Imparator

İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarıdır. Latince ``imperator`` (askeri kumandan) kelimesinden gelir. Rütbe ve mevkii olarak kraldan üstündür. İmparatorun eşine veya imparatorluğun bayan hükümdarına imparatoriçe denir.

İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarıdır. Latince ``imperator`` (askeri kumandan) kelimesinden gelir. Rütbe ve mevkii olarak kraldan üstündür. İmparatorun eşine veya imparatorluğun bayan hükümdarına imparatoriçe denir.

İmparator ile diğer monarşi hükümdarları arasındaki farklar

Monarşi ile yönetilen devletlerin hükümdarları değişik ünvanlarla anılırlar. En yaygın olarak kullanılanları kral ve imparatordur. Net bir ayrım olmamakla beraber, tarihçilerin yaptığı tercüme ve yorumlara bakılarak farklılıklar şu şekilde listelenebilirler:
  • İmparator, bilfiil veya hükmen diğer hükümdarları boyunduruğu altında toplar ancak bu hükümdarlar ünvanlarını muhafaza edebilirler.
  • İmparator geçmişte bağımsız olan birkaç ülkeyi yönetir. Bu anlamda etno-kültürel bir devletin hükümdarıdır.
  • İmparator ilahi veya diğer yüksek seviyeden dini özellikler veya karakteristiklere sahip olduğunu iddia edebilir.


Bununla beraber bu ayrımlar daha çok kral ve imparator için geçerlidir. Dünya üzerindeki değişik monarşilerin hükümdarları padişah, halife, han, kağan, hakan, şah gibi isimlerle anıldığı gibi birbirinden farklı yetki ve özelliklere de sahip olabilirler.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

imparator

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

imparator

Türkçe imparator kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. emperor, imperial, Kaiser

imparator

bir imparatorluğu yöneten kimse.

imparator

Türkçe imparator kelimesinin Fransızca karşılığı.
empereur [le]

imparator

Türkçe imparator kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kaiser, Imperator

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.