Irakeyn Seferi

Kısaca: Nedeni ...devamı ☟

Nedeni

Osmanlı Devleti batıda Avrupa devletleriyle savaşırken doğuda;Avrupalılarla birlik yapan Şii Safevi devleti Osmanlı sınırlarını aşarak sünni halkı rahatsız etmekteydi.Celalileri kullanarak isyan çıkartan Şah Tahmasb `ın bu düşmanca davranışları üzerine Sultan Süleyman Han, harekete geçti. 27 Ekim 1533`de Vezir-i azam Makbul İbrahim Paşa `yı İstanbul`dan doğuya gönderen Sultan`ın kendisi de, baharda sefere çıktı.

Yolculuk

11 Haziran`da hareket eden Kanuni Sultan Süleyman , 20 Temmuz`da Konya`ya vardı. Konya`da Mevlana Celaleddin Rumi`nin türbesini ziyaret etti. Kayseri-Sivas-Erzincan yolunu izledi. 27 Eylül`de Tebriz`e girdi. Safevi kıyımından bunalan şehir halkı,Osmanlı ordusunu sevinçle karşıladılar. Yavuz Sultan Selim`e karşı 1514 Çaldıran mağlubiyetinin etkisinde olan Safeviler, devamlı Osmanlılar`dan kaçıyor, meydan savaşı için ortaya çıkamıyorlardı. Osmanlı güçlerinin bölgeye gelmesinden kıvançlı olan halk padişaha bağlılığını duyurdu. 24 Kasım 1534`te Osmanlı ordusu Bağdat`a girdi. Azamiyye`yi ziyaret edip, büyük bir türbe yapılmasını emrettikten sonra, Kanuni Sultan Süleyman Han`da, 30 Kasım`da şehre girdi. Bağdat`ta bağlantılarda bulundu.

Takip Ve Dönüş

1534-1535 Kışı`nı Bağdat`ta geçiren Han, burada Osmanlı devlet örgütünü kurdu. Bağdat`ın dini önem edinen yerlerini gördü.Safevi tehlikesini kesin olarak kaldırmak isteyen Kanuni, Şah`ın Van yönünde olduğu haberi üzerine, harekete geçti. 1 Temmuz 1535`de Tebriz`e gelen Osmanlı Sultanı, devamlı kaçan Şah Tahmasb Safevi`yi takip için İran içerisine girdiyse de karşı çıkan olmadı. Avrupa devletlerinden ve Safevilerden elçi heyetlerini kabul eden, Sultan Süleyman, dönüşünde de dini önem edinen yerleri görerek [1]-Diyarbakır-Antakya-Adana-Konya yoluyla 8 Ocak 1536 da İstanbul`a geldi.

Kazanımlar Ve Sefer Adının Anlamı

Irak`ın Arap ve Acem bölümleri fethedildiği için “İki Irak seferi” manasında Irakeyn Seferi adı verilen bu hareketin sonucunda, bölgedeki Safevi egemenliği sona erdirilip, Bağdat dahil Basra, Osmanlı ülkesine katıldı.

Kaynaklar

  • ``Büyük Osmanlı Tarihi``,Enver Ziya Karal, İ.Hakkı Uzunçarşılı,2001,Sabah Yayınları,Cilt 3


Türk savaşları tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Irak (anlam ayrımı)
6 yıl önce

devlet. Irak - Uzak anlamına gelen bir kelime. Irakeyn (İki Irak) - Irak-ı Acem ve Irak-ı Arab Irakeyn Seferi Irak - Klasik Türk müziğinde bir makam. Irak...

Irak-ı Acem
3 yıl önce

Günümüzde İran sınırları içerisinde kalır. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı Irakeyn Seferi sırasında Irak-ı Arab'la birlikte alınmıştır....

Irak-ı Arab
3 yıl önce

içerisinde kalır. Osmanlı Devleti'de Kanuni Sultan Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)'ın yaptığı Irakeyn Seferi sırasında Irak-ı Acem'le birlikte alınmıştır....

Bağdat Eyaleti
6 yıl önce

eyaleti. 1534'te Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Türk ordusunun Irakeyn Seferi'nde İran ordusunu yenilgiye uğratmasıyla Safevi Devleti'ne bağlı Irak...

Boğdan Seferi
3 yıl önce

Boğdan Seferi ya da Kara Boğdan Seferi Osmanlı İmparatorluğu'na ödemekle yükümlü olduğu yıllık vergiyi ödemeyen ve isyan eden Boğdan Voyvodası Petru Rareş...

Hadım Süleyman Paşa
3 yıl önce

1535'te Mısır Beylerbeyliği görevini Divane Hüsrev Paşa'ya bıraktı. Irakeyn Seferi dönüşünde 1535'te Anadolu Beylerbeyiliğine atandı. Bu sırada Portekiz...

Hadim Süleyman Paşa, 1541, 1544, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Dukakinoğlu Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hadim Ali Paşa, Hadim Sinan Paşa, Hersekli Ahmed Paşa
Ulama Paşa
6 yıl önce

Ancak 1534'te Bitlis'i ele geçirerek Osmanlı topraklarına kattı. Irakeyn Seferi'ne katılarak 1534 yılında Tebriz'in ele geçirilmesinde bulundu. Ancak...

Celâlzâde Mustafa Çelebi
6 yıl önce

devlette çalışmaya başladı ve 1519 yılında Divan Kâtibi oldu. 1534'teki Irakeyn Seferi'nde, Nişancı Seydi Bey'in ölümü üzerine Nişancılık pozisyonuna getirildi...