I. Selim Giray

I. Selim Giray (ö. 22 Temmuz 1704), Kırım Tatar hanı. 1671-1678, 1684-1691, 1692-1699, 1702-1704, yılları arasında olmak üzere dört kez Kırım tahtında bulunmuştur.

Bahadır Giray`ın oğlu olan Selim Giray ilk kez 1671`de hanlığa getirildi. Aynı yıl Kamaniçe seferine katıldı. Osmanlı serdarı Şeytan İbrahim Paşa ile Çehrin Kalesi`ne yaptığı seferde başarılı olamadı ve azledilerek Rodos`a gönderildi.

1683`te onun yerine Kırım Hanı olan Murad Giray İkinci Viyana Kuşatması`ndan sonra azledilip, Murat Giray`dan sonra gelen Hacı Giray`ın da bazı zulümlerde bulunması ve halk tarafından istenmemesi üzerine 1684`te yeniden tahta geçti. Selim Giray halk tarafından sevilen bir kişiydi.

1691`e kadar Lehistan cephesinde savaştı; Rusların Azak saldırılarını püskürtmede görev aldı. 1690`da Bulgaristan`a kadar gelen Avusturya Ordusu`yla savaştı.Savaştan önce çekilmek isteyen Tatar beylerine önemli bir konuşma yaptı: Cquote|``Boğdan, Eflak ve Niğbolu dağlarını aşarak geldik, eğer geri dönersek düşman arasında namımız kalmaz; her ne olursa olsun ya bu taburu sökündürürüz ya da cümlemiz kırılıp kıyamete kadar gideriz.``

Burada düşmanı bozguna uğratan Selim Giray "Rumeli`yi düşman istilasından temizlemiş olarak" İstanbul`a geldi. 1691`de Köprülü Fazıl Mustafa Paşa ile uğraşamayacağını düşündü ve hanlıktan çekildi. Tahtı amcasının oğlu III. Saadet Giray`a bırakarak hacca gitti.1692`de hacdan döndüğünde uğradığı İstanbul`da tekrar Hanlığa getirildi. 1699 yılında ise hastalandı ve kendi isteğiyle tahttan çekildi. Bu süre içerisinde İstanbul`da Silivri`deki çiftliğinde kaldı. 1702`de tekrar han oldu ve Rusların Kırım`da başlattıkları iç çatışmalara son verdi. 22 Temmuz 1704 günü, 73 yaşında öldü.

Selim Giray, müzik ve bestekarlıkla uğraşırdı, ayrıca "Selim" mahlası ile şiirler yazmıştır. Arapça ve Farsça`yı iyi deredece bilirdi. Rus ve Leh ordularına karşı Perekop`ta kazandığı zaferi anlatan bir "Zafername" yazılmıştır. Bahçesaray`da Selim Giray Han Camii`nde gömülüdür.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Adil Giray | başlık= Kırım Hanı | yıllar= 1671–1678 | sonra= Murad Giray sıra kutusu| önce = II. Hacı Giray | başlık= Kırım Hanı | yıllar= 1684–1691 | sonra= III. Saadet Giray sıra kutusu| önce = Sefa Giray | başlık= Kırım Hanı | yıllar= 1692–1699 | sonra= II. Devlet Giray sıra kutusu| önce = II. Devlet Giray | başlık= Kırım Hanı | yıllar= 1702–1704 | sonra= III. Gazi Giray bitiş kutusu

Kırım hanları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.