Irakeyn Seferi

Nedeni

Nedeni

Osmanlı Devleti batıda Avrupa devletleriyle savaşırken doğuda;Avrupalılarla birlik yapan Şii Safevi devleti Osmanlı sınırlarını aşarak sünni halkı rahatsız etmekteydi.Celalileri kullanarak isyan çıkartan Şah Tahmasb `ın bu düşmanca davranışları üzerine Sultan Süleyman Han, harekete geçti. 27 Ekim 1533`de Vezir-i azam Makbul İbrahim Paşa `yı İstanbul`dan doğuya gönderen Sultan`ın kendisi de, baharda sefere çıktı.

Yolculuk

11 Haziran`da hareket eden Kanuni Sultan Süleyman , 20 Temmuz`da Konya`ya vardı. Konya`da Mevlana Celaleddin Rumi`nin türbesini ziyaret etti. Kayseri-Sivas-Erzincan yolunu izledi. 27 Eylül`de Tebriz`e girdi. Safevi kıyımından bunalan şehir halkı,Osmanlı ordusunu sevinçle karşıladılar. Yavuz Sultan Selim`e karşı 1514 Çaldıran mağlubiyetinin etkisinde olan Safeviler, devamlı Osmanlılar`dan kaçıyor, meydan savaşı için ortaya çıkamıyorlardı. Osmanlı güçlerinin bölgeye gelmesinden kıvançlı olan halk padişaha bağlılığını duyurdu. 24 Kasım 1534`te Osmanlı ordusu Bağdat`a girdi. Azamiyye`yi ziyaret edip, büyük bir türbe yapılmasını emrettikten sonra, Kanuni Sultan Süleyman Han`da, 30 Kasım`da şehre girdi. Bağdat`ta bağlantılarda bulundu.

Takip Ve Dönüş

1534-1535 Kışı`nı Bağdat`ta geçiren Han, burada Osmanlı devlet örgütünü kurdu. Bağdat`ın dini önem edinen yerlerini gördü.Safevi tehlikesini kesin olarak kaldırmak isteyen Kanuni, Şah`ın Van yönünde olduğu haberi üzerine, harekete geçti. 1 Temmuz 1535`de Tebriz`e gelen Osmanlı Sultanı, devamlı kaçan Şah Tahmasb Safevi`yi takip için İran içerisine girdiyse de karşı çıkan olmadı. Avrupa devletlerinden ve Safevilerden elçi heyetlerini kabul eden, Sultan Süleyman, dönüşünde de dini önem edinen yerleri görerek [1]-Diyarbakır-Antakya-Adana-Konya yoluyla 8 Ocak 1536 da İstanbul`a geldi.

Kazanımlar Ve Sefer Adının Anlamı

Irak`ın Arap ve Acem bölümleri fethedildiği için “İki Irak seferi” manasında Irakeyn Seferi adı verilen bu hareketin sonucunda, bölgedeki Safevi egemenliği sona erdirilip, Bağdat dahil Basra, Osmanlı ülkesine katıldı.

Kaynaklar

  • ``Büyük Osmanlı Tarihi``,Enver Ziya Karal, İ.Hakkı Uzunçarşılı,2001,Sabah Yayınları,Cilt 3


Türk savaşları tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.