. to reform corrupt manners or morals.
Reform tanım:
Kelime: re·form
44. Söyleniş: ri-'form
45. İşlev: verb
46. Kökeni: Middle English
47. from Middle French reformer
48. from Latin reformare
49. from re- formare to form
50. from forma form
51. transitive senses
52. 1 a : to put or change into an improved form or condition b : to amend or improve by change of form or removal of faults or abuses
53. 2 : to put an end to (an evil) by enforcing or introducing a better method or course of action
54. 3 : to induce or cause to abandon evil ways reform a drunkard
55. 4 a : to subject (hydrocarbons) to cracking b : to produce (as gasoline or gas) by cracking
56. intransitive senses : to become changed for the better
57. synonym see CORRECT
58. - re·form·abil·i·ty /-for-m&
59. -'bi-l&
60. -tE/ noun
61. - re·form·able /-'for-m&
62. -b&
63. l/ adjective
64.
Reform ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Reclaim
65. Rectify
66. Regenerate
67.
REFORM (türkçe) fransızcası
1. réforme [la]
Reform (ingilizce) almancası
1. n. Reformierung
2. (Ver-) Besserung
3. Reformation
4. v. reformieren
5. erneuern
6. neu gründen
Reform (ingilizce) italyancası
1. s. riforma
2. ravvedimento
3. v. riformare
4. apportare riforme a
5. correggere
6. rimettere sulla retta via
7. fare ravvedere
8. eliminare
9. porre fine a
Reform (ingilizce) ispanyolcası
1. s. reforma
2. reformación
3. v. reformar
4. enmendar
5. reformarse
6. cambiar la forma de
7. regenerar
Reform (ingilizce) portekizcesi
1. s. reforma
2. conserto
3. v. reformar
Reform (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. reformeren
2. ww. opnieuw vormen
3. maken
4. hergroeperen
5. opnieuw opstellen (militaire term)
6. hervormen
7. bekeren
8. verbeteren

Reform hakkında bilgiler

Katolik Kilisesi'nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir.

Reform'un Nedenleri

1-Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

2-Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

3-Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

4-Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

5-Rönesans hareketlerinin etkisi.

Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.

1517'li yıllarda Reform düşüncesi Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve Kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir.

Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya'da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.

Reform'un Sonuçları

1-Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.

2-Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.

3-Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

4-Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

5-Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.

Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.

1-Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.

2-Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.

3-Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.

4-Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyandı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlı'da dini bakımdan bağımsız olan Hıristiyan Toplumu, Avrupa'daki mezhep kavgalarından etkilenmedi. Bunda Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan halkı kilisenin suistimallerine karşı koruması etkili olmuştur.

Reform nerede?

Reform haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Avrupa Siyasi Tarihi - Reform Hareketleri

Krallar ve zengin burjuvalar, kilisenin manevi sınırlandırmalarına ve genel hükümranlığına ve koyduğu vergilere karşı çıkmaya başlamış ve bunun sonucu olarak, krallar dinin lideri olarak Papanın yerini alma eğilimine girmişlerdir. Bunun sonucunda, Bohemya, Kuzey Almanya, ...

Reform Kiliseleri

Reform Kiliseleri, 16. yüzyıl Reform hareketinden doğan klasik Protestanlığın temsilcisi büyük gruplardan biri. Başlangıçta, Reform ilkelerini benimseyen kiliselerin tümü kendilerini Katolik Kilisesi`nden ayırmak amacıya bu adı kullanıyordu.

Reform (tarih)

Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.

Hollanda Reform Kilisesi

Hollanda Reform Kilisesi, (Felemenkçe : ''Nederlandse Hervormde Kerk NHK''), Hollanda'nın en büyük Protestan kilisesi.16. yüzyıldaki Reform hareketi sırasında gelişen resmi Felemenk Reform Kilisesi'nin devamıdır.

Protestan Reform Hareketi

16. yüzyıl sürecinde Katolik Kilisesi dini amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ilk olarak Almanya'da başlayarak Avrupa ülkelerine de yayılan dini anlamda oluşan yeniliklerin tümüne denmektedir.

Reform Partisi (ABD)

Reform Partisi ABD'deki siyasi partilerden biridir. 1995 yılında işadamı Ross Perot tarafından Demokratik ve Cumhuriyetçi Partilere bir alternatif oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Ekonomik konularda tutucu bir siyaset izleyen Reform Partisi genellikle sosyal konulardan uzak kalmayı tercih ...