İrini Asanina

Kısaca: İrene Asanina, Bizans imparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un eşidir. ...devamı ☟

İrene Asanina, Bizans imparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un eşidir. Aile Asanina, Andronikos Asen ile karısı Tarchanaiotissa'nın kızıdır. Baba tarafından büyük ebeveyni Bulgar Çarı III. İvan Asen ile İrene Palaiologina'dır. Anne tarafından büyük ebeveyni protostrator Mikhail Doukas Glabas Tarchaneiotes ile Maria Doukaina Komnene Palaiologina Branaina'dır. Anne tarafından büyük annesinin soyadı, birçok Bizans imparatoru çıkartan Doukas, Komnenos ve Palaiologos ailelerinden soy bağlantısını göstermektedir. Asanina soyadı, İrene'nin Aleksios Branas ve Theodore Branas gibi birçok askeri lider yetiştiren Branas ailesine mensup olduğunu göstermektedir ancak bu soy ilişkileri hakkında kayıtlar çok yetersizdir. Baba tarafından büyük annesi İrene Palaiologina, imparator VIII. Mikhail Palaiologos ile Theodora Doukaina Vatatzina'nın kızıdır. Buda İrene'i kendi zamanındaki genişletilmiş imparatorluk ailesinin üyesi yapmaktadır. Evliliği İrene, Yannis Kantakuzenos'a ile evlendi. Kocası Mikhail Kantakuzenos ile Theodora Angelina Palaiologina'nun oğluydu. Yannis, yazdığı tarihte, annesini II. Andronikos Palaiologos'un akrabası olarak kaydetmiştir. Muhtemelen VIII. Mikhail'in kardeşlerinden birinin kardeşinin kuzenidir. Bu evlilikten aşağıdaki çocuklar doğmuştur. * Matthew Kantakouzenos (yaklaşık 1325 - 24 Haziran 1283), ortak imparator 1353–1357, sonra Mora despotu. * Manuel Kantakouzenos (yaklaşık 1326 - 10 Nisan 1380), Mora despotu. * Maria Kantakouzene (1379'dan öldü), Efiruslu II. Nikeforos Orsini ile evlenmiştir. * Theodora (Holofira) Kantakouzene (1381'den sonra öldü), Osmanlı İmparatorluğu Sultan'ı Orhan Gazi ile evlenmiştir. * Helena Kantakouzene (1333 - 10 Aralık 1396), İmparator V. Yannis Palaiologos ile evlenmiştir. * Andronikos Kantakouzenos (yaklaşık 1334 - 1347).

Evliliği

n son çocuğudur. Yannis tarihinde ölüm sebebini Kara Ölüm olarak kaydetmiştir. İmparator Eşliği Kantakouzenos, II. Andronikos'un torunu ve VIII. Mikhail'in büyük torunu III. Andronikos Palaiologos'un güvendiği bir danışmanıydı. III. Andronikos 15 Haziran 1341 tarihinde öldü. Tahta 9 yaşındaki en büyük oğlu V. Yannis Palaiologos geçti. Annesi Savoyalı Anna taht naibi olmasına rağmen gerçek yönetim Kantakouzenos'taydı. Bu sırada Sırbistanlı IV. Stefan Uroš kuzey Trakya'yı istila etmeye başladı. Kantakouzenos, bölgede düzeni sağlamak için Konstantinopolis'ten ayrıldı. Savoyalı Anna, onun yokluğundan yararlanarak, onu devlet düşmanı ilan edip ünvan ve servetlerini aldı. Kantakouzenos, hala Bizans ordusunun bir kısmını kontrol ediyordu. 26 Ekim 1341 tarihinde kendisini imparator ilan etti. Dimetoka'da imparator olarak tac giydi. İrene, ona katıldı ve yanında imparatoriçe olarak tac giydi. Bu 1347 yılına kadar sürecek bir iç savaşı başlangıcı oldu. Savaş boyunca, kocası VI. Yannis seferler ile meşgul olduğundan, Irene, genellikle Dimetoka'da ki sarayında kaldı. 3 Şubat 1347 tarihinde iki taraf bir anlaşmaya vardı. VI. Yannis kıdemli imparator, V. Yannis ise kıdemsiz ortak imparator kabul edildi. Bu anlaşma, kızları Helena Kantakouzene'nin V. Yannis ile evliliği ile mühürlendi. VI. Yannis Konstantinopolis'e girerek şehrin kontrolünü eline aldı. İrene, onun yanında kıdemli imparatoriçe olarak hizmet etti.Fakat V. Yannis 1352 yılında ihtilafı yeniden başlattı ve "yasal" imparator olarak destek kazandı, VI. Yannis tahtan indirildi. O ve karısı İrene, ayrı ayrı manastırlara sürgüne gönderildi. Hacı Martha manastırınna Eugenia ismi ile rahibe olmuştur. Bundan sonraki hayatı hakkında bilgi yoktur. Dış bağlantılar * Her listing in "Medieval lands" by Charles Cawley. The project "involves extracting and analysing detailed information from primary sources, including contemporary chronicles, cartularies, necrologies and testaments."

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.